‘Dukenburgers, gemeente en het nieuwe maaibeleid’

Door de jaren heen voelen Dukenburgers de afstand tot het stadhuis, soms werden we vergeten en voor verkiezingen is het altijd ‘dikke mik’. Maar eerlijk is eerlijk: het ging ook vaak goed. De basis van die goede tijden ging altijd gepaard met goed overleg. Cruciaal was daarbij altijd een aanspreekbaar contactpersoon voor het stadsdeel. De wijkmanager was gewoon de vierde brug over het Maas-Waalkanaal voor de Dukenburgers.

Heikel punt erbij

 Sinds twee jaar is er weer een heikel punt bij. ‘Ondoordacht en in veel te korte tijd erdoor gedramd’, vertelt in 2021 een oudplatformvoorzitter vanachter een mondkapje over het nieuwe maaibeleid. Ik zie het nog zo voor me. Net als die korte wandeling met de gemeente-opzichter waarbij de buurt met moeite enkele vierkante meters voor de kinderen ‘terug’ krijgt, blijft ook op het netvlies staan. Het stadhuis was even weer niet handig.

Omdenken voor de natuur is goed en noodzakelijk, Dukenburg heeft veel groen en is dus wellicht het geschiktste stadsdeel om met een ander maaibeleid te beginnen. Om dit zonder bewonersoverleg te doen en op zo’n grote schaal was een ondoordachte fout. Herstellen gebeurt op de bekende gemeentelijk manieren, langzaam en vaak niet toegeven dat er fouten zijn gemaakt.

Uitleg van Dukenburgers zelf

Het gebrek aan uitleg van gemeentelijke instanties leidde tot veel onbegrip. Sociale media stonden en staan er vol mee, vooral klachten over grasaren die gevaarlijk zijn voor kat en hond vallen op. Een logische uitlaatklep omdat er veel te weinig overleg met de gemeente is.

  Bewonersplatforms zijn afgehaakt, gemeentelijke contacten zijn niet menselijk meer. ‘Een mail zus, een app zo.’ Vooral dat laatste is zeer zorgelijk. Gelukkig zijn er Dukenburgers die opstaan en met uitleg komen, hieronder een samenvatting.

Steeds meer bloemen tussen het gras

Wat de gemeente met het maaibeleid doet is hetzelfde als wat natuurmonumenten doet als zij weilanden in beheer krijgen die ze ‘terug willen geven aan de natuur.’ Als er veel voeding in de grond zit groeien er weinig verschillende bloemen. Er profiteren alleen een paar heel snelgroeiende soorten van, zoals bijvoorbeeld gras en brandnetels. Die zorgen er dan voor dat andere plantsoorten geen kans krijgen. Wat men nu doet is de grond voedselarmer maken, verschralen, zodat de balans tussen de voedingsstoffen in de bodem wordt hersteld. Zo kunnen meer soorten bloemen en planten de kans krijgen op te komen. De biodiversiteit van insecten en andere dieren wordt hiermee groter.

Maaisel afvoeren

Als je het gras te vaak maait krijgen bloemen geen kans om te groeien, bloeien, zaad te vormen en dit te verspreiden. Gras is een van de weinige plantsoorten die tegen vaak maaien kan. De oplossing is dus om maar slechts twee keer per jaar te maaien. Door het hoge gras, dat veel voedsel opgenomen heeft, pas laat te maaien en dit maaisel af te voeren wordt de grond voedselarmer. Begin juli hebben alle voorjaarsbloeiende bloemen hun zaad verspreid. Dan wordt alles afgemaaid en het maaisel afgevoerd. Hierdoor worden de omstandigheden voor andere planten steeds gunstiger en zullen er in de loop van de jaren steeds meer bloemen tussen het gras verschijnen. Tot zover de inbreng van de Dukenburgers.

Goed voor insecten, vogels en ons

Een bloemrijke omgeving is goed voor ons, voor de insecten, voor insectenetende vogels en zo verder in de natuurketen. Een en ander is wel afhankelijk van de grond. Voor kleigrond zal het beleid anders zijn dan voor zandgrond omdat je kleigrond bijna niet voedselarm kunt maken. Of de gemeente hier rekening mee heeft gehouden is niet bekend.

De gemeente Nijmegen

We maaien 60 procent van het gras in het openbare groen twee keer per jaar. Het maaisel wordt na een paar dagen afgevoerd. Dat geeft kruiden en grassen de kans om te groeien en te bloeien. Dat is weer belangrijk om insecten, bijen en vlinders de kans te geven om zich te ontwikkelen. En dat is weer goed voor vogels die insecten of zaden en bessen eten. Ook zoogdieren zoals egels, vleermuizen, konijnen en vossen houden meer van groen dat wat minder onderhouden is dan van een gladgeschoren grasmat. Nog minder maaien dan zo’n een of twee keer per jaar zou betekenen dat grasvelden al snel in bosjes zouden veranderen. Speelvelden en stroken langs groene parken en plantsoenen maaien we bijna wekelijks om wandelaars en kinderen de kans te geven om te recreëren. Begroeiing die verkeersonveilige situaties veroorzaakt kan men met de Meld&Herstel app doorgeven of via de website van de gemeente > alle diensten > melden bij de gemeente.

Bewoners die van een verzorgde omgeving houden

Een vers gemaaid grasveld, kortgeschoren en met zo weinig mogelijk (on)kruid zorgt voor een frisse aanblik van de omgeving. Langs het kanaal en bij de vijvers heb je een ruime blik op het water. Je hebt minder last van kruipende en vliegende insecten die je het leven zuur kunnen maken. Honden kunnen lekker rondrennen en een voetbal die uit koers raakt heb je zo weer gevonden.

Bewoners die van gevarieerd groen houden

Mooi, die verschillende grassen en bloemen die eindelijk een kans krijgen. Zolang er voldoende gemaaide veldjes zijn voor spelende kinderen en voor wandelaars is de natuurlijke uitstraling een lust voor het oog. We merken al dat we meer insecten zien. Een jaar of twintig, dertig geleden moest je op een zonnige dag je autoruit ’s avonds wassen om alle insecten eraf te krijgen. Dat is de laatste jaren niet meer zo geweest maar ik merk dat er toch echt weer wat meer insecten zijn.

Wat blijft is de manier waarop Dukenburg alles weer is opgezadeld krijgt. Dukenburg heeft juist de ruimte voor deze initiatieven, maar om meteen terwijl er ruimte genoeg is in heel Dukenburg voor 100% dit maaibeleid toe te passen valt bij velen in het verkeerde keelgat geschoten …

Volledige berichten in de ‘papieren’ Dukenburger nr. 6 van 2022. Of klik hier.

Bericht september 2022

menu