‘Energietoeslag 2022-2023’

Meer energietoeslag voor inwoners met laag inkomen, nu ook voor studenten
Inwoners van de gemeente Nijmegen met een laag inkomen krijgen dit jaar een energietoeslag van 1.300 euro. Inwoners die dit jaar al 800 euro aan energietoeslag hebben ontvangen, ontvangen de 500 euro in oktober. Ook voor 2023 is er een energietoeslag van 1.300 euro beschikbaar. De gemeente streeft ernaar dat inwoners in 2022 al een deel van de energietoeslag 2023 kunnen aanvragen. Ook studenten komen nu in aanmerking voor de energietoeslag.
De stijgende gas-, warmte- en elektriciteitsprijzen, vooral in combinatie met slecht geïsoleerde woningen, leiden tot energiearmoede. Met de energietoeslag worden inwoners met een laag inkomen deels gecompenseerd voor deze stijgende energielasten.
Inwoners die recht hebben op de energietoeslag en eerder al 800 euro hebben ontvangen, krijgen in oktober automatisch 500 euro op hun rekening. De gemeente streeft ernaar dat inwoners in 2022 ook al een voorschot van 500 euro voor 2023 kunnen aanvragen. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst een besluit nemen in november.
Nijmegen helpt nog meer inwoners

 Met het uitbetalen van de energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen voert de gemeente de besluiten van het Rijk uit, die de energietoeslag voor 2022 verhoogde en op Prinsjesdag de toeslag voor 2023 bekendmaakte. Gemeente Nijmegen gaat nog verder dan dit besluit en geeft inwoners tot 130% van het sociaal minimum de energietoeslag in plaats van de 120% van het Rijk. Zo helpt de gemeente nog meer inwoners die in de knel komen door de hoge energierekening.
Ook energietoeslag voor studenten
Studenten komen nu ook in aanmerking voor de energietoeslag. Eerder volgde de gemeente de richtlijnen van het Rijk om studenten categoriaal uit te sluiten. Studenten die in de knel kwamen door de hoge energiekosten konden bijzondere bijstand aanvragen. De rechtbank Gelderland heeft op 5 augustus uitgesproken dat studenten niet categoriaal uitgesloten mogen worden van de eenmalige energietoeslag.
Per adres één energietoeslag
Per adres wordt één energietoeslag verstrekt. In veel huishoudens worden de energielasten doorgerekend in de huurovereenkomst. Dit geldt onder andere voor wooneenheden van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen, maar ook voor veel panden waar de huurbaas de energielasten doorrekent. Op deze manier kan op elk adres een energietoeslag worden verstrekt om te compenseren voor gestegen energielasten.
Ook voor studenten geldt dat er één energietoeslag wordt verstrekt per adres. Als de toeslag verdeeld moet worden onder meerdere studenten moet men dit onderling zelf regelen. Studenten die bijvoorbeeld samen op één adres wonen moeten onderling regelen dat één student het aanvraagt en dat de energietoeslag vervolgens verdeeld wordt.
Voor studenten geldt dat studiefinanciering meetelt als inkomen, ook als er geen (maximaal) gebruik van wordt gemaakt.
Nieuwe aanvragen
Inwoners kunnen tot 30 juni 2023 de energietoeslag van 2022 aanvragen. Nieuwe aanvragen voor de energietoeslag worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De gemeente probeert de aanvragen binnen de termijn van 8 weken af te handelen.
Meer informatie: www.nijmegen.nl/energietoeslag

Bericht oktober 2022

menu