‘Geanimeerd groencafé in april’

Op dinsdagavond 23 april 2024 vond in wijkcentrum Dukenburg het eerste groencafé plaats. Inwoners van Dukenburg konden in het wijkcentrum Meijhorst kennis maken met groene initiatieven in ons stadsdeel. Bij al die projecten, groot en klein, zijn mensen die een bijdrage willen leveren van harte welkom. Het groencafé is een initiatief van het initiatief Dukenburg Groen, René Koene en Els Warringa-Kerkhoff, in samenwerking met Pieter Pelser van Bindkracht10.

Doel contact

Het doel van de avond was de mensen met een groen hart in Dukenburg met elkaar in contact te brengen. We hebben gemerkt dat heel veel mensen in het stadsdeel Dukenburg op de een of andere manier iets met groen doen, of het nu gaat om het bijhouden van een buurtmoestuin, natuurfoto’s maken, meehelpen met een pluk- of voedselroute of poelen onderhouden. Voor deze gelegenheid waren verschillende groene organisaties en initiatieven uitgenodigd om zich te presenteren. Bij het organiseren van het groencafé kregen de initiatiefnemers hulp van vijf studenten van groene opleider Yuverta, opleiding groene stad en klimaat. Zij maakten onder andere de uitnodiging in de Dukenburger.

Groene initiatieven

De avond begon met een gezamenlijke aftrap, met een welkom en een voorstelronde door de organisaties en initiatieven die waren uitgenodigd. Het ging om de volgende groene initiatieven: Weezenhof Anders Groen met Clementine en Hella die informatie over groene tuinen gaven, de ontmoetingstuin in Meijhorst met Henk Voskuilen, van Tuin tot Bord (samen oogsten, samen koken, samen eten) met Monique Arts , groene opleider Yuverta met Ilan van der Zand, poelen en vijvers met Ton Jansen, voedselbos en community gardening met Alexander Strik, natuurfotografie en EHBO in de natuur met Iris en Mario van Limburg, de Wijkmakerij met Carla Onderdelinden, Greet Goverde en Angela van der Mast, Facebookgroep Vrienden van Park Staddijk met Saskia de Jong en (groene) verbinding met Pieter Pelser van Bindkracht 10. Na een korte introductie kon iedereen langs de tafels, waar de vertegenwoordigers van de verschillende groene clubjes zich presenteerden en materialen en folders lieten zien. Er was een doorlopende beamer-presentatie en een tentoonstelling van prachtige natuurfoto’s uit de wijk.

Eerste groencafé Dukenburg

Voor een eerste groencafé was de opkomst zeer bemoedigend. Er waren zo’n 25 (of 30) mensen op komen dagen, inclusief de initiatiefnemers achter de tafels. Het mooie was dat er veel uitwisseling was tussen alle aanwezigen. De groene initiatiefnemers kwamen niet alleen in gesprek met bezoekers maar ook onderling. Dat beantwoordde prima aan het doel van de avond: groene verbinding. Hieronder een greep uit de activiteiten die mensen in het Groencafé lieten zien.

Bindkracht10

Pieter werkt in Dukenburg als opbouwwerker bij Bindkracht10. Een opbouwwerker werkt samen met wijkbewoners en andere plaatselijke organisaties. Opbouwwerkers willen ideeën, mensen, initiatieven en organisaties verbinden. Pieter is overal te vinden, in de wijk, op straat, in wijkcentrum Dukenburg, en bij bewonersactiviteiten en activiteiten zoals nu bij het Groencafé. Hij was nauw betrokken bij het organiseren van het Groencafé omdat het een initiatief is dat mede als doel heeft mensen op het gebied van natuur en groen te verbinden. Mensen wisten Pieter tijdens het Groencafé goed te vinden. We leerden Pieter kennen bij het onderhoud van de Plukroute in Meijhorst. Pieter is opbouwwerker met een groene achtergrond.

Stadsnomaden Nijmegen

Alex Strik was aanwezig als een van de stadsnomaden Nijmegen. De stadsnomaden zijn onder andere studenten en kunstenaars die een positieve bijdrage willen leveren aan hun stad. Bijvoorbeeld door te inspireren op het gebied van duurzaam en alternatief wonen. Ze onderhouden een syntropisch voedselbos en doen aan community gardening. Syntropische landbouw bootst natuurlijke processen na zodat de aarde niet uitgeput raakt terwijl de opbrengst aan gewassen juist erg hoog is.

Ook organiseren de stadsnomaden kleinschalige evenementen voor de buurt . Ze wonen in mobiele woningen. Stadsnomaden experimenteren met verduurzaming van het dagelijks leven, zoals een volledig zelfvoorzienend stroomnet. Alex vertelde dat je de Stadsnomaden ook gewoon kunt bezoeken. Of volg ze voor (natuur) activiteiten. Zie www.destadsnomaden.nl.

