‘Dromen over Dukenburg’

Hanneke Verweij en Carla Onderdelinden, kwamen met elkaar in gesprek en deelden hun ideeën over Dukenburg. Na 2011 een Dromen over Dukenburg vervolg? Klik hier voor Dromen over Dukenburg en scrol naar beneden voor het verslag van deze avond.

Hanneke is al langer betrokken bij veel wijkactiviteiten en was eerder actief in het wijkgericht werken. Mensen en organisaties met elkaar verbinden door het organiseren en faciliteren van activiteiten. Carla wil hetzelfde in verbinding met bewoners, organisaties en bedrijven. Ze denkt aan een buurtklusbedrijf, een wijkbedrijf van en voor de mensen zelf.

In Dukenburg zijn veel mensen met ideeën, initiatieven en projecten. Deze activiteiten en mensen staan vaak los van elkaar. Veel mensen weten ook niet wat er allemaal al is. Door verbinding van mensen en initiatieven kan een netwerk kan ontstaan. Denk aan activiteiten gericht op ontmoeting, verbinding, recreatie, informatie en het uitvoeren van werk in de wijk.

Samen met betrokken bewoners, vrijwilligers en externe partners, bedrijven en organisaties is het plan een dekkend netwerk creëren. Het moet antwoord bieden op vragen en behoeftes van de bewoners.

Op woensdagavond 19 april presenteerden Hanneke en Carla hun dromen met inspirerende voorbeelden. Dukenburgers waren uitgenodigd om hun idee of droom deze avond te delen. Voor vragen en informatie:  carla.onderdelinden@gmail.com

  Stel je voor, Dukenburg 2030. Waar in elke wijk de mensen centraal staan en oog hebben voor elkaar. Waar je mag zijn wie je bent en waar diversiteit een kracht is. Waar bewoners zelf activiteiten organiseren gericht op ontmoeting, werk, ontspanning, leren, inspireren en informatie. Een wijk waar je je eigen talent kunt ontwikkelen en inzetten. Om anderen verder te helpen, projecten te realiseren én tegelijkertijd de wijk mooier en leuker te maken. Een wijk waar geld wordt bespaard door zelf voorzieningen te realiseren of samen in te kopen. Wat te denken van een buurtwinkeltje, een buurtgroenbedrijf, buurtmoestuinen en plukpaden, een voedselbos, eigen energieprojecten. Een buurtklusbedrijf, een… wijkbedrijf. Wat is er mooier dan naar deze ‘werkelijkheid’ toe te werken samen met anderen? Heb jij een droom? Heb jij een idee? Wat is jouw talent?

Bericht april 2023

Verslag dromenavond 19 april.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemers kennis gemaakt met de wensen, dromen en ideeën voor Dukenburg. Hanneke en Carla hebben een presentatie gegeven met inspirerende voorbeelden in andere stadsdelen. Daarna zijn dromen, wensen en ideeën verzameld. Dat heeft een hele rijke opbrengst opgeleverd. Deze vind je gegroepeerd op thema hieronder.

Dromen, wensen, ideeën. Overzicht van alle inbreng:

Afval
1. Na werkzaamheden rommel opruimen.

2. Afvalrapen in het ‘Wijkpark Meijhorst’ verbinden met plukroute.

3. Schoonhouden van de buurt. Vuil oprapen.

Energie en water

1. Eigen waterzuivering (klein) om minder te verspillen voor thuis.

2. Eigen wind- en zonneenergie (klein voor huis), op wijknetwerk schakelen.

Geschiedenis / monument
1. Herdenkingsmonument langs Maas-Waalkanaal voor arbeiders die het hebben aangelegd (was destijds werkvoorzieningsproject).

Inventariseren
1. Inventarisatie van hetgeen er al is.
2. Drie uur de tijd? Praten met mensen; wat zijn de behoeftes?

3. Wat voor diensten hebben we?

Groen en voedsel
1. Voedsel bos bij Douglasbosje of stadspark.
2. Plukroute verbinden met meer wijkbewonersgroepen en met de kinderen van de school de Meiboom

3. Plukroute Meijhorst doortrekken naar heel Dukenburg. Verbinden met de tuinen van de inwoners.

4. De hele wijk als park inrichten voor voedsel en bewegen.

Inventariseren
1. Inventarisatie van hetgeen er al is.
2. Drie uur de tijd? Praten met mensen; wat zijn de behoeftes?

