‘Formulierenbrigade’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Oog voor elkaar vertelt over wat er gebeurt om dit mogelijk te maken. Concrete activiteiten die bewoners bij elkaar brengen en verbinden met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn. In dit artikel aan het woord: Judith Schreurs en Richma Basropansingh. Zij werken bij Bindkracht10, Judith bij de Formulierenbrigade en Richma als financieel expert in de wijk en schuldhulpverleenster. De Formulierenbrigade is misschien niet zo bekend bij bewoners in Dukenburg, maar enorm belangrijk voor mensen die – door wat voor oorzaken dan ook – greep op hun financiën zijn kwijtgeraakt. Een gesprek dat raakt in het hart.

Richma Basropansingh en Judith Schreurs

‘De logica van de wet is niet altijd de logica van de portemonnee’

‘36 meter’. Zo lang was tien jaar geleden de formulierenstroom die gemiddeld door de Formulierenbrigade behandeld werd. Het is daarna steeds erger geworden.

 

Tien jaar geleden hadden mensen te maken met gemiddeld twee tot drie inkomstenbronnen. Nu kan dat oplopen tot twaalf. “Hoe lager je inkomen des te meer formulieren. Dat komt door het hele systeem van toeslagen, aftrekposten, voorwaarden enzovoorts.” Judith verzucht hardgrondig: “De logica van de wet is niet altijd de logica van de portemonnee.” De Formulierenbrigade ondersteunt bewoners. En dat werkt, zo blijkt. In 2016 is 400 duizend euro alsnog ‘teruggehaald’ voor Nijmegenaren. Het meeste kwam terug van de landelijke overheid.

Formulierenbrigade

Judith: “De Formulierenbrigade is onderdeel van ‘Bindkracht10’, vroeger van het ‘Inter-lokaal’. Richma werkt als financieel expert in de wijk nauw samen met de Formulierenbrigade. Onze werkplek is in het Wijkcentrum Dukenburg. Vaak worden mensen vanuit Stip doorverwezen. Maar ook woningbouwcorporaties, sociaal wijkteam en wijkverpleegkundigen verwijzen door. Als bewoner kun je je ook zelf melden. Er wordt vervolgens een afspraak voor een bezoek aan huis gemaakt. Daar heeft bijna iedereen de meeste paperassen. Een andere plek kan ook, als je dat liever wil. Correspondentie wordt dan doorgenomen. Je rechten op inkomen en voorzieningen worden besproken. Als je moeite hebt om je rekeningen te betalen, worden de mogelijkheden voor hulp daarbij op een rij gezet. Daarna worden afspraken over vervolgstappen gemaakt.” Wat Richma en Judith vaak zien gebeuren: er kan weer rustiger worden nagedacht. Alleen al door het delen van zorgen. En zeker als er oplossingen mogelijk blijken. De Formulierenbrigade helpt bewoners die hun overzicht over hun financiën zijn kwijtgeraakt. De Formulierenbrigade is echter niet bedoeld voor vermogensbeheer. De gemeente geeft subsidie, maar kijkt niet mee.

Schaamte

Richma: “Mensen schamen zich ervoor dat zij financieel niet rond kunnen komen. Ze denken dat het hun eigen schuld is. Maar dat klopt niet. Vaak raken bijzondere levensgebeurtenissen – pensionering, scheiding, ziekte, werkloosheid, zzp-problemen – mensen in hun bestaanszekerheid. Dat veroorzaakt zorgen en stress. Het zicht op je leven – dus ook het zicht op je geld – raak je kwijt. Je komt er niet goed meer uit. Er wordt gemakkelijk geroepen: mensen leven op te grote voet. Niets blijkt minder waar. Het is onvoorstelbaar hoe lang mensen zelf hun problemen willen blijven oplossen, zonder hulp in te roepen.”

Extra alert

Het valt Judith in Dukenburg op dat door vergrijzing meer problemen ontstaan. “Mensen zijn altijd gewend geweest zaken zelf te regelen, maar bij het ouder worden verdwijnt de energie daarvoor. Digitalisering helpt niet mee.” Judith roept iedereen op in eigen omgeving extra alert daarop te zijn. Mensen bloeien op Het mooiste van het werk is voor beiden het kunnen zien dat mensen weer opbloeien, dat weer greep op eigen leven ontstaat. Maar: “Maak het als overheid voor de meest kwetsbare mensen minder gecompliceerd. Nu gebeurt juist het omgekeerde.” Inderdaad, oog voor elkaar is onmisbaar, ook hier.

Meer weten? Je kunt de Formulierenbrigade bereiken op de locatie van Bindkracht10 in het Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, telefoon (024) 344 85 57.

Bericht januari 2019

menu