‘Eerste lustrum Huis van Weezenhof’

Gezamenlijk bouwen aan een huis in de wijk. “Er gaat een huis voor de wijk gebouw worden; een ruimte in Weezenhof waar wijkbewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. En we regelen dat zelf.”

Aldus een kop in de Dukenburger van oktober 2018. Het was een start van een zoektocht naar financiële middelen, een gebouw en een locatie, maar op 18 mei 2019 was het zover: Huis van Weezenhof werd feestelijk geopend door burgemeester Bruls.

Vandaag precies vijf jaar geleden.

Wie had gedacht dat Huis van Weezenhof ruim vijf jaar later het middelpunt in Weezenhof is. Een ontmoetingspunt voor ouderen, maar ook voor ouders van peuters. Wekelijks bezoeken ongeveer honderd mensen het huis. Om samen koffie te drinken, te schaken, te schilderen, te zingen, naar muziek te luisteren. Met de nadruk op: samen, want samen beleef je zoveel meer. Eerlijk gezegd had het bestuur er vijf jaar geleden het volste vertrouwen in dat het huis heel veel jaren zou bestaan.

Veel vrijwilligers zijn vanaf het eerste begin trouw gebleven. Het geeft hen veel voldoening om in de gezellige sfeer die de huiskamer biedt, te zorgen dat bezoekers het naar hun zin hebben en te ervaren dat dat gewaardeerd wordt. Een uitspraak van een bezoekster van de muziekavond: “Ik wil jullie nog bedanken voor de fijne avond, ging bij wijze van … huppelend naar huis.” En ook de laatste zin van haar citaat is veelzeggend: “Het is de eerste winter dat ik ’s avonds niet meer weg ga, daarom is in de buurt fijn.” Natuurlijk wordt er veel georganiseerd in Dukenburg, maar het feit dat we voor de meeste bewoners op loopafstand zitten, verlaagt de drempel om ’s avonds de deur uit te gaan enorm. Ook de kleinschaligheid aan de activiteiten draagt bij aan de sfeer. De afgelopen kleedjesmarkt met Koningsdag zinkt qua bezoekersaantal in het niet bij die in de Goffert natuurlijk, maar wat was het gezellig, vooral voor wat jongere kinderen. Dat het huis er al vijf jaar kán staan is zeker te danken aan een opstartsubsidie van de gemeente én aan de heer Ton Hendriks, op wiens grond we mogen staan. Verder zijn we zelfvoorzienend, met dank aan onze donateurs natuurlijk!

Veel activiteiten die vijf jaar geleden zijn opgestart lopen nog steeds, zoals de schilderclub, de handwerkclub, de wandelgroep onder leiding van een fysiotherapeut en de denksportmiddag. Daarnaast worden er regelmatig lezingen en een pubquiz georganiseerd. Huis van Weezenhof wil een huis vóór de wijk dóór de wijk zijn. Er zijn veel ideeën, maar de vrijwilligers kunnen niet alles zelf. Mensen die iets willen organiseren kunnen aanschuiven en meedenken over de uitvoering.

Op weg naar het volgende lustrum

Huis van Weezenhof heeft de afgelopen jaren zijn bestaansrecht bewezen, maar hoe zien de volgende jaren eruit? Zodra er op het plein gebouwd gaat worden moet het gebouw verdwijnen. In goed overleg met de gemeente denken men na over een andere locatie, maar op dit moment is daar nog niets over te melden. Hoe dan ook, als het aan de bezoekers en vrijwilligers ligt gaan die gewoon door. De vrijwilligers hopen dat alle donateurs trouw blijven!

Wilt u een kijkje nemen in Huis van Weezenhof? Kom dan op zaterdag 1 juni van 10.30 uur tot 12.30 uur binnen lopen tijdens het open huis ter ere van het eerste lustrum.

Meer over de activiteiten vindt u op www.huisvanweezenhof.nl

Bericht mei 2024

menu