‘Dukenburg van het gas af’

Dukenburg van het gas af

Plannen voor en uitvoering van de eerste fase

Delen van Meijhorst, Zwanenveld en Lankforst gaan als eerste van het gas af. Dat is het voornemen van gemeente en woningbouwcorporaties. Ook Winkelcentrum Dukenburg doet mee. Op 10 oktober 2018 gaf de gemeente Nijmegen een toelichting op haar plannen voor een aardgasvrije toekomst. Dat gebeurde tijdens de vergadering van het Bewonersplatform Zwanenveld. Er waren niet alleen Zwanenvelders aanwezig, maar ook andere Dukenburgers, met name uit Lankforst. Naast medewerkers van de gemeente waren er ook vertegenwoordigers van de woningcorporaties Talis en Portaal.

 

Meijhorst

In Nijmegen staan ongeveer 80 duizend woningen. Die moeten allemaal van het gas af. Men wil een tempo van 2500 woningen per jaar. Op dit moment bouwt Portaal in Meijhorst huizen om tot nul-op-de-meterwoningen. Zij worden all-electric. De huizen worden supergeïsoleerd. In feite worden ze met nieuwe gevels ingepakt. De verwarmingsapparatuur wordt bijna compleet vervangen. Dit is het eerste grootschalige project in de stad. Daardoor komen ‘pioniersfouten’ voor. Die worden hersteld. De Dukenburger volgt dit project al enige tijd, meer in de Dukenburger nummer 8-2018 op bladzijde 33.

Zwanenveld en Lankforst

In Zwanenveld en Lankforst komt een warmtenet. Bewoners kunnen hun warm water en verwarming hiervan betrekken. Er wordt een leiding aangelegd van de ARN in Weurt/Beuningen via de Westkanaaldijk naar Lankforst en Zwanenveld. De diameter van de pijp is ongeveer 30 centimeter. De eerste jaren is de ARN warmteleverancier. De gemeente wil dit later uit duurzamer bronnen halen: uit de grond of uit oppervlaktewater.

Vanaf het kanaal gaat de pijp naar enkele flatcomplexen. De eerste gebouwen die in aanmerking komen zijn de gele, groene, blauwe en rode flats en Zwaan en Bloemberg in Zwanenveld en de lage flats van WoonGenoot en de maisonnettes van De Gemeenschap in Lankforst. Leuvensehof, Wetering en De Valckenaer komen later aan bod. Gemeente en woningbouwverenigingen willen zoveel mogelijk met bewoners samenwerken. Aansluiting op het warmtenet wordt niet verplicht. De woningbouwverenigingen gaan er pas toe over als meer dan 70 procent van de bewoners het hiermee eens is. Als het net is aangelegd, krijgen de bewoners van nabijgelegen koophuizen een aantrekkelijk aanbod om mee te doen. Details zijn nu nog niet bekend. Het is belangrijk dat aan te sluiten woningen geïsoleerd zijn, maar dat hoeft niet zo ingrijpend te zijn als bij all-electric. De enige apparaten die vervangen moeten worden zijn de ketel en het fornuis. De investeringskosten bedragen naar verwachting 20 tot 30 duizend euro per woning. Dat hebben de meeste mensen niet op de plank liggen. Particulier bijlenen is niet altijd mogelijk. De gemeente wil hier zelf wat voor regelen.

Bericht oktober 2018. Foto: Peter Saras

menu