‘Eerste stappen stadsverwarming in Dukenburg’

Aan de Van Schuylenburgweg ter hoogte van de 22e straat Tolhuis komt het eerste verdeelstation voor stadsverwarming in Dukenburg. Vooruitlopend op de uitrol van stadsverwarming vanaf de ARN in Weurt is hier ook een tijdelijke verwarmingsunit gepland.

De container voor de tijdelijke verwarmingsunit.

Dit tijdelijke is voor de verwarming/warm water in de nieuwbouw in de 27e en 28e straat Tolhuis. Deze tijdelijke unit bestaat uit een zeecontainer waarin zes Cv-installaties voor warm water gaan zorgen. Zo voorkomt men een tijdelijke aanleg van een gasleiding en prijsopdrijvende Cv-installaties in de woningen.

De hoofdtransportleiding vanaf de ARN komt van Lindenholt langs de Van Schuylenburgweg te liggen. Van hier komen de aftakkingen.

Tolhuis staat niet in de lijst als een van de wijken die het eerst van het gas af zouden moeten, maar de nieuwbouw in de 27e en 28e straat schuiven dit project naar voren.

  Zoals het er nu naar uit ziet heeft de subcommissie Welstand van de Commissie Beeldkwaliteit aanbevolen dat de beide gebouwtjes een ‘groen gedekte kleurstelling’ krijgen, zodat deze opgaan in de omgeving.

Klik hier voor het voorgestelde trace van de warmteleiding

De Dukenburger blijft dit volgen en updates op deze pagina’s brengen.

Bericht maart 2021

 

menu