‘Enquête Weezenhof’

Eind oktober 2021 hebben de gemeente Nijmegen en projectontwikkelaar Dornick het plan voor een nieuwe invulling van het terrein van winkelcentrum Weezenhof naar buiten gebracht.

Het bewonersplatform Weezenhof heeft bewoners van de wijk gevraagd een enquête in te vullen met vragen over deze nieuwbouwplannen.

De eerste uitkomsten van deze enquête zijn nu beschikbaar.

Er hebben 650 wijkbewoners de enquête ingevuld waarvan 560 volledig. Dit betekend 20% van de bewoners van Weezenhof.

Resultaten.

 

56% vindt het plan van Dornick slecht.

33% vindt het, met aanpassingen, een goed/haalbaar plan.

81% vindt de bebouwing zoals ontworpen te hoog.

77% van de respondenten wil meer groen.

74% ziet problemen met de verkeersveiligheid.

Een aantal mensen die het een goed plan noemen, vinden de beoogde bebouwing toch te hoog en te massaal.

Verder vindt men dat het plan invloed heeft op de leefbaarheid van Weezenhof; 60%. En 74% mist een ontmoetingsruimte of plein.

Volledige presentatie van enquête.

Op 29 november zal in de Prins Clausschool, om 20.00 uur het bewonersplatform de wijkbewoners uitgebreid informeren. Er zal dan ook een videopresentatie zijn. Na deze bijeenkomst wil het bewonersplatform de enquêteresultaten en verdere oordeel van bewoners over het plan zo snel mogelijk ter kennis van het gemeentebestuur brengen om op die manier essentiële aanpassingen bespreekbaar te maken. Volgens Chris de Klein, woordvoerder van de Werkgroep Centrale Locatie van het Bewonersplatform Weezenhof en Huis van Weezenhof horen in ieder geval het verlagen van de bouwhoogte en het reduceren van de bouwmassa tot die essentiële aanpassingen.

Wij blijven u informeren over de ontwikkelingen.

Bericht november 2021

menu