Scholen in Dukenburg

Montessorischool Dukenburg

In een nieuwe serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de montessorischool in Malvert centraal. “Kindgericht, omgevingsgericht, toekomstgericht.” Dat staat in het logo van Montessorischool Dukenburg. De school schrijft: “Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo en eigen kunnen kan ontwikkelen.

 Montessorionderwijs is gebaseerd op een evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als vrijheid in gebondenheid.”

Interim-directeur Karin Jansen en leerkracht Suzan Vedder geven graag een toelichting. Beiden hebben een uitgebreide onderwijservaring. Karin was onder meer tien jaar directeur van de Dukendonck in Tolhuis. Suzan werkt al vijftien jaar op de montessorischool. Ze is lid van het schoolmanagementteam. Ouders kiezen vaak bewust voor deze vorm van onderwijs. Daardoor wonen de 187 leerlingen in een relatief groot gebied. Ze komen uit Hatert, Grootstal en heel Dukenburg. In het gebouw zit naast de school ook een peuterspeelzaal en een BSO (buitenschoolse opvang).

Zelfstandig.