3. Wat voor diensten hebben we?

Klussen

1. Hulp bij grote klussen in huis en tuin.
2. Restauratie balkons in Tolhuis
3. Klussenteams.
4. Dakgoten paar keer per jaar leeghalen.
5. Schilderwerk in huis.
6. Buurtklussen huis: brengen van kleine opdrachten en halen van handjes.
7. Eigen huis en tuin. Klusjes, vakmensen. Zwaar werk.

Leren en ontwikkelen

1. Buurthuiswerkklas

2. Deugdenscholen, leerachterstand.

3. Karakterontwikkeling, doen x delen, deugdenhuis door doen en rust.
4. Talenten in jezelf vinden.
5. Elkaar prikkelen en stimuleren. We zijn allemaal mens.

6. Huishoudschool 4.0

Ondernemen, diensten en winkels

1. De bakker op de hoek.

2. Buurtbakkers.

3. Bio-winkeltje in de wijk.

4. Biologische winkel.

5. Gezonde winkel.

6. Stukje ondernemerschap op sociaal project in Dukenburg.
7. Meer ambachten in de wijk/buurt.
8. Wijkbedrijf.

9. Samenklusbedrijf.

9. Flexwerkplek met goede printer.
10. Oppasadres voor honden

Ontmoeten, cultuur, eten

1. Wereldreizen in de wijk (veel verschillende culturen).

2. Cultuurverbindingsactiviteiten.
3. Onderling contact (nu ieder voor zich).
4. Meer culturele activiteiten, muziek, kunst.
5. Elkaar zien/groeten/praatje maken.

6. Er is veel versnippering in de wijk tussen mensen. Daarom weinig verbinding. Er zijn sociale plekken nodig.

7. Netwerk van de actieve plekken in de wijk zichtbaar maken: keuken, wijkcentra, ondernemers.

8. Samen koken.
9. Sociaal culturele Hub in ‘Ketelhuis Aldenhof’ met leuk cafeetje, podium.
10. Eetcafé in de wijk.

11. Gezellige cafeetjes, terrasjes in elke wijk.
12. Leuk café met terras langs Maas-Waalkanaal

13. Hotspot mooie ontmoetingsplek.

Openbare ruimte
1. Stoep langs fietspad Van Apelterenweg aanleggen
2. Waterzuivering klein om minder te verspillen, thuis.

3. Bankjes bij het tipi veldje.

4. Opknappen / knusser maken van de doorgaande wegen à met haagjes bijvoorbeeld ca 60 cm hoog.

Sport en bewegen

1. Avondyoga of ontspanningsoefeningen buiten.

2. Mensen uitlaten.

3. Wandelclub.

4. Openbare klimwand (zoals in Park Spaarnwoude bij Haarlem).

Wonen

1. Betaalbare koopappartementen.
2. Goede huisvesting voor ouderen (in de wijk kunnen blijven). 13. Hotspot mooie ontmoetingsplek.

Deelnemers: Angela van der Mast, Hannie Heeres, Jana Muller, Jannetje van de Tol, Joska van der Meer, Maarten Noordzij, Marjolein Noordzij, Okke Jan Oosterhoff, Hanneke Verweij en Carla Onderdelinden

Verhinderd: Marieke Bloemen, Kees Heeres, David Huidekoper, Ineke Houterman, Anita Keita en Hette Morriën

Volgende bijeenkomst 30 mei 19.30 uur.
We willen dan de ingebrachte ideeën verder aanvullen en uitwerken. Is er een idee waar we nu al mee kunnen beginnen? Wat zou jij willen inbrengen vanuit jouw eigen talent?

In de tussentijd gaan we meer mensen, initiatieven en organisaties verbinden. Ook om een beter beeld te krijgen wat er allemaal al is. En we gaan aan de slag met een algemene flyer en website. Laat maar weten als je in de tussentijd al iets wilt doen/helpen met iets!

menu