‘Er wordt echt naar je geluisterd’

Vanaf de jaren 60 zijn op scholen allerlei vormen van inspraak voor leerlingen en studenten ontstaan. Maar deze initiatieven werden niet altijd doorgezet. Dat kwam door gebrek aan belangstelling van leerlingen zelf of door het te weinig serieus nemen van inspraak door de schoolleiding. Niet dus op Nutsschool Lankforst.

Onder de kop Leuke dingen Nutsschool in de Canon van Dukenburg ( www.canonvandukenburg.nl ) vertelt de Nederlandse rapper Gers Pardoel, die in Lankforst op school heeft gezeten, al over het kinderparlement. (Gers woonde enige tijd in Malvert. Later is hij bekend geworden met zijn nummer 1-hit Ik neem je mee.) “In de jaren 90 zijn we begonnen met het kinderparlement. Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 praatten regelmatig mee met iemand van de schoolleiding over belangrijke zaken op school. Vaak ging het over spelen op het schoolplein, het spelen bij overblijven en over het veldje bij de school. Mede dankzij het herhaaldelijk bespreken van het grasveldje kwamen er grote goals, later kleine goals, werd het veldje opnieuw ingezaaid, kwam er kunstgras en zelfs een mooi hekwerk rondom het voetbalveld. Op verzoek van de kinderen kwamen er ook twee basketbalpalen. Dit zijn zo een paar verdiensten van het kinderparlement.”

Springlevend.

  Ook in 2020 is het kinderparlement op de Nutsschool Lankforst springlevend. Dat blijk tal bij de vriendelijke en professionele verwelkoming van redacteur en fotograaf door Jegnisa en Scott bij de hoofdingang. Onderweg naar het vergaderlokaal krijgen we uitleg over de lokalen waar we langs lopen. Op weg naar een gesprek met Alicia, Scott, Jegnisa, Dylan, Fem en Noah. Samen met de afwezige Aleeza en Dimas vormen zij het kinderparlement, dat elke zes weken met schooldirecteur Ricky van der Horst overlegt.

Bewegend leren.

Wat staat er allemaal op de agenda? Alicia, Scott en Jegnisa willen meer aandacht voor bewegen. “We horen dat vaak en brengen dat in bij de vergadering. Kinderen vinden het leuk om iets erbij te kunnen doen.” Het voetbalveld naast de school komt regelmatig aan de orde. Net zoals de speeltoestellen op het schoolplein. Fem: “We hadden ook gevraagd of de ochtend- en middagpauze tijdens schooluren verlengd konden worden. Dat ging niet. Maar we hebben wèl de Daily Mile gekregen: rondjes om de school rennen.”

Zwarte piet.

Natuurlijk is in het kinderparlement gesproken over zwarte piet. Dylan legt uit: “Dit jaar gaat het anders. Géén zwarte pieten meer maar roetveegpieten.” Ricky van der Horst vult aan: “De school volgt het Sinterklaasjournaal. Natuurlijk zijn de opvattingen van voor- en tegenstanders allemaal behandeld. Ook racisme.” Alicia vindt dat verschillende sinterklaasliedjes een andere tekst moeten krijgen omdat er nu roetveegpieten met Sinterklaas meekomen. Zij meldt verder dat sommige kinderen uit de jongste groepen het jammer vinden dat het sprookje van zwarte piet niet meer bestaat.

Fantastische uitleg.

Verder is er veel aandacht voor Snappet. Om Snappet goed te kunnen begrijpen worden meteen tablets en laptops open gemaakt. Zonder uitzondering leggen ze het fantastisch uit. Het is een vorm van online-onderwijs, waarbij je in eigen tempo opdrachten kunt doen. Doordat de leerkracht jou kan volgen, kan ook meteen instructie worden gegeven. Je weet als leerling direct wat je goed doet en wat nog beter kan. Symbolen geven een snel overzicht van jouw vorderingen. Ze dienen ook als ondersteuning in het rapport voor ouders. Vervolgens regelen kinderen even snel dat we bij een les kunnen binnenkomen voor verdere uitleg.

Verkiezingen.

Elk jaar worden vanuit de groepen, die daarvoor in aanmerking komen, nieuwe leden voor het kinderparlement gekozen. Daar moet je wel wat voor doen: van tevoren aangeven wat je wilt bereiken en daarover in debat gaan met je concurrenten. En meestal heb je die! Noah: “Ik heb veel nagedacht over wat ik wilde. En toen mijn concurrenten geen ideeën meer over hadden, had ik er nog een paar. Daarom ben ik gekozen.” Anderen vullen Noah aan: “Er wordt echt naar je geluisterd. We zijn trots dat we dit op school kunnen doen.”

Bericht november 2020

menu