Scholen in Dukenburg

Ans bij de zeecontainer van het 'spiegeltjes project'.

Het millennium lijkt een eeuw geleden. Feitelijk is dat einde dit jaar slechts twee decennia terug in de tijd. Goed beschouwd toch een mensenleven. Deze tijdspanne bracht Ans Nieuwenhuis werkzaam door op De Meiboom. De Meijhorst-basisschool die in 2020 vijftig jaar bestaat. De benaming van Ans’ functie veranderde gaandeweg van openwijkschoolcoördinator in bredeschoolcoördinator. De inhoud van haar werk bleef hetzelfde: zorgen voor een rijke leer-/leefomgeving van de schoolkinderen, in samenwerking met verschillende organisaties. Ook de activiteiten voor en na school horen daarbij.

Een ander belangrijk aspect van haar baan was het continue betrekken van ouders en de wijk bij de school. Aan de buitenkant is dat terug te vinden in het ruime, rookvrije schoolplein rondom. Groene bomen, struiken en bloeiende bloemen die voor biodiversiteit zorgen, vormen tegelijk plekjes waar de kinderen rustig kunnen pauzeren. Als-ie schijnt dan baadt aan de achterzijde van de school het speelplein in de zon. Een zandbak, een kleine trampoline met ‘valkurk’ rondom, klimobjecten, glijbaan, speelzuilen om het kinderbrein te activeren, basketbal- en tafeltennisfaciliteiten en voetbaldoeltjes bieden volop variatie. Het buitenspeelgoed voor kleuters wordt opgeborgen in een zeecontainer die beschilderd werd door leerlingen, (groot-) ouders, een kunstenaar met enkele cursisten en wijkbewoners. Bij dit project was Ans uiteraard volop betrokken.

Brede school De Dukendonck

In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in Dukenburg. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding en (zo mogelijk) met een leerkracht. In dit nummer staat Brede school De Dukendonck in Tolhuis centraal.

 Een gesprek met directeur Roland Leenhouwers en Shalina Dekkers, leerkracht bij kleutergroep de Kikkers. Donck in de naam Dukendonck betekent letterlijk een hoger gelegen drogere ruimte te midden van drassig land. De kernwaarden van de school geven daarnaast duidelijk aan waar het team voor staat: “Samen staan wij voor alle kansen voor alle kinderen. We zijn verantwoordelijk: iedereen doet mee en telt. Een veilige omgeving is de basis voor ontwikkeling. Alles wat aandacht krijgt groeit.”

 Trots.

Na wat inleidend gerommel met techniek – zo typerend voor deze coronatijd met alle online communicatie – komt meteen het geven van veiligheid voor kinderen op tafel. Roland: “In de huidige tijd, met alle coronaperikelen, hebben we nog eens goed kunnen zien hoe belangrijk veiligheid voor kinderen is. We zijn weer opgestart. Maar we hebben de afgelopen weken gemerkt hoe moeilijk sommige kinderen het hebben gehad omdat ze niet naar school konden. En daardoor een deel van hun vertrouwde omgeving moesten missen. De school met al haar activiteiten is al zolang belangrijk voor Tolhuis. We zijn trots dat dit ook door anderen wordt opgemerkt. In de laatste Stads- en Wijkmonitor van de gemeente Nijmegen krijgt onze school de nodige complimenten. Dat we desondanks geen groei van het leerlingenaantal mogen verwachten heeft te maken met het feit dat veel bewoners lang blijven wonen in de wijk. De gemiddelde leeftijd wordt hoger. Het aantal jongere kinderen neemt af.

Leerstof jaarklassensysteem.

