‘Duurzaamheid voor iedereen betaalbaar houden’

In gesprek met Ammar Selman

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, politici, bestuurders van gemeenten, woningcorporaties et cetera. Zwanenveld wordt, na een deel van Meijhorst, de volgende wijk die van het gas afgaat. De kans is groot dat de wijk wordt aangesloten op het warmtenet, net als Nijmegen-Noord. Een informatieavond in oktober trok veel bewoners. Het onderwerp blijkt enorm te leven. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal hits op nieuwsberichten bij de nieuwe website van de Dukenburger. De Dukenburger laat daarom bewoners, politieke partijen en instanties, die te maken hebben met energietransitie, aan het woord. Op deze pagina Ammar Selman, initiatiefnemer van een petitie in juni jongstleden om het ‘warmtenetcontract’ met Vattenfall (voorheen Nuon) te veranderen. Een contract met een dure tegenvaller voor bewoners. Ammar is in de gemeenteraad fractievoorzitter van de PvdA.

Waarom moeten we ons – net zoals in Nijmegen-Noord – over dat Vattenfall-contract druk (blijven) maken?

 

Ammar: “De gemeente Nijmegen heeft van het Rijk subsidie gekregen om Dukenburg aardgasvrij te maken. Hiermee kunnen ongeveer achthonderd woningen van vier woningbouwcorporaties en winkels van het Winkelcentrum Dukenburg van het aardgas afgekoppeld worden. Onder andere door aansluiting op het toekomstige warmtenet. Dat warmtenet levert stadswarmte. Maar uit een onderzoek in Noord bleek dat bewoners van zo’n 6300 woningen, die door het contract met Vattenfall verplicht zijn tot het afnemen van stadswarmte, tot 2045 vastzitten aan dat contract. En méér betalen dan gedacht. Deze petitie wil feitelijk bereiken dat bewoners verschillende aanbieders kunnen betrekken bij hun keuzes. Prijzen kunnen vergelijken. Die prijs valt in Nijmegen-Noord hoog uit doordat het tarief van stadswarmte gekoppeld is aan de gasprijs. En die stijgt maar door. Vattenfall heeft de afsluitboete voor bewoners geschrapt. Toch blijven bewoners moeite hebben met hoge stookkosten en gebrek aan alternatieven. Het blijft allemaal ondoorzichtig. Dat probleem moet worden opgelost voordat in Dukenburg begonnen wordt met aansluitingen op datzelfde warmtenet.”

Betaalbaar houden

Jouw partij is niet de enige partij in Nijmegen die kritisch was over het Vattenfallcontract. Waarom dan alleen een PvdA-petitie?

Ammar: “Bij de Partij van de Arbeid staat het betaalbaar houden van energiekosten centraal. Het valt niet uit te leggen dat energiekosten na afkoppeling van het aardgas blijven doorstijgen. Waar blijven de voordelen van nieuwe energie voor bewoners? Het inzicht ontbreekt. Daar willen wij oplossingen voor. En in Dukenburg dus liefst voor aansluiting op het warmtenet. Dat moment komt sneller dichterbij dan we denken. Op een aantal plekken is het aardgasnet hoognodig aan vervanging toe. Verder vinden we het belangrijk dat bewoners geholpen worden bij energietransitie in eigen huis. Dat zij middelen krijgen om in vrijheid een goede keuze te maken over levering van welk soort nieuwe energie. Geen monopoliepositie van één aanbieder.”

Gemeente

Is dat geen dode mus? Dit soort zaken wordt landelijk geregeld. Wat kan een gemeente dan doen?

“Een gemeente kan aanvullend eigen beleid voeren. Zelfs nu de komende jaren bezuinigd gaat worden. Energietransitie is niet voor niets een topprioriteit voor de nabije toekomst. Of je nou wilt of niet: er moet nu gehandeld worden. We zijn verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld door te geven. Een gemeente kan eigen investeringsruimte inzetten, kan subsidies geven en adviseren. Woningbouwcorporaties zijn inmiddels met energietransitie begonnen. Voor eigen huisbezitters met minder middelen ligt een groot terrein braak. Er zijn veel bewoners die willen veranderen, maar dat niet kunnen vanwege gebrek aan geld. Nog eens: wij gaan ervoor dat niemand in zijn/haar bestaanszekerheid wordt bedreigd door maatregelen op het gebied van duurzaamheid,” aldus Ammar.

Anderen

Wordt vervolgd. Ook andere politieke partijen zullen in deze rubriek aan het woord komen.

Bericht december 2019

menu