‘Dukenburg in woorden en cijfers’

In de Dukenburger hebben we het vaker geconstateerd: regelmatig roept iemand dat ie in Dukenburg niet dood gevonden wil worden. ‘Ramptoeristen’ die altijd een verklaring hebben waarom het hier fout gaat. Een achtergebleven stadsdeel. Geen jeugd meer. Afvoerputje van de samenleving. Opgenomen in een Treurtrips-toptien. Met foto’s om dat te ‘bewijzen’. Enzovoorts. Klopt dit? Nee natuurlijk. Hierbij een kleine hulp om betere beelden over ons stadsdeel te vinden.

Belangrijkste bronnen

Als je Dukenburg googelt, kom je snel Wikipedia tegen met uitgebreide informatie over ons stadsdeel. Er kan worden doorgelinkt naar afzonderlijke wijken. Deze site is bijgewerkt tot en met 2019.

Een inspirerende bron is natuurlijk de Canon van Dukenburg: klik hier voor de website Vervolgens schetst op de noviomagus website (klik hier) Hylke Roodenburg, in een artikel over Nijmegen, de ontwikkeling van Dukenburg. Dit artikel is meteen te vinden bij gebruik van de ‘Noviomagus-link op Wikipedia. Alle getallen over Dukenburg zijn te vinden op www.allecijfers.nl. De vermelde percentages zijn berekend door het aantal Dukenburgers per leeftijdscategorie te vergelijken met de hele stad. Deze bronnen zijn met veel dank gebruikt.

Kinderrijk Dukenburg?

Het inwoneraantal van Dukenburg is vanaf midden jaren 80 gaan dalen.

 Van ruim 30.000 inwoners tot 22.000 inwoners nu. Die daling van meer dan 25 procent vond vooral plaats in de jaren 80 en 90. Het kleiner worden van gezinnen is een van de belangrijke oorzaken. Over de laatste tien jaar bedroeg de daling 3½ procent. Uit de Allecijfers-site blijkt dat Dukenburg 6½ procent meer 65-plussers heeft dan gemiddeld in Nijmegen. In de categorie 45 tot 65 jaar geldt eveneens een (iets) hoger percentage: bijna 2 procent. Er zijn twee leeftijdscategorieën waarin Dukenburg lager scoort: 25 tot 45 jaar (ruim 3½ procent) en 15 tot 25 jaar (ruim 6 procent). Bij kinderen (0 tot 15 jaar) is de score juist hoger (ruim 1½ procent boven het Nijmeegs gemiddelde). Die lagere score bij de categorie 15 tot 25 jaar wordt vooral veroorzaakt door het geringe aantal studenten hier. Die wonen elders. Daarentegen blijkt Dukenburg wel kinderrijker dan gemiddeld in de stad.

Welvaart

Het gemiddeld inkomen per inwoner is ten opzichte van het gemiddelde in Nijmegen ongeveer 15 procent lager. Dit geldt voor alle wijken, behalve Weezenhof. Dukenburg heeft wel bedrijvigheid, maar veelal kleinschalig: detailhandel en zzp’ers. Ook het inkomensbeeld bij de relatief grote categorie 65-plussers zorgt ervoor dat het gemiddelde achterblijft.

Zeer geslaagde stadsuitbreiding

Een verrassend compliment is te vinden in het Noviomagus-artikel. ‘Afgezien dat Dukenburg door gebrek aan werk tot een slaapstad is verworden, is het stadsdeel een zeer geslaagde stadsuitbreiding.’ Dat is bijzonder want tijdens de planvoorbereiding is fors ingegrepen. Voor Dukenburg was vooral laagbouw ingepland. In jaren 60 bestond in Nijmegen grote woningnood. Bouwen in de Ooijpolder en Dukenburg moest die nood opvangen.

De bouwplannen voor de Ooijpolder werden echter door de minister afgeschoten. Directe gevolgen waren aanvullende hoogbouw in Dukenburg, het grootwinkelcentrum in Zwanenveld in plaats van in Meijhorst en het ontwikkelen van Lindenholt. Opvallend overigens bij de huidige Ontwerpomgevingsvisie van Nijmegen: opnieuw wordt woningnood als argument genoemd om hier (en in Lindenholt) te bouwen. De geschiedenis lijkt zich te herhalen.

Pioniersgeest

Er worden meer complimenten gemaakt. Wikipedia over Dukenburg: “Pioniersgeest, onderlinge solidariteit en een al snel bloeiend verenigingsleven.” En: “Alle wijken hebben een rustig en kindvriendelijk karakter. Geliefd bij jong en oud. Betaalbaar.” “Het best bewaarde geheim,” aldus Dukenburgers in een column van Rob Jaspers in de Gelderlander (te zien op de website Canon van Dukenburg). Onlangs bracht burgemeester Bruls een extra positief punt in over ons: “Als je elders werk hebt, zit je in Dukenburg veel gunstiger ten opzichte van uitvalswegen dan elders in de stad.” Regelmatig wordt onze trots genoemd: Dukenburg is groen. 40 procent van het Nijmeegse groen is hier te vinden.

Slot

Er staat heel wat te gebeuren. Nieuwbouw. Nieuwe projecten. Meer variatie. Delen van wijken krijgen een grote opknapbeurt. Maar Dukenburg is – zoals gezegd – het best bewaarde geheim. Geen lelijk eendje. Wel een schone slaper of slaapster, die wakker gekust moet en/ of gaat worden. Mooi toch?

Bericht april 2020

menu