‘Dukenburgers krijgen niet meer buslijnen naar het centrum’

De SP heeft in november 2019 met een aangenomen motie gevraagd om meer buslijnen, die het centrum van Nijmegen aan zouden doen. Sinds de bussen niet meer over de Burchtstraat rijden vinden veel Dukenburgers dat er een duidelijke verslechtering voor busreizigers uit Dukenburg is. Over en weer is dat gesprekstof en klacht in ons stadsdeel. Alleen nog op sommige tijden gaat lijn 331 naar Plein 1944. Lijn 6 komt er wel maar maakt een flinke omweg. Van lijn 331 op het station overstappen op een andere lijn of de omweg met lijn 6 is voor veel vooral ouderen teveel. Het overstappen alleen al.

De provincie heeft alleen anders beslist zo meldt ‘Omroep RN7’. Er komen geen extra buslijnen. Wanneer de renovatie van de Waalbrug klaar is volgt de volgende verslechtering. De bussen van lijn 331 gaan dan namelijk weer over de singels rijden en komen niet in het centrum.

Als we kijken naar grote Duitse steden waar dit soort maatregelen weer teruggedraaid zijn omdat de middenstand er teveel onder te lijden had dan is het afwachten hoe die hier gaan reageren. De toekomst zal het leren.

Bericht april 2020

menu