Scholen in Dukenburg

 ‘De Dukenburgse scholen’

Zonder voorkeur hieronder (klik op: lees meer) in de richting van de klok weergegeven de adressen en contactmogelijkheden van alle scholen in Dukenburg.

Verder in dit dossiers de artikelen over/van de Dukenburgse scholen gepubliceerd in de Dukenburger vanaf 1 januari 2020.

Bij zes van de zeven kunt je klikken op 'informatie'. Deze link voert naar een artikel met interview gemaakt op de betreffende school.

“Ik ben heel gelukkig en tevreden dat ik in deze school als directeur ben benoemd”

De benoeming van een nieuwe schooldirecteur is een belangrijk gegeven voor een wijk. Immers, de directeur bepaalt voor een groot deel het type en de vormgeving van het onderwijs. Voor veel kinderen is goed onderwijs bepalend voor hun levensloop. Maar ook door de contacten met de ouders heeft de schooldirecteur veel invloed op de Dukenburgse wijk als geheel. William komt uit deze streek. Hij genoot zijn docentenopleiding aan het HAN-college in Nijmegen. Daarna heeft hij in diverse scholen verschillende onderwijsfuncties gehad. Zijn laatste positie was die van directeur van de basisschool Hartenaas te Grave, waar hij vijftien jaar op de directeursstoel heeft gezeten. Hartenaas kreeg onder zijn leiding een herkenbare huisstijl en de school betrok een geheel aan de eisen van deze tijd aangepast schoolgebouw. Het Jeelo-gedachtengoed* (zie hieronder), ontwikkelingsgericht werken en PBS** (zie hieronder) werden door William ingevoerd. Op een Jeelo-school leren leerlingen samen met de mensen uit hun directe omgeving. ‘Leraren’ zijn immers overal. Leerlingen werken samen aan projecten. Zo doen ze kennis op en ontwikkelen hun competenties. Leerlingen hebben daardoor zicht op hun leerdoelen. Ze weten wat ze al kunnen en wat ze nog moeten gaan leren. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Het gaat om zaken die goed werken. PBS stimuleert gezamenlijk gekozen kernwaarden. Op Hartenaas waren dat er drie: verantwoordelijkheid, respect en veiligheid, zorgen voor een fijn schoolklimaat. Op Hