Visie Dukenburg

De komende jaren wordt in Dukenburg veel gebouwd. De grote projecten zijn langs het Maas-Waalkanaal en bij station en Winkelcentrum Dukenburg. Maar er is meer. Hieronder zetten we ze op een rij.

Hof van Holland

156 nieuwe woningen in Tolhuis op het HANterrein langs de Van Schuylenburgweg. Gereed in 2022. Zie de Dukenburger nummer 2-2020, pagina 42.

Streekweg

Het schoolgebouw waar vroeger het Mondial College was wordt gesloopt. Hier komen woningen. Wethouder Vergunst: “We willen daar andere type leefmilieus een kans geven, bijvoorbeeld mensen die dingen met elkaar delen.”

ROC-terrein

In Zwanenveld tussen het spoor en de 43e straat. Het terrein ligt al meer dan tien jaar braak. De projectontwikkelaar heeft op 7 februari een concreet plan gepresenteerd aan de gemeente. Reactie van wethouder Vergunst: “Ziet er veelbelovend uit.” Wordt vervolgd.

De gemeente Nijmegen heeft een nieuwe (ontwerp)visie op de stad voor de komende jaren gepubliceerd: de Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging. Hierin staan veel ideeën die voor Dukenburg grote gevolgen kunnen hebben. Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje.

De kanaal-zone zal een belangrijk te ontwikkelen gebied voor toekomstige woningbouw zijn.

In binnen- en buitenland werd onze mooie stad ook wel de stad aan de Waal genoemd. De afgelopen twintig jaar lag de nadruk van ons gemeentebestuur op nieuwbouw en stadsontwikkeling in het land over de Waal (Nijmegen-Noord). Later volgde ook nieuwbouw in Nijmegen-West (het Waalfront). Er werd een nevengeul langs de Waal gegraven. In het stadhuis werd dan ook al lange tijd niet meer gesproken over stad aan de Waal. Het nieuwe gezegde werd Nijmegen omarmt de Waal. Problemen Vele tientallen miljoenen werden gepompt in deze gebieden. In grote delen van de rest van de stad werd nauwelijks geïnvesteerd, ook niet in de wijken aan beide zijden van het Maas-Waalkanaal.

Dinsdag 11 februari 2020 bespreken burgemeester en wethouders van Nijmegen de Omgevingsvisie. In die visie zal ons stadsdeel een deel van de woningbehoefte van heel Nijmegen moeten opvangen. De Dukenburger heeft gesprekken gehad met burgemeester Bruls en wethouder Vergunst waarin helder naar voren kwam dat Dukenburg hierin een belangrijke rol in gaat spelen. We moeten denken aan: de ontwikkeling van de Kanaalzone, het ROC-terrein in Zwanenveld, verbouwing van het winkelcentrum Dukenburg met meer woonfunctie, bouwen aan de Streekweg en misschien ook wonen in Meijhorst 60e straat. Let wel. Dit is een visie, geen plannen en nog lang geen werkelijkheid. Maar Dukenburg staat op de kaart. De nieuwbouw in Tolhuis op het HAN-terrein is slechts het begin. In de Dukenburger nummer twee van 2020 komen we hierop terug en vervolgens gaan we het nauwkeurig volgen.

Foto: de kop van de 60e straat Meijhorst een van de mogelijk bouwlocaties

De nu uitgekomen startnotitie omgevingsvisie is hieronder te lezen. In de nieuwe map bij 'dossiers' gaan we alles vermelden.