Scholen in Dukenburg

Prins Clausschool in Weezenhof

In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de Prins Clausschool in Weezenhof centraal. De website van de school vermeldt trots: “Een prachtige basisschool in Weezenhof. De Prins Clausschool wil een school zijn waar voortdurend gezocht wordt naar evenwicht tussen hoofd, hart en handen. We bieden zo kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en relevant onderwijs, afgestemd op de behoefte van het kind.”

Arno Lipmann

Die trots op de school klinkt door in het gesprek met directeur Arno Lippmann en docente Fleur Koets.

Opvallend: de school is – in afwijking van de trend in Nijmegen (bron www.allecijfers.nl ) - dit jaar gegroeid. Ook met meer leerlingen uit andere wijken van Dukenburg. Arno Lippmann: “De laatste jaren is het team - na een roerige periode met wisselingen van de wacht - weer volop op stoom geraakt. Ouders steunen ons. Zijn heel betrokken op de manier waarop we omgaan met onderwijs voor hun kinderen.” Fleur Koets: “Er is werkplezier. We worden uitgedaagd om te doen waar we goed in zijn. En ons te verbeteren. Naast aandacht en zorg voor kinderen in de klas, zijn we hard bezig het onderwijs vorm te geven.

Montessorischool Dukenburg

In een nieuwe serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de montessorischool in Malvert centraal. “Kindgericht, omgevingsgericht, toekomstgericht.” Dat staat in het logo van Montessorischool Dukenburg. De school schrijft: “Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo en eigen kunnen kan ontwikkelen.

 Montessorionderwijs is gebaseerd op een evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als vrijheid in gebondenheid.”

Interim-directeur Karin Jansen en leerkracht Suzan Vedder geven graag een toelichting. Beiden hebben een uitgebreide onderwijservaring. Karin was onder meer tien jaar directeur van de Dukendonck in Tolhuis. Suzan werkt al vijftien jaar op de montessorischool. Ze is lid van het schoolmanagementteam. Ouders kiezen vaak bewust voor deze vorm van onderwijs. Daardoor wonen de 187 leerlingen in een relatief groot gebied. Ze komen uit Hatert, Grootstal en heel Dukenburg. In het gebouw zit naast de school ook een peuterspeelzaal en een BSO (buitenschoolse opvang).

Zelfstandig.