Visie Dukenburg

De wijkmonitor Dukenburg heeft in vroegere jaren steeds veel aandacht gekregen. Vandaar dat we de Dukenburgse gegevens van 2020 in samenvatting opnieuw hier weergeven. Vergelijking met eerdere uitgaven van de wijkmonitor is moeilijk omdat toen van een andere systematiek werd uitgegaan waardoor de cijfers niet rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken. Belangrijk is ook de gemiddelde huizenprijs per wijk, belangrijk voor WOZ-waarde. Tussen haakjes van de huizenprijs (gemiddelde WOZ-waarde van 2018).

De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Het gebied aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal (ten zuiden van de Neerbosscheweg, bedrijventerrein Winkelsteeg en rond station Goffert).

 

Vanaf augustus 2020 starten communicatieacties. Op donderdagavond 27 augustus is er een informatiebijeenkomst.

Dit alles is onderdeel van het toekomstplan ‘Omgevingsvisie Nijmegen, stad in beweging’. Dit plan is naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze visie gaat over de inrichting van de stad in de komende 20 jaar. Er staat onder meer in dat we de toekomstige groei van inwoners en werkgelegenheid binnen de bestaande stadsgrenzen moeten opvangen. Er moet dus gezocht worden naar ruimte voor extra woningen en werkplekken in verschillende gebieden in de stad, waaronder de Kanaalzone.

Onderzoek ministeries: structureel onvoldoende geld voor bouw en verduurzaming sociale huurwoningen.

 

Genoeg betaalbare woningen bijbouwen. Zorgen dat wijken niet achteruitgaan. Onze huizen verduurzamen. “Dat is allemaal hard nodig en daar zijn wij woningcorporaties voor”, zegt Esther Lamers, voorzitter van het ‘Platform Nijmeegse Woningcorporaties’ (PNW) en bestuurder van Woonwaarts stellig. “Maar de opgaven en middelen van corporaties zijn flink uit balans. Ook in onze regio. Dit heeft grote consequenties voor onze huurders en woningzoekenden”. Een onderzoek in opdracht van drie ministeries en onze branchevereniging Aedes bevestigt dit.

Bouw van 3.000 nieuwe woningen in gemeente Nijmegen in gevaar?

In de Dukenburger hebben we het vaker geconstateerd: regelmatig roept iemand dat ie in Dukenburg niet dood gevonden wil worden. ‘Ramptoeristen’ die altijd een verklaring hebben waarom het hier fout gaat. Een achtergebleven stadsdeel. Geen jeugd meer. Afvoerputje van de samenleving. Opgenomen in een Treurtrips-toptien. Met foto’s om dat te ‘bewijzen’. Enzovoorts. Klopt dit? Nee natuurlijk. Hierbij een kleine hulp om betere beelden over ons stadsdeel te vinden.

Belangrijkste bronnen

Als je Dukenburg googelt, kom je snel Wikipedia tegen met uitgebreide informatie over ons stadsdeel.

De komende jaren wordt in Dukenburg veel gebouwd. De grote projecten zijn langs het Maas-Waalkanaal en bij station en Winkelcentrum Dukenburg. Maar er is meer. Hieronder zetten we ze op een rij.

Hof van Holland

156 nieuwe woningen in Tolhuis op het HANterrein langs de Van Schuylenburgweg. Gereed in 2022. Zie de Dukenburger nummer 2-2020, pagina 42.

Streekweg

Het schoolgebouw waar vroeger het Mondial College was wordt gesloopt. Hier komen woningen. Wethouder Vergunst: “We willen daar andere type leefmilieus een kans geven, bijvoorbeeld mensen die dingen met elkaar delen.”

ROC-terrein

In Zwanenveld tussen het spoor en de 43e straat. Het terrein ligt al meer dan tien jaar braak. De projectontwikkelaar heeft op 7 februari een concreet plan gepresenteerd aan de gemeente. Reactie van wethouder Vergunst: “Ziet er veelbelovend uit.” Wordt vervolgd.