‘Fractievolgers Delano van Luik en Clemens Keultjes van het CDA’

Delano van Luik en Clemens Keultjes.

We spreken hen helaas door corona ‘op afstand’.

Een fractievolger is iemand die namens haar/zijn fractie raadscommissies kan bijwonen. Het grote verschil met een gemeenteraadslid is dat een fractievolger niet door het volk is verkozen en dus geen stemrecht heeft in raadsvergaderingen.

Sinds wanneer zijn jullie fractievolger van het CDA?

Delano: “Ik ben sinds september 2015 fractievolger. Ik loop dus al enige tijd mee, maar leer dagelijks nog hordes nieuwe dingen.” Clemens: “Ik ben na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 fractievolger geworden, officieel op 16 mei van dat jaar. Het was een beetje vreemd, want ik was in één klap ook het oudste lid van de fractie. Vroeger was ik meestal ergens de jongste, maar ja, die tijd is voorbij.”

Wat houdt fractievolger zijn in? Is dat louter werk, hobby, passie of een combinatie?

  Delano vindt het meedraaien in de politiek een combinatie van hobby en passie. Om met de stad bezig te zijn is prachtig. Als student is hij al de politiek ingegaan om de stad beter te leren kennen. “Dat is absoluut gelukt en ik ben verliefd geworden op onze prachtige stad aan de Waal.” Delano woont sinds kort ook in Dukenburg en is ook veel meer waardering gaan krijgen voor het stadsdeel aan deze kant van het kanaal. Clemens: “Moeilijk, want ik denk dat het eigenlijk geen van deze drie is. Ik wil het toelichten. Ik heb gewerkt in De Hunnerberg, de justitie-inrichting in Nijmegen-Oost waar jongeren behandeld moesten worden. Dat ging volgens de zogenaamde PIJ-maatregel, een soort tbs voor jongeren. (PIJ staat voor Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.) Ik ben daar destijds gekomen, omdat mijn naam uit een kaartenbak van het arbeidsbureau kwam. Omdat het echt ging om zware jongens, wist ik niet of ik het moest doen. Uiteindelijk dacht ik ja. Als ik dat niet doe omdat het werk me te zwaar lijkt, wat zegt dat dan over mij? Hoe kan ik meepraten, terwijl ik aan de wal wil blijven staan als het moeilijk wordt. Ik ben er gaan werken en heb er een paar van mijn beste collega’s ooit leren kennen. Ik heb ervaren wat het van elkaar op aan kunnen echt betekent. Ik voelde mijn werk nuttig bij deze jongeren. Ik hoop dat het voor sommigen van hen een verschil gemaakt heeft.”

Wat trekt jullie aan in het CDA?

 Delano: “Ik vind het gemeenschapsgevoel belangrijk. Je staat niet als individu in de maatschappij maar we moeten het met elkaar doen. Voor mij heeft de coronacrisis des te meer benadrukt dat we dit virus alleen samen onder controle krijgen. Dat betekent ook dat we solidair met elkaar moeten zijn en ervoor moeten zorgen dat iedereen een plekje in de maatschappij krijgt maar die ook neemt. Organisaties van Nijmegenaren moeten zelf zoveel mogelijk regie hebben. We mogen dan ook trots zijn dat veel duurzaamheids- en sociale initiatieven vanuit de Nijmegenaren zelf komen en niet vanuit het stadhuis. Ik ben trots op ons Nijmegen van, voor en door ons Nijmegenaren!” Clemens vult aan dat hij naar aanleiding van de vorige Tweede Kamerverkiezingen lid van het CDA is geworden. Hem viel Sybrand Buma op hoe hij ideeën toelichtte en verdedigde, met een beroep op moraal. “Het gaat in deze maatschappij te vaak over respect dat je kunt opeisen en te weinig over rekening houden met anderen. Een partij die dit belangrijk vindt is dan mijn partij! Ik ben toegetreden tot een veelkleurige partij waar ruimte is voor iedereen. Dat beeld van het CDA kent (nog) niet iedereen.”

Wat denken jullie te kunnen betekenen voor Nijmegen in het algemeen en -nog belangrijker- voor stadsdeel Dukenburg in het bijzonder?

Delano vindt dat het begint bij kleine beetjes. Hem viel bij het eerste rondje hardlopen in stadspark Staddijk op dat er geen watertappunten zijn noch bankjes om even te zitten tijdens het wandelen. Na schriftelijke vragen gaat de gemeente beide plaatsen. “Die dingen zie je alleen als je zelf in de buurt woont.” Hij is vanuit de fractie ook verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Ook vindt hij het een goede keuze van de gemeente om meer functies in gebieden van de stad te combineren. “Ik denk dat we Dukenburg met meer voorzieningen op loopafstand een stukje mooier kunnen maken. De bouw van de Kanaalzone zal daar zeker alle kansen toe bieden.” Vanuit het CDA wordt ook ingezet op wijkbudgetten. Organisaties van bewoners weten vaak veel beter wat met en in wijken kan gebeuren dan het stadhuis. Daarom willen we dat bijvoorbeeld wijkraden een eigen budget krijgen voor projecten in hun wijk. Wijken hebben niet eens meer een eigen hoofdstuk in de stadsbegroting. Clemens erkent dat het CDA een kleine partij in Nijmegen is, slechts twee zetels van de 39. “Wil je dan iets bereiken, dan moet je je laten gelden met goede ideeën en overleg. Op het vlak van Sociale Rechtvaardigheid heeft ons gemeenteraadslid Marjolijn Mijling zich hard gemaakt voor de leesbaarheid van gemeentelijke stukken. En samen met GroenLinks en de SP hebben we stappen kunnen zetten voor ondersteuning waar mensen recht op hebben.”

Hebben jullie dingen in gedachten waar jullie je hard voor willen maken?

 Clemens denkt dan meteen aan een afhandeling van de gevolgen van de toeslagenaffaire voor de Nijmeegse slachtoffers, een bruisend Dukenburg en de bomen (terug) langs het Maas-Waalkanaal.

Hoe is jullie contact met de landelijke politiek van het CDA?

Zowel Delano als Clemens geven aan dat dit contact goed is. Delano merkt wel dat het CDA in onze stad veel meer een eigen geluid heeft dan in andere afdelingen. “We zijn hier meer van de sociale kant, barmhartigheid. Binnen het CDA mag men gelukkig je eigen lijn voeren als stedelijke afdeling. We kunnen ons prima vinden in de lijn van onze landelijke partij, maar kunnen ook goed gebruikmaken van het netwerk om zaken te regelen die stadsoverstijgend zijn.” Clemens is erg betrokken bij Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen. Dan heeft hij snel contact met René Peters in Den Haag. Hij durft vragen te stellen en met oplossingen te komen. Kunnen de wegbezuinigde sociale werkplaatsen niet terug? Hoeveel schade heeft het gebrek aan zorg voor de zwakkeren in de maatschappij ons opgeleverd? En hoe belangrijk is een vangnet voor hen?

En verder?

Delano hoopt dat Dukenburgers hem en zijn collega’s weten te vinden voor allerlei zorgen of ideeën. Sinds hij zelf in Meijhorst woont ziet hij veel meer wat Dukenburg te bieden heeft. Na een bericht op mijn e-mailadres delanovanluik@nijmegen.cda.nl maken we graag een afspraak. Clemens vindt dat hij op één van de mooiste plekken van Nijmegen woont, namelijk in Dukenburg. Hij hoopt dat meer mensen Dukenburg zo gaan ontdekken. Hij heeft ook zijn werk aan deze kant van het kanaal. “Wat kan een mens meer willen?”

Bericht februari 2021

menu