Visie Dukenburg

“We halen wensen en ideeën op en onderzoeken de haalbaarheid”. Vertelt Paul van Doorn over eerste fase in de verandering winkelcentrum Dukenburg.

Winkelcentrum Dukenburg en zijn omgeving gaan in de komende jaren fors veranderen. Dat is de gezamenlijke inspanning van de gemeente Nijmegen en de Collectieve Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum. Deze CVvE heeft de ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers de opdracht gegeven een masterplan voor het gebied te maken.

“Winkelcentrum Dukenburg kampt, net als veel andere stadsdeelwinkelcentra in Nederland, met structurele leegstand”, schrijven de betrokken partijen in een persbericht. “Die is inmiddels opgelopen tot circa 30 procent. Het huidige winkelcentrum omvat 24 duizend vierkante meter winkelruimte, verdeeld over honderd winkelunits in eigendom bij een grote groep vastgoedeigenaren. Uit onderzoek blijkt dat de structurele leegstand onder meer wordt veroorzaakt door de verouderde omgeving en onvoldoende diversiteit in winkelaanbod.

Winkelcentrum Dukenburg gaat de komende jaren flink veranderen. Een deel van het centrum verdwijnt. Er komen 500 nieuwe woningen. Op korte termijn wordt AH XL vergroot. Op 5 februari 2021 start de verbouwing van Albert Heijn XL. De grotere winkel wordt dan op 23 februari weer geopend. Dit voorjaar komt Blokker terug. Niet op de oude plek, maar in het straatje waar ook de Hema en Bruna zijn.

Vernieuwing

Het winkelcentrum wordt brandveiliger gemaakt. De werkzaamheden hiervoor zijn al maanden bezig. Dat is slechts een begin. Op de website van het winkelcentrum staat:

“Winkelcentrum Dukenburg is toe aan vernieuwing en dat gebeurt al op de korte termijn voorjaar 2021 met een renovatie. Maar om het winkelcentrum echt toekomstbestendig te maken, is er meer nodig. Een transformatie van het hele gebied: van zowel de winkels en de woningen als de openbare ruimte en de bereikbaarheid. De eigenaren van het winkelcentrum gaan daarom in samenwerking met de gemeente aan de slag met een toekomstplan voor het winkelcentrum en het omliggende gebied: een zogeheten masterplan. De gemeente heeft voor het gebied verschillende ambities.

Er komen 300 tot 350 appartementen op het ROC-terrein in Zwanenveld. Met dit nieuws kwam de gemeente Nijmegen deze zomer. Als alles meezit, kan de bouw in het voorjaar van 2022 beginnen.

Eind 2007 werd de nieuwbouw van het ROC bij het centraal station geopend. Zes bestaande gebouwen kwamen daardoor leeg te staan. Sommige kregen een nieuwe bestemming, andere werden gesloopt, onder andere de vestiging in Zwanenveld. MVO Projecten uit Doetinchem kocht dit terrein en wilde er woningen bouwen, voornamelijk laagbouw. Langs de spoorlijn zouden de panden hoger worden. Die moesten tevens als geluidswal dienen. Gemeente en projectontwikkelaar stechelden over het project. Tegen de tijd dat overeenstemming gloorde zaten we midden in een economische crisis. Het project lag meer dan tien jaar stil. Inmiddels had de gemeente bepaald dat nieuwbouwprojecten alleen gerealiseerd mochten worden in de Waalsprong in Nijmegen-Noord en het Waalfront in Waterkwartier, enkele uitzonderingen daargelaten, zoals de Nimbustoren nabij het centraal station.

Nijmegen is in grootte de tiende stad van Nederland.

Winkelcentrum Dukenburg gaat drastisch veranderen. Een deel van het winkeloppervlak verdwijnt en er komen woningen. Dat is slechts een deel van de voornemens. Eigenaren en gemeente zitten op één lijn.

Maarten Mulder is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Dukenburg, Stefan van Aarle de transformatiemanager. Zij leggen de stand van zaken uit. “Winkelcentrum Dukenburg kent een hoge leegstand,” vertelt Van Aarle. “Het zit in een neerwaartse spiraal. De vereniging van eigenaren, de gemeente en de provincie hebben een transformatieteam van twee personen ingehuurd. Die hebben onderzocht wat de toekomst kan zijn. Wat zijn de opties? We keken eerst of de leegstand opgelost kan worden. Die loopt inmiddels op naar 30 procent. Anderhalf jaar geleden was het idee om een deel van het vastgoed - de bestaande winkels – te transformeren. We kwamen erachter dat, als je het goed wilt doen, je het grootser aan moet pakken. Niet het winkelcentrum alleen, maar veranderingen samen met de omgeving, bijvoorbeeld het station en de bereikbaarheid. We willen toekomstbestendig bezig zijn. Het winkelcentrum heeft veel eigenaren. Dat betekent een complexe besluitvorming. We moesten ook de gemeente overtuigen het winkelcentrum op de agenda te krijgen om te investeren.”

Proces versneld

Het huizentekort in Nijmegen versnelde het proces.

De wijkmonitor Dukenburg heeft in vroegere jaren steeds veel aandacht gekregen. Vandaar dat we de Dukenburgse gegevens van 2020 in samenvatting opnieuw hier weergeven. Vergelijking met eerdere uitgaven van de wijkmonitor is moeilijk omdat toen van een andere systematiek werd uitgegaan waardoor de cijfers niet rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken. Belangrijk is ook de gemiddelde huizenprijs per wijk, belangrijk voor WOZ-waarde. Tussen haakjes van de huizenprijs (gemiddelde WOZ-waarde van 2018).