Ontmoetingtuin Meijhorst

Henk Voskuilen is al geruime tijd actief bij het IVN (Instituut voor Natuureducatie) Rijk van Nijmegen. Hij is met een aantal andere vrijwilligers al jaren bezig met het onderhoud van de ontmoetingstuin en vertelde daarover tijdens het Groencafé. De ontmoetingstuin is de tuin met een grote diversiteit aan bomen, planten en struiken, die grenst aan de Ontmoetingskerk in de Meijhorst. Zoals op de website van de ontmoetingskerk staat is het een plek waar je even tot rust komt, elkaar kunt ontmoeten: ‘Een oase in de Meijhorst. Je bent er van harte welkom.’

Werkgroep Amfibieën en poelen

Deze werkgroep is werkzaam in en rond Nijmegen. Ton Jansen is voor de vrijwilligers van de werkgroep de man die mensen aanstuurt, bijscholingen organiseert, het contact met RAVON (kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen) onderhoudt en zelf vrijwel dagelijks aan de slag is om kikkers, padden en salamanders te tellen. Hij werkt mee aan het onderhoud van poelen zodat ze geschikt zijn voor amfibieën. Een voorbeeld is de poel tussen Malvert en Lankforst (de Wollewei) waar in de toekomst mogelijk amfibieën een toevluchtsoord vinden. Ton had voor het Groencafé een paar mooie salamanders en wat larven meegebracht zodat de natuur letterlijk tot leven kwam in het wijkcentrum.

Weezenhof Anders Groen

Clementine Gelauff en Hella Hogenboom zijn bevlogen tuinvrouwen en leden van de werkgroep Weezenhof Anders Groen. Tijdens het Groencafé gaven Clementine en Hella informatie over beplanting van een groene tuin.

De werkgroep Weezenhof Anders Groen (Hella, Clementine en Els Warringa-Kerkhoff) heeft in 2019 met onder andere wijkbewoners en de gemeente in een deel van de Weezenhof wat meer variatie in de soms saaie groenstroken en grasvelden gerealiseerd. Zij zouden dat in andere delen van de Weezenhof ook graag zien. Mogelijk zijn er meer Weezenhofbewoners die dat wel zien zitten.

Yuverta

Yuverta ofwel de Groenschool is de ‘grootste groene opleider van Nederland’ en bevindt zich in Nijmegen. Yuverta geeft les voor het mbo, het vmbo en het groene lyceum, het geeft daarnaast ook volwassenenonderwijs en cursussen. Ilan van der Zand, student aan Yuverta, gaf informatie over de studiemogelijkheden die er zijn als je voor Yuverta kiest.

Hij heeft met enkele medestudenten meegewerkt aan het tot stand komen van het Groencafé. Zo zijn er interviews afgenomen bij Dukenburgers om te zien of er behoefte is aan meer activiteiten op het gebied van groen in Dukenburg. En die behoefte is er!

Natuurfotografie en EHBO

Iris en Mario van Limburg maken al jaren de meest prachtige foto’s van onderwerpen uit de natuur. Behalve enkele fraaie voorbeelden van natuurfoto’s hadden Iris en Mario deze keer ook voorbeelden van bedreigingen voor de gezondheid die je kunt tegenkomen als je in de natuur wandelt. Zo waren er teken te zien. De informatie die ze hadden over EHBO in de natuur was een welkom thema op de avond.

Van Tuin tot Bord

Voor Van Tuin tot Bord (VTTB) was Monique Arts aanwezig. Het motto van VTTB is samen oogsten, samen koken en samen eten. Het is een sociaal ondernemende organisatie voor en door bewoners in Nijmegen. VTTB wil door middel van gezonde voeding bijdragen aan gezonde en inclusieve wijken waar mensen zich gezond voelen en verbonden met elkaar. In drie Nijmeegse wijken telen bewoners groente die verwerkt worden in heerlijke maaltijden die mensen voor een klein bedrag kunnen komen eten. Gezond en gezellig! In Dukenburg is Van Tuin tot Bord nog niet actief maar wat niet is kan komen.

Vrienden van Park Staddijk

Facebookgroep Vrienden van Park Staddijk met Saskia de Jong is een actieve groep Dukenburgers die vaak in Park Staddijk te vinden is. Hun motto: genieten van het prachtige park en beschermen van de natuur waar nodig. De Vrienden delen onderling de prachtige foto’s van het park, wandelen graag samen en behartigen de belangen van de natuur in het park als dat nodig is.

App-groep

We denken dat we mogen aannemen dat er in Dukenburg veel mensen wonen met een groen hart. Het is fijn als die mensen via een app-groep contact kunnen houden over de initiatieven. Geef telefoonnummer en mailadres door aan: renekoene@gmail.com of elswarringakerkhoff@gmail.com

Bericht juli 2024

menu