Scholen in Dukenburg

Streetwise heet het schoolproject van de ANWB. Met dit project waarmee men al jaren de basisscholen afgaat worden leerlingen meer bewust gemaakt van de gevaren in het verkeer. Op donderdagmorgen 12 november 2020 kwamen ANWB-vrijwilligers naar de Aldenhove in Aldenhof.

De onderbouw ging binnen, in de speelzaal en gymzaal, aan de slag. Er werd geoefend op het herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, en het gebruik van de autogordel in combinatie met het kinderzitje. De kinderen van de bovenbouw gingen naar buiten. Ze konden in de praktijk ervaren hoelang de remweg van een auto wel is. De kinderen zette pionnen op straat waar ze dachten dat de auto stil zou staan, daarna werd er met de auto een remproef gedaan waar ze zelf op de bijrijdersstoel zaten en konden remmen. En oh, wat een schrik als ze zagen hoeveel langer die remweg was… Tegelijk konden ze ervaren hoe stil een elektrische auto was, je hoort hem niet aankomen!

Burgemeester Bruls heeft op donderdag 12 november in een feestelijke bijeenkomst bij de Prins Mauritsschool in Zwanenveld, de Groene Vlag onthult. De school heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot Eco-School. Eco-Schools is ’s werelds grootste keurmerk voor duurzaamheid op school. De Bastei heeft de school daarbij ondersteund.

Eco-school is dé internationale certificering voor duurzame scholen, waarmee een school aangeeft duurzame thematieken zoals water, energieverbruik of omgevingsbewustzijn structureel in te passen in het doen en denken van de school. De beoogde doelen sluiten aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Leerlingen in het eco-team hebben zich, samen met docenten, de afgelopen jaren hard ingezet voor duurzaamheid op brede school Prins Maurits. En dit lieten ze ook horen in een gesprek met de burgemeester. Op de school wordt afval gescheiden, ligt het dak vol met zonnepanelen en besteden ze in de lessen veel aandacht aan de natuur en burgerschap. Inmiddels is duurzaamheid niet meer weg te denken op de Prins Mauritsschool. Bij binnenkomst loop je tegen een eco-hoek aan met bijbehorende ruilkast, waar leerlingen spellen, boeken en speelgoed kunnen ruilen. Een grote geknutselde boom siert de hal, waarbij leerlingen hun duurzame wens voor de toekomst op de bladeren hebben geschreven. De school gaat starten met moes tuinieren en krijgt een nog groener schoolplein.

Brede school De Aldenhove

 

Yolande Hartkamp

In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in Dukenburg. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding en (zo mogelijk) met een leerkracht. In dit nummer staat Brede school De Aldenhove centraal. Een gesprek met Yolande Hartkamp. Al 25 jaar verbonden aan de school. De laatste tien jaar als directeur.

Als je voor het eerst de school bezoekt, lijk je aan te komen op een dorpsplein met veel bomen. Je ziet spelende kinderen en een gebouw met veel ingangen. De redacteuren van de Dukenburger gaan dan ook door een verkeerde deur naar binnen. Om vervolgens door een levendige school met gangen vol kleurrijke schilderijen van leerlingen te lopen. Een prachtige 50 van 50 jaar Aldenhof ontbreekt niet. Directeur Yolande laat deze leerlingenkunst na het gesprek opnieuw met trots zien.

Wanneer je googled op Brede school De Aldenhove zie je al gauw deze tekst: ‘De doelstelling van de Brede school De Aldenhove is het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen in de wijk Aldenhof (thuis, op straat en op school). Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen kan nooit zonder ouderbetrokkenheid’.

Kleinschalig.

Ans bij de zeecontainer van het 'spiegeltjes project'.

Het millennium lijkt een eeuw geleden. Feitelijk is dat einde dit jaar slechts twee decennia terug in de tijd. Goed beschouwd toch een mensenleven. Deze tijdspanne bracht Ans Nieuwenhuis werkzaam door op De Meiboom. De Meijhorst-basisschool die in 2020 vijftig jaar bestaat. De benaming van Ans’ functie veranderde gaandeweg van openwijkschoolcoördinator in bredeschoolcoördinator. De inhoud van haar werk bleef hetzelfde: zorgen voor een rijke leer-/leefomgeving van de schoolkinderen, in samenwerking met verschillende organisaties. Ook de activiteiten voor en na school horen daarbij.

Een ander belangrijk aspect van haar baan was het continue betrekken van ouders en de wijk bij de school. Aan de buitenkant is dat terug te vinden in het ruime, rookvrije schoolplein rondom. Groene bomen, struiken en bloeiende bloemen die voor biodiversiteit zorgen, vormen tegelijk plekjes waar de kinderen rustig kunnen pauzeren. Als-ie schijnt dan baadt aan de achterzijde van de school het speelplein in de zon. Een zandbak, een kleine trampoline met ‘valkurk’ rondom, klimobjecten, glijbaan, speelzuilen om het kinderbrein te activeren, basketbal- en tafeltennisfaciliteiten en voetbaldoeltjes bieden volop variatie. Het buitenspeelgoed voor kleuters wordt opgeborgen in een zeecontainer die beschilderd werd door leerlingen, (groot-) ouders, een kunstenaar met enkele cursisten en wijkbewoners. Bij dit project was Ans uiteraard volop betrokken.

Brede school De Dukendonck

In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in Dukenburg. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding en (zo mogelijk) met een leerkracht. In dit nummer staat Brede school De Dukendonck in Tolhuis centraal.

 Een gesprek met directeur Roland Leenhouwers en Shalina Dekkers, leerkracht bij kleutergroep de Kikkers. Donck in de naam Dukendonck betekent letterlijk een hoger gelegen drogere ruimte te midden van drassig land. De kernwaarden van de school geven daarnaast duidelijk aan waar het team voor staat: “Samen staan wij voor alle kansen voor alle kinderen. We zijn verantwoordelijk: iedereen doet mee en telt. Een veilige omgeving is de basis voor ontwikkeling. Alles wat aandacht krijgt groeit.”

 Trots.

Na wat inleidend gerommel met techniek – zo typerend voor deze coronatijd met alle online communicatie – komt meteen het geven van veiligheid voor kinderen op tafel. Roland: “In de huidige tijd, met alle coronaperikelen, hebben we nog eens goed kunnen zien hoe belangrijk veiligheid voor kinderen is. We zijn weer opgestart. Maar we hebben de afgelopen weken gemerkt hoe moeilijk sommige kinderen het hebben gehad omdat ze niet naar school konden. En daardoor een deel van hun vertrouwde omgeving moesten missen. De school met al haar activiteiten is al zolang belangrijk voor Tolhuis. We zijn trots dat dit ook door anderen wordt opgemerkt. In de laatste Stads- en Wijkmonitor van de gemeente Nijmegen krijgt onze school de nodige complimenten. Dat we desondanks geen groei van het leerlingenaantal mogen verwachten heeft te maken met het feit dat veel bewoners lang blijven wonen in de wijk. De gemiddelde leeftijd wordt hoger. Het aantal jongere kinderen neemt af.

Leerstof jaarklassensysteem.