‘De Dukenburgse fractievolgers’

De aanleiding voor dit gesprek: Dukenburg heeft nu geen bewoner in de gemeenteraad, maar wel een aantal fractievolgers, onder wie Yurre Wieken. Hij zal, als Petra Molenaar in september als wethouder wordt benoemd, weer terugkeren in de gemeenteraad. Dan wordt hij het enige raadslid vanuit Dukenburg. Samen met Hans en Jacqueline Veltmeijer zijn ze momenteel (augustus 2020) de fractievolgers uit Dukenburgers.

Op de vraag: wie is ‘Yurre Wieken?’ Komt meteen het antwoord: “Iemand die misstanden een gezicht wil geven. Niet alleen in woord maar ook in daad.”

Hans en Jacqueline zijn Dukenburgers in hart en nieren, hebben hun sporen al ruimschoots verdiend in ons stadsdeel en doen daar nog veel voor. Ze maken nu ook nog een sprongetje naar de lokale politiek en zijn fractievolgers bij de lokale partij VoorNijmegen.NU. Hans en Jacqueline Veltmeijer: “Bij al ons werk staat steeds het mensbelang voorop”.

  Yurre Wieken blijkt veel ervaring te hebben opgedaan in de politiek. Bij de SP-fractie in de gemeenteraad, maar ook in Den Haag bij de Eerste Kamer. Bij de Nijmeegse raad is hij fractievolger. Yurre: “Om een lang verhaal kort te maken: een fractievolger kan alles doen wat een gemeenteraadslid doet. Alleen niet meedoen aan officiële besluitrondes van raadsvergaderingen. Politiek gaat bijna over alles. Over hoe besluiten worden genomen. Ik wil, vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel, daaraan meedoen. Ik werd me daarvan bewust toen ik als student in Hees woonde en meemaakte hoe slecht de huisbaas met huurders omsprong. Ik werd daar verschrikkelijk boos over. Die huisbaas is toen gekozen als huisjesmelker van het jaar: een actie, georganiseerd door de SP-jongeren (ROOD). De SP is voor mij de beste partij, omdat deze partij het niet alleen bij woorden laat in parlement of raad, maar ook naar buiten gaat.”

In het werk van fractievolgers zien Hans en Jacqueline een nieuwe uitdaging. Zij vinden dat de gemeente Nijmegen ernstig in gebreke blijft bij de informatievoorziening naar haar burgers. Hans begon een zogenaamde snuffelstage bij de lokale partij VoorNijmegen.NU, werd enthousiast en wist ook Jacqueline bereid om dit werk te gaan doen. Zij vinden het belangrijk dat een lokale partij niet gestuurd of beïnvloed wordt door de landelijke politiek. Het is ook vrijwilligerswerk als ondersteuning van de raadsleden. Fractievolgers worden niet beëdigd, wel benoemd na het indienen van geloofsbrieven. Zij hebben in de besluitronde van de gemeenteraadsvergaderingen geen spreektijd, maar wel in de zogenaamde kamerrondes. Hans en Jacqueline gaan zich inzetten voor iedereen in Nijmegen. Voorop staat daarbij wat er leeft onder de mensen. Hoe ziet de bewonersparticipatie eruit in het kader van een goede en gezonde leefomgeving? Wat blijkt dan haalbaar, reëel? Een groot onderwerp wordt het ambitiedocument Kanaalzone-Zuid gevolgd door de ontwikkelvisie voor Winkelsteeg. Genoeg aandacht voor de groene ruimte? Beiden gaan in september de cursussen staatsinrichting, debatteren en spreken in het openbaar volgen.

Yurre vervolgt: “Omdat ik in Aldenhof woon, geniet ik van nabij van de mooie kanten van Dukenburg. Vanuit mijn huis heb ik uitzicht op groen. Dat en de rust vind ik sterke kanten van Dukenburg. Maar ik ervaar ook van nabij knelpunten. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer: ik vind het kwalijk dat Aldenhof al een tijd de enige wijk in Nijmegen is zonder rechtstreeks openbaar vervoer naar het centrum. Vroeger deed lijn 4 dat. Nu gaat-ie alleen naar station Dukenburg en Lindenholt. Verder dreigen weer voorzieningen te verdwijnen. Denk maar aan beperkte opening van de stadswinkel, culturele voorzieningen en mogelijke verdwijning van het zwembad na 2026. We willen die voorzieningen voor Dukenburg behouden,” aldus Yurre. “Samen met anderen hebben we actie gevoerd voor behoud van openbaar vervoer voor Aldenhof. Helaas: dat is (nog) niet gelukt: je moet bij de provincie aankloppen om echt invloed te kunnen uitoefenen. We hebben ons sterk gemaakt voor de komst van wijkvegers om Dukenburg schoon te houden. We gaan weer langs de 132 gerenoveerde woningen in Meijhorst. Na realisatie van het nul-op-de-meter-traject zijn er klachten gekomen over hoogte van energierekeningen en droge lucht. Vanwege corona zullen dat zogenaamde voortuingesprekken worden. En ik houd mij op de hoogte wat hier leeft door gesprekken op straat, bewonersbijeenkomsten, enzovoorts. En door het lezen van de Dukenburger.”

