‘Eric Wijnveen’

Een kijkje in de keuken van Talis

In een serie gesprekken met de mensen voor en achter de schermen bij de woningcorporaties met huizen in Dukenburg, wil de Dukenburger de lezers een kijkje bieden in de bedrijfskeuken.

Regelmatig onderhoud

In een gesprek met technisch beheerder Eric Wijnveen kreeg de redactie deze blik achter de schermen. Eric kwam dertien jaar geleden in dienst bij Talis. De corporatie houdt kantoor aan de Waalbandijk en in diverse wijkkantoortjes. In Dukenburg is onder andere kantoorruimte ingericht op de begane grond van gebouw Schuijlenburch aan Meijhorst 14e/15e straat. Talis verhuurt bijna 14.000 woningen, 10.000 in Nijmegen en 4.000 in Wijchen. In Dukenburg verhuurt Talis flat- en eengezinswoningen in alle wijken behalve Lankforst. In de afgelopen vijf/zes jaar heeft Talis in Nijmegen en Wijchen veel grootonderhoud projecten uitgevoerd. In Dukenburg is goed te zien dat ze van Talis zijn.

Schoon, heel en veilig

Volgens Eric Wijnveen is in de afgelopen jaren veel bij Talis veranderd. Denk aan de werkwijze rondom onderhoud aan flats en woningen, het mutatieproces (doorstromen naar een andere woning) en niet in het minst in de omgang met de huurders. De verhuurconsulent geeft bij de vertrekkende huurder aan, hoe de woning moet worden opgeleverd. Waar je vroeger het gehuurde tot in het extreme moest achterlaten in de staat waarin je het aantrof, nu wordt samen met de huurder gekeken naar de situatie ter plekke. Bij aangevraagde en goedgekeurde veranderingen hoeft de woning niet meer in de oude staat hersteld te worden. Ook gaat tegenwoordig de aannemer al met de verhuurconsulent mee bij de eerste controle en neemt de werkzaamheden op. De woning moet worden opgeleverd volgens de afgesproken basiskwaliteit. Criteria zijn nu schoon, heel en veilig. Sinds november 2018 hanteert Talis maximum leeftijden voor een keuken, douche en toilet. Bij het vervangen van een keuken worden dan tegelijk, gezien de huidige behoefte, extra stopcontacten geplaatst en de basis voorbereid voor elektrisch koken (pijp vanaf meterkast enloze doos). Voor een huurder die lid is van het servicefonds worden reparaties die onder de voorwaarden vallen gratis uitgevoerd. Een extern bedrijf benadert huurders na een reparatie en vraagt wat zij van de service vonden. De resultaten hiervan ontvangt Talis en gebruikt die om de service waar nodig te verbeteren. In het verleden waren huurders dikwijls kritisch en wantrouwig. Door de meer klantvriendelijke benadering van nu is dit verleden tijd. Eric: “Wij willen graag dat Talis-huurders plezierig wonen. Als een huurder iets wil veranderen mag dat op eigen kosten, mits dit vooraf schriftelijk is aangevraagd en is goedgekeurd door de opzichter.”

Resultaat Gericht Samenwerken

Woningcorporatie Talis kent een aantal eigen technisch medewerkers, alsmede vaste aannemers voor de huizen in Nijmegen en Wijchen. De eigen mensen rijden voor bij klachten als kapotte deursloten, verstopte sifon, vervangen schakelaars enzovoort. De aannemers van buiten, die elk een vierde van het woningenbestand als werkgebied hebben, komen in actie voor het grote onderhoud en herstelwerk. Voor het opnemen van dagelijks- en mutatie onderhoud heeft Talis zeven eigen opzichters. Huurders melden hun klacht telefonisch of via de website bij Talis. Sinds een aantal jaren werkt ook Talis volgens een rgs-methode. Bij resultaat gericht samenwerken maakt de aannemer samen met Talis onderhoudsplannen voor de woningen en complexen. Er wordt niet meer een onderhoud-/renovatieplan per complex gemaakt, waarna offertes werden aangevraagd bij de verschillende aannemers. Het resultaat is dat er veel efficiënter en vaak goedkoper wordt gewerkt. Bij het maken van de plannen (scenario’s) is er natuurlijk aandacht voor duurzaamheid. Dit is momenteel ook bij Talis een belangrijk thema voor de toekomst.

Bericht juni 2019

menu