‘Fusie van drie Dukenburgse basisscholen op komst’

Drie basisscholen in Dukenburg verdwijnen en daarvoor in de plaats komt één gloednieuwe school voor 350 tot 400 leerlingen terug. Met dat plan begint de Nijmeegse scholenkoepel Conexus het nieuwe jaar. “Dit is een lastig, maar goed besluit”, stelden de bestuurders van Conexus onlangs in dagblad de Gelderlander. De scholen die verdwijnen zijn de Meiboom in Meijhorst, de Aldenhove in Aldenhof en de Nutsschool in Lankforst. Ze staan in een straal van 3 kilometer van elkaar. De drie scholen zitten allemaal onder de opheffingsnorm van 181 leerlingen, stelt het bestuur. Op de Meiboom zitten nu 117 leerlingen, de Aldenhove telt 130 leerlingen en de Nutschool heeft er 152. Als oorzaak wordt de vergrijzing van Dukenburg genoemd. Ook zou meespelen dat de huidige gebouwen verouderd zijn en hard aan een opknapbeurt toe zijn. De drie scholen hebben de laatste jaren mede ‘overleefd’ dankzij extra gelden die het Rijk beschikbaar stelde tijdens de coronapandemie.

Te grootschalig?

Het schoolbestuur stelt dat leerkrachten begripvol zijn. Ze zien de voordelen van een groter team, waarin meer vakkennis aanwezig is. Maar het is een besluit dat niet altijd gemakkelijk uit te leggen is: de kleinschaligheid van de huidige drie scholen heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Dat blijkt ook wel uit de reacties van enkele bezorgde ouders op Facebook. Zij vrezen juist dat in de toekomst zo’n nieuwe school veel te grootschalig wordt en er te weinig aandacht zal zijn voor leerlingen met problemen.

Wanneer gereed

De nieuwe school kan op z’n vroegst in 2027 klaar zijn. De leerlingen van de drie bestaande scholen gaan vanaf dat moment over naar de nieuwe school. Dat betekent dat kinderen die nu in groep 4 of lager zitten, in het nieuwe gebouw les gaan krijgen. Waar de nieuwe school komt en wat er met de bestaande scholen gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het kan zijn dat twee scholen gaan sluiten en er een uitbouw komt bij een bestaande school. In dat geval lijkt er de meeste ruimte te zijn bij de Aldenhove. Zie ook de foto bij dit artikel. Veldhorst suggereert dus om te gaan bouwen op de plek van het zwembad dat gaat sluiten. Gecombineerd met eventueel een etage bovenop het wijkcentrum in Meijhorst. De sloop van enkele bestaande scholen zou ook een mogelijkheid bieden om in Dukenburgse wijken wat duurdere bouw te creëren, zodat een evenwichtiger bevolkingsopbouw ontstaat. Conexus moet immers leeg komende gebouwen aanbieden aan de gemeente.

De bestuurders gaan de plannen het komende jaar verder uitwerken en komen in het najaar met een definitief besluit. Ouders en leerlingen zijn inmiddels ingelicht en worden verder bijgepraat op een ouderavond.

Bericht april 2024

menu