Prins Mauritsschool in Zwanenveld

 In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de Prins Mauritsschool in Zwanenveld centraal. Een gesprek met Tineke Deunk, sinds vijf jaar directeur van de school. “Het bieden van een veilig nest”, komt bij de Mauritsschool niet zomaar uit de lucht vallen. Tineke laat aan het begin van het gesprek het schoollogo zien: een vliegende zwaan met daaronder: ‘Op de Prins Mauritsschool leer je je vleugels uitslaan en vlieg je.’ Maar dit is niet alleen een mooie woordspeling. Het is de basis van de dagelijkse schoolpraktijk, zo blijkt.

Het gesprek met Tineke gaat, zoals dat door het coronavirus vaker voorkomt, via de Whats- Appvideo. Dat blijkt geen enkel probleem. Daar zorgt Tineke met haar enthousiasme voor de school wel voor. Dat enthousiasme wordt door velen gedeeld. De school groeit onafgebroken. Vooral bij groepen met jongere kinderen. Die niet alleen afkomstig zijn van oorspronkelijke wijkbewoners, maar ook van gezinnen die de laatste jaren in Dukenburg nog betaalbare woningen konden vinden. Tineke: “We horen vaak dat de school een vriendelijke uitstraling heeft. Mensen voelen zich welkom. Het nieuwe gebouw is voor velen aantrekkelijk.”

Brede school.

Tineke: “De school is voor alle kinderen in de wijk. Van 0 tot 12 jaar. Zij moeten zo goed mogelijk hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom zit de school onder één dak met Bindkracht10, KION, BSO (buitenschoolse opvang), psychomotorische remedial teaching enzovoorts. Wij zorgen voor doorlopende leerlijnen. Dat betekent dat alle programma’s en activiteiten op elkaar worden afgestemd. Er zijn daarom regelmatig gezamenlijke studiemomenten.

Prins Clausschool in Weezenhof

In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de Prins Clausschool in Weezenhof centraal. De website van de school vermeldt trots: “Een prachtige basisschool in Weezenhof. De Prins Clausschool wil een school zijn waar voortdurend gezocht wordt naar evenwicht tussen hoofd, hart en handen. We bieden zo kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en relevant onderwijs, afgestemd op de behoefte van het kind.”

Arno Lipmann

Die trots op de school klinkt door in het gesprek met directeur Arno Lippmann en docente Fleur Koets.

Opvallend: de school is – in afwijking van de trend in Nijmegen (bron www.allecijfers.nl ) - dit jaar gegroeid. Ook met meer leerlingen uit andere wijken van Dukenburg. Arno Lippmann: “De laatste jaren is het team - na een roerige periode met wisselingen van de wacht - weer volop op stoom geraakt. Ouders steunen ons. Zijn heel betrokken op de manier waarop we omgaan met onderwijs voor hun kinderen.” Fleur Koets: “Er is werkplezier. We worden uitgedaagd om te doen waar we goed in zijn. En ons te verbeteren. Naast aandacht en zorg voor kinderen in de klas, zijn we hard bezig het onderwijs vorm te geven.

Montessorischool Dukenburg

In een nieuwe serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de montessorischool in Malvert centraal. “Kindgericht, omgevingsgericht, toekomstgericht.” Dat staat in het logo van Montessorischool Dukenburg. De school schrijft: “Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo en eigen kunnen kan ontwikkelen.

 Montessorionderwijs is gebaseerd op een evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als vrijheid in gebondenheid.”

Interim-directeur Karin Jansen en leerkracht Suzan Vedder geven graag een toelichting. Beiden hebben een uitgebreide onderwijservaring. Karin was onder meer tien jaar directeur van de Dukendonck in Tolhuis. Suzan werkt al vijftien jaar op de montessorischool. Ze is lid van het schoolmanagementteam. Ouders kiezen vaak bewust voor deze vorm van onderwijs. Daardoor wonen de 187 leerlingen in een relatief groot gebied. Ze komen uit Hatert, Grootstal en heel Dukenburg. In het gebouw zit naast de school ook een peuterspeelzaal en een BSO (buitenschoolse opvang).

Zelfstandig.