‘Er is veel meer in Dukenburg dan je denkt’

Oog voor Elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel komen aan het woord: Guus Bremer van Sterker Sociaal Werk, Ruben Allen, opbouwwerker Dukenburg, en Peter Saras, zeer actief in Dukenburg. Alle drie betrokken bij het toegankelijk maken van informatie voor alle bewoners. In de schijnwerper: Wegwijzer 024.

“Wegwijzer 024 is een website met informatie over diensten en activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De website wordt beheerd door Sterker Sociaal Werk (vroeger Swon en NIM Maatschappelijk werk). Wegwijzer 024 is gerealiseerd in samenwerking met Stips en sociale wijkteams. De wegwijzer bevat ruim 1300 verschillende activiteiten, organisaties en diensten in Nijmegen. Voor Dukenburg zijn er nu 126 items.” Overzichtelijk en up to date.

Wat heb ik als bewoner aan Wegwijzer024?

Guus: “Iets opzoeken wordt vanaf de loop van april veel eenvoudiger. Overal is informatie te vinden, maar Wegwijzer 024 zet alles op een overzichtelijke manier bij elkaar. Je kunt gericht zoeken op thema’s, onderwerpen of stadsdelen zoals Dukenburg. Maar als je het niet precies weet: klik op jouw leeftijdscategorie. Staat allemaal in het menu op de website. Deze site is bestemd voor elke bewoner in alle leeftijdsgroepen. Bij elk item staat een korte omschrijving van activiteit of organisatie (was vroeger niet zo). Je kunt meteen doorklikken naar websites. Voor het gemak staan telefoonnummer en e-mail alvast vermeld. Wegwijzer024 gaat niet alleen over Dukenburg, maar over heel Nijmegen. Het werkt steeds hetzelfde. Elk stadsdeel/wijk heeft zijn plek op de website. Je kunt altijd op thema’s, bepaalde doelgroep of leeftijdscategorieën zoeken. De website wordt voortdurend actueel gehouden door beheerders. Je kunt bovendien als bewoner ook zelf wijzigingen doorgeven. Daarnaast wordt een keer per jaar een herinnering rondgestuurd met de vraag of de informatie nog klopt.”

Nieuwe activiteiten

Ook nieuwe activiteiten kun je als bewoner zelf opgeven. Is gratis. Via de button: activiteit/ wijzigingen melden. Peter Saras: “Heel wat activiteiten of clubs die ik bezoek, staan niet op de website. Veel vindt plaats in huiskamers of in kleine groepen. Maar het is belangrijk die info te delen met anderen. Tegelijkertijd een mooie manier om aandacht te vestigen op jouw activiteit.”

Bewoner kan beter geholpen worden

De bewoner kan met Wegwijzer024 zichzelf beter helpen, maar de site ondersteunt ook beroepskrachten. Professionals willen maatwerk leveren. Daar helpt goede informatie bij. Te vinden op Wegwijzer024. Guus en Ruben: “We kijken ook naar nieuwe toepassingsgebieden. Misschien in de toekomst Welzijn op recept: huisartsen, die geen medicatie voorschrijven maar patiënten adviseren om bijvoorbeeld meer te bewegen, of vrijwilligerswerk te doen. Concrete doorverwijzing kan meteen plaatsvinden met behulp van de website. Elders in Nederland zijn daar goede ervaringen mee opgedaan.”

Wegwijzer Dukenburg

Papieren informatie blijft bestaan. Ruben: “Op initiatief van Dukenburgers Gaby Petermann Helmut Brockmeyer en Angela van der Mast verscheen enkele jaren geleden het Bonnenboekje, met daarin verschillende laagdrempelige, niet te dure activiteiten in Dukenburg. Nog steeds een klein handzaam boekje; nu ook bedoeld als verwijzing naar Wegwijzer024. Dit vernieuwde boekje ligt medio april bij supermarkten, gezondheidscentra, bibliotheek, en wijkcentra. Als je geen computer hebt: ga langs bij Stip of andere werkers in de wijk. De bibliotheek heeft computers die je kunt gebruiken.”

Slot

Zonder of met computer, zomaar ergens op afstappen blijft moeilijk. Toch willen we zeggen: “kijk op de site en ga naar mensen toe. Je bent van harte welkom.” Aldus Guus en Ruben. www.wegwijzer024.nl: een modern ‘Oog voor Elkaar’ in Dukenburg.

Bericht april 2018

menu