Er moeten huizen gebouwd worden, hoe denkt Yurre hierover, met andere woorden ‘groen houden of bouwen?’ Yurre: “Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Door bijvoorbeeld hoogbouw slim met groen te combineren kan je zowel groen behouden als meer mensen een woning geven. Er moet hier wel veel meer en veel beter over worden nagedacht.”

 Hans en Jacqueline verdienden hun sporen met vrijwilligerswerk in en voor Dukenburg met de stichting De Zevensprong, Dit is … Dukenburg, de stichting VAD (Vakantieactiviteiten Dukenburg), en bouwdorp DUUK. Jacqueline is al jaren heel actief als IVN-lid (IVN staat voor: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid), ook in de werkgroep Groen en Ruimte. Ze zijn ook nauw betrokken bij de Canon van Dukenburg, de website met de geschiedenis en anekdotes van Dukenburg. En Jacqueline kreeg begin 2014 de Roos van Duckenburg uit handen van Turgay Tankir, destijds wethouder van Werk & Inkomen.

Jacqueline: “Het geeft natuurlijk veel voldoening wanneer bewonersorganisaties grotere zaken winnen van overheden en andere instanties. In 2004/’05 was er een wijkbezoek van de toenmalige wethouder Paul Depla met onder meer Ruimte & Bouwen in zijn portefeuille. Daarbij was ook Bea Peeters aanwezig, coördinator van de werkgroep Groen en Ruimte van het IVN. De wethouder vond het HAN-terrein aan de Van Schuylenburgweg vlakbij het Steve Bikoplein uitermate geschikt voor een groot bouwproject met veel hoogbouw. Daarbij zou ook het zogenaamde Douglasbosje tussen Meijhorst en Tolhuis grotendeels moeten verdwijnen. Dit project ondervond veel weerstand. Na de vele protesten werd het teruggebracht tot een woonwijk met 156 huur- en koopwoningen.” Op het ogenblik wordt volop gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein.

 Hans en Jacqueline zien in deze dubbelrol ‘politiek en bewonersparticipatie’ geen belemmering. Bij beide werkzaamheden hebben ze in feite één doel: het bewonersbelang staat absoluut voorop. Belangrijk daarbij is de integriteit. Hoe dat in de praktijk vorm moet krijgen is nog de vraag. Opmerkelijk is voorts dat beiden veel meewerken in hetzelfde (soort) vrijwilligerswerk. Er is inderdaad veel gelijke belangstelling en betrokkenheid. Maar ieder heeft toch haar of zijn eigen ideeën en standpunten en die komen lang niet altijd met elkaar overeen. Van belang vinden ze dat je je opnieuw moet beraden wanneer je werk niet meer leuk vindt. Aan de andere kant kan er ook de angst zijn om te vroeg ergens mee te stoppen.

 Yurre Wieken (1990) begon in 2009 aan een studie Politicologie op de Radboud Universiteit Nijmegen, om in 2015 af te studeren als parlementair historicus. Hij woont sinds 2010 in Nijmegen en sinds drie jaar in Dukenburg (Aldenhof). In 2011 werd Yurre lid van de SP, waarna hij actief werd bij ROOD (SP-jongerenafdeling). Sinds medio 2014 is hij lid van het afdelingsbestuur. Van 2014 tot 2016 was hij medewerker van de fractie, om in 2016 zelf namens de SP lid te worden van de gemeenteraad, wat hij tot 2018 bleef. Hij is nu fractievolger. Maar zal naar verwachting in september 2020 weer terugkeren in de gemeenteraad. Verder is hij fractiemedewerker voor de SP in de Eerste Kamer in Den Haag.

 In hun (samengesteld) gezin hebben Hans en Jacqueline vier kinderen die destijds in ongeveer dezelfde periode aan het puberen waren. Dat betekende nogal wat drukte en druk op van alles. Hans en Jacqueline: ‘We hadden enkele jaren een soort stationsrelatie. Hans kwam ’s middags van zijn werk in Tilburg, terwijl Jacqueline dan naar Tilburg vertrok voor haar studie aan de Kunstacademie.’ Hans werkte zo’n 45 jaar bij dezelfde werkgever, een verzekeringsmaatschappij. Jacqueline studeerde af in de richting tweedimensionale vormgeving en fotografie.

Tot slot wilden Hans en Jacqueline nog wel hun grootste wens kwijt. Hans was meteen heel stellig: “Weer gewoon kunnen lopen, maar dat is helaas een illusie.” En Jacqueline vult aan: “Hier in dit huis blijven wonen lijkt me geweldig, mogelijk met aanpassingen vanwege Hans mobiliteit. En laat zoveel mogelijk de ecologische groenstroken in ons mooie stadsdeel intact!”

Bericht augustus 2020

menu