Visie Dukenburg

Winkelcentrum Dukenburg gaat drastisch veranderen. Een deel van het winkeloppervlak verdwijnt en er komen woningen. Dat is slechts een deel van de voornemens. Eigenaren en gemeente zitten op één lijn.

Maarten Mulder is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Dukenburg, Stefan van Aarle de transformatiemanager. Zij leggen de stand van zaken uit. “Winkelcentrum Dukenburg kent een hoge leegstand,” vertelt Van Aarle. “Het zit in een neerwaartse spiraal. De vereniging van eigenaren, de gemeente en de provincie hebben een transformatieteam van twee personen ingehuurd. Die hebben onderzocht wat de toekomst kan zijn. Wat zijn de opties? We keken eerst of de leegstand opgelost kan worden. Die loopt inmiddels op naar 30 procent. Anderhalf jaar geleden was het idee om een deel van het vastgoed - de bestaande winkels – te transformeren. We kwamen erachter dat, als je het goed wilt doen, je het grootser aan moet pakken. Niet het winkelcentrum alleen, maar veranderingen samen met de omgeving, bijvoorbeeld het station en de bereikbaarheid. We willen toekomstbestendig bezig zijn. Het winkelcentrum heeft veel eigenaren. Dat betekent een complexe besluitvorming. We moesten ook de gemeente overtuigen het winkelcentrum op de agenda te krijgen om te investeren.”

Proces versneld

Het huizentekort in Nijmegen versnelde het proces.

De wijkmonitor Dukenburg heeft in vroegere jaren steeds veel aandacht gekregen. Vandaar dat we de Dukenburgse gegevens van 2020 in samenvatting opnieuw hier weergeven. Vergelijking met eerdere uitgaven van de wijkmonitor is moeilijk omdat toen van een andere systematiek werd uitgegaan waardoor de cijfers niet rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken. Belangrijk is ook de gemiddelde huizenprijs per wijk, belangrijk voor WOZ-waarde. Tussen haakjes van de huizenprijs (gemiddelde WOZ-waarde van 2018).

De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Het gebied aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal (ten zuiden van de Neerbosscheweg, bedrijventerrein Winkelsteeg en rond station Goffert).

 

Vanaf augustus 2020 starten communicatieacties. Op donderdagavond 27 augustus is er een informatiebijeenkomst.

Dit alles is onderdeel van het toekomstplan ‘Omgevingsvisie Nijmegen, stad in beweging’. Dit plan is naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze visie gaat over de inrichting van de stad in de komende 20 jaar. Er staat onder meer in dat we de toekomstige groei van inwoners en werkgelegenheid binnen de bestaande stadsgrenzen moeten opvangen. Er moet dus gezocht worden naar ruimte voor extra woningen en werkplekken in verschillende gebieden in de stad, waaronder de Kanaalzone.

Onderzoek ministeries: structureel onvoldoende geld voor bouw en verduurzaming sociale huurwoningen.

 

Genoeg betaalbare woningen bijbouwen. Zorgen dat wijken niet achteruitgaan. Onze huizen verduurzamen. “Dat is allemaal hard nodig en daar zijn wij woningcorporaties voor”, zegt Esther Lamers, voorzitter van het ‘Platform Nijmeegse Woningcorporaties’ (PNW) en bestuurder van Woonwaarts stellig. “Maar de opgaven en middelen van corporaties zijn flink uit balans. Ook in onze regio. Dit heeft grote consequenties voor onze huurders en woningzoekenden”. Een onderzoek in opdracht van drie ministeries en onze branchevereniging Aedes bevestigt dit.

Bouw van 3.000 nieuwe woningen in gemeente Nijmegen in gevaar?

In de Dukenburger hebben we het vaker geconstateerd: regelmatig roept iemand dat ie in Dukenburg niet dood gevonden wil worden. ‘Ramptoeristen’ die altijd een verklaring hebben waarom het hier fout gaat. Een achtergebleven stadsdeel. Geen jeugd meer. Afvoerputje van de samenleving. Opgenomen in een Treurtrips-toptien. Met foto’s om dat te ‘bewijzen’. Enzovoorts. Klopt dit? Nee natuurlijk. Hierbij een kleine hulp om betere beelden over ons stadsdeel te vinden.

Belangrijkste bronnen

Als je Dukenburg googelt, kom je snel Wikipedia tegen met uitgebreide informatie over ons stadsdeel.