‘Een nest waarin kinderen veilig kunnen groeien en bloeien’

Prins Mauritsschool in Zwanenveld

 In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de Prins Mauritsschool in Zwanenveld centraal. Een gesprek met Tineke Deunk, sinds vijf jaar directeur van de school. “Het bieden van een veilig nest”, komt bij de Mauritsschool niet zomaar uit de lucht vallen. Tineke laat aan het begin van het gesprek het schoollogo zien: een vliegende zwaan met daaronder: ‘Op de Prins Mauritsschool leer je je vleugels uitslaan en vlieg je.’ Maar dit is niet alleen een mooie woordspeling. Het is de basis van de dagelijkse schoolpraktijk, zo blijkt.

Het gesprek met Tineke gaat, zoals dat door het coronavirus vaker voorkomt, via de Whats- Appvideo. Dat blijkt geen enkel probleem. Daar zorgt Tineke met haar enthousiasme voor de school wel voor. Dat enthousiasme wordt door velen gedeeld. De school groeit onafgebroken. Vooral bij groepen met jongere kinderen. Die niet alleen afkomstig zijn van oorspronkelijke wijkbewoners, maar ook van gezinnen die de laatste jaren in Dukenburg nog betaalbare woningen konden vinden. Tineke: “We horen vaak dat de school een vriendelijke uitstraling heeft. Mensen voelen zich welkom. Het nieuwe gebouw is voor velen aantrekkelijk.”

Brede school.

Tineke: “De school is voor alle kinderen in de wijk. Van 0 tot 12 jaar. Zij moeten zo goed mogelijk hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom zit de school onder één dak met Bindkracht10, KION, BSO (buitenschoolse opvang), psychomotorische remedial teaching enzovoorts. Wij zorgen voor doorlopende leerlijnen. Dat betekent dat alle programma’s en activiteiten op elkaar worden afgestemd. Er zijn daarom regelmatig gezamenlijke studiemomenten.

  Een voorbeeld: als we merken dat een kind bij de peuterspeelzaal een achterstand in woordenschat heeft, wordt daaraan dan al extra aandacht besteed. Zodat het kind betere startkansen heeft op de basisschool.”

‘Spreid je vleugels’

Het veilig nest en het van daaruit leren vliegen zijn een grondhouding die voortdurend terugkomt bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Tineke: “Elk kind wil gezien worden. Zolang de kinderen bij ons zijn, zorgen wij ervoor dat zij na groep 8 voldoende toegerust de wereld in kunnen. Kinderen leren, vanuit de veiligheid van een klas, zelfverantwoordelijkheid te nemen. Dat heeft niet elk kind als bagage meegekregen. Dat leren verantwoordelijkheid te nemen wordt gestuurd door de leerkracht. Dat biedt veiligheid.” Tineke vervolgt: “De school staat midden in de wijk, is onderdeel daarvan. Het is niet alleen een school van ons maar ook van de ouders. Die zijn zeer betrokken. Wij doen mee aan de 50-kopjes-koffieacties. De informatiebijeenkomsten over energietransitie in Zwanenveld vinden plaats in onze school. Met buren in flats worden samen spelletjes gedaan in de gemeenschapsruimtes. We gaan ook met kinderen naar zorgcentrum De Vlechting. Er is een sterke verbondenheid tussen hen en de school.”

Coronacrisis.

Ondanks alle zorgen over kinderen die thuis moeten blijven is Tineke enorm trots op het team. Vooral op de wijze waarop het team in een noodtempo het voor elkaar heeft gekregen digitaal onderwijs te verzorgen en contact te blijven onderhouden met kinderen. Ook met ouders. Tineke: “Ouders laten merken dat zij nu beter begrijpen wat er op school gebeurt. Zij zien thuis hoe er lesgegeven wordt. Zijn ook betrokken geraakt bij huiswerk maken. Het is wel lastig om kinderen die speciale zorg nodig hebben regelmatig te bereiken. In ieder geval is er met elk kind een vorm van contact. Die persoonlijke aandacht geeft kinderen een gevoel van veiligheid. Er is inmiddels ook een kindertelefoon opgestart. Op maandag en donderdag kunnen kinderen bellen om hun zorgen te delen of een luisterend oor te vinden. “In tijden van crisis blijft gelden: kinderen gelukkig maken en voldoende toegerust de wereld tegemoet te laten treden”, zo rondt Tineke met overtuiging af, alvorens het videogesprekmet een hartelijke zwaai te beëindigen.

Bericht april 2020

menu