‘Er kan steeds meer, maar waar blijven de vrijwilligers?’

Er kan steeds meer, maar waar blijven de vrijwilligers?

Oliebollen bakken in de Horizon en op de Klaasmarkt.

Er komen betere tijden aan. Na maanden lockdown, zonder activiteiten, kunnen we er weer op uit. En daardoor gemakkelijker voor elkaar iets betekenen. Oog voor elkaar hebben is ‘live’ zoveel plezieriger dan online, hoor je vaak. De redactie maakt een rondgang door Dukenburg om te zien of ontmoetingsactiviteiten inderdaad weer op gang aan het komen zijn. In dit artikel een kort overzicht van de stand van zaken. Het beeld is divers. De herstart van vroegere activiteiten blijkt langzamer te gaan dan eerst gedacht. Maar er zijn wel nieuwe initiatieven. Een overzicht.

Opbouwwerker Pieter Pelser maakt zich zorgen of vrijwilligers hun werk van vóór de coronacrisis weer kunnen of willen hervatten.

  “Men heeft elkaar lang niet gezien omdat activiteiten noodgedwongen ophielden. Veel mensen zijn hun tijd anders gaan invullen of hebben op persoonlijk vlak te maken gekregen met gevolgen van de coronacrisis. De vraag is nu hoeveel veerkracht er nog in de wijken zit en waar bewoners hun energie aan willen geven.”

Verderop in dit artikel méér over dit thema. Allereerst de belemmeringen en onduidelijkheden die organisaties ervaren door beperkingen, die na de zomervakantie nog bestaan. Een paar voorbeelden.

AED Dukenburg: cursussen op andere locatie “Instanties hanteren verschillende maxima voor aantallen cursisten of aanwezigen in een lokaal”, meldt redactie collega Peter Saras, die ook betrokken is bij het organiseren van AED-reanimatiecursussen. Deze organisatie is uitgeweken naar de sportruimte in de Meiboom, omdat vanuit het wijkcentrum geen toestemming kwam voor het aantal opgegeven cursisten voor de afzonderlijke lokalen.”

Reanimatieles AED stichtingen

StAAD: gaat vanaf eind september 2021 pas volledig van start. Ook voor StAAD, die vanouds veel cursisten ontvangt in het wijkcentrum, is een herstart van het cursusjaar zoals vroeger onmogelijk. Martin van Druten, secretaris ad interim van StAAD: “Het is momenteel nog onduidelijk wanneer en op welke wijze de jaarlijkse open dag gerealiseerd kan worden. Er verschijnt geen programmaboekje. Wel komt er een flyer en een advertentie in de Dukenburger met de cursusopzet 2021/2022. De forse huurverhoging van ruimtes in het wijkcentrum, waarover vorig jaar veel te doen was, blijft wél boven de markt hangen. Verder is het reserveringssysteem voor ruimtes in het wijkcentrum behoorlijk ingewikkeld gemaakt. Vooral voor organisaties als StAAD, die veel lokalen nodig hebben. Werk dat vroeger door beroepskrachten op het Stadhuis werd gedaan, moet nu opeens door vrijwilligers worden uitgevoerd. Dat helpt niet mee om deze vrijwilligers na de moeilijke coronatijd gemotiveerd te houden.”

Deze zorgen over het (opnieuw) motiveren van vrijwilligers spelen, zoals gezegd, op meer plekken. Ontmoetingsruimtes blijken bijvoorbeeld open te kunnen, maar vroegere medewerkers zijn niet zomaar meer beschikbaar. Hoe wordt dit probleem opgepakt?

Stip/Bindkracht10: de wijken weer in Pieter Pelser: “We zijn begonnen per wijk bezoeken af te leggen. Met mensen op straat aan de praat te raken. En te kijken hoe in de komende maanden in de buitenlucht ontmoetingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Activiteiten waar bewoners hun verhaal kwijt kunnen. Je zou kunnen spreken van een soort zomerterras. Afwisselend per wijk. Op die manier hopen we weer meer vrijwilligers te bereiken en te activeren. We doen ook mee aan de Zomertour: een Nijmegen-breed programma per wijk in de zomervakantie. Dat doen we samen met anderen vanuit Bindkracht10, met jongerenwerk en buurtsport. Het programma is via sociale media te volgen. Ook in het wijkcentrum zelf worden ontmoetingsmomenten georganiseerd, waaronder in ieder geval elke dinsdag om 12.30 uur Soepie-doen. Zie voor meer info de flyer die nu overal door Dukenburg verspreid wordt. En na coronatijd hard nodig: er wordt persoonlijke hulp geboden bij geldzaken door Stip-vrijwilligers samen met Bindkracht10. We proberen zo een steentje bij te dragen om alles weer op gang te krijgen en vrijwilligers te stimuleren.”

Info: Op de websites van Bindkracht10 en Stip is actuele informatie te vinden over alle ontmoetingsactiviteiten in Dukenburg tijdens deze maanden. Ook op de pagina’s van beide organisaties op Facebook of Instagram.

Nacht ommetje (N8Ommetje)

Bericht juni 2021

menu