‘Een beetje geven, een beetje nemen’

Charlotte van Gennip van WoonGenoot

Een beetje geven, een beetje nemen

In een serie gesprekken met de mensen voor en achter de schermen bij de woningcorporaties met huizen in Dukenburg, wil dit wijkblad de lezer een kijkje bieden in de bedrijfskeuken. ‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’: als ergens iets niet goed gaat, dan volgt er dikwijls een vieze olievlek die zich verspreidt. Maar als zaken wel goed verlopen, dan hoor je niets. Vaak is het gewoon een kwestie van tolerantie: “een beetje geven, een beetje nemen”. Ons eerste gesprek was met een woonconsulent, Charlotte van Gennip.

WoonGenoot trapt af

Eén maandje meer dan tien jaar geleden stond Ton Gerrits van WoonGenoot de redactie van de Dukenburger ook al eens te woord. Het hoofdkantoor van deze kleinste woningcorporatie van Nijmegen is gevestigd in Aldenhof. Het kantoor zit in het voormalige ketelhuis, dat maar korte tijd als zodanig dienst heeft gedaan. Een markant gebouw met een hoge schoorsteen: een blikvanger samen met de blauwgekleurde etage, die meer dan tien jaar geleden opgetrokken werd.

 Vertrouwen

Over de naam en het logo WoonGenoot is terdege nagedacht. ‘Genoot’ doet eenvoudig denken aan ‘genot’. Van wonen moet een huurder kunnen genieten. Maar ‘genoot’ is ook een partner, een goede vriend. Door de twee o’s ook nog eens in elkaar te haken, geeft dit vertrouwen weer. De woningcorporatie heeft bovendien transparant werken hoog in het vaandel staan. De schuifdeuren van het kantoor staan de hele week open, met uitzondering van de vrijdagmiddag en het weekeinde. Bezoekers kunnen binnenlopen en zich melden aan de balie. Charlotte herhaalt vrijwel letterlijk de eerdere uitleg van Ton: “Er is een kort lijntje met onze huurders. Wij kennen hen en zij kennen ons.”

Leefbaarheid

Charlotte: “Toen ik hier kwam werken was mijn idee van een woningcorporatie een organisatie die huizen verhuurt en onderhoudt. Dat is natuurlijk ook zo, maar de bewóners komen absoluut op de eerste plaats.” WoonGenoot heeft in totaal 1557 woningen, 564 daarvan zijn in Dukenburg (Aldenhof-Meijhorst-Lankforst) te vinden. De corporatie heeft een bijzonder oog voor mensen met een kleine beurs, personen met een beperking of met psychische problemen. Voor hen proberen de medewerkers, zoals woonconsulent Charlotte, een zo goed moge WoonGenoot ook verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk.

Bemiddeling

Overlast kan in allerlei vormen gebeuren en ondervonden worden. Van lichte tot zeer ernstige hinder. De muziek te hard, rommel in het trappenhuis, onverzorgde tuinen, rondslingerend speelgoed, hondengeblaf, burenruzie, noem maar op. De ernstigste overlast die de woningcorporatie aanpakt met hulp van andere instanties zijn onder meer zware vervuiling, huurfraude en wietteelt. Nemen we het laatstgenoemde als voorbeeld: wiet telen in je huis of tuin is verboden. Komt dit op het pad van WoonGenoot dan wordt er snoeihard ingegrepen. Charlotte vertelt: “Gelukkig bedraagt het percentage huurders waar wij bemoeienis mee hebben op het gebied van overlast en/of financiën, maar tien procent van het geheel.” Bij die financiële problemen is voorkomen beter dan genezen. Trekt de huurder op tijd aan de bel wanneer hij/zij onverhoopt een keer betalingsproblemen heeft, dan kan er professionele hulp geboden worden om een en ander weer op de rit te krijgen.

Bericht mei 2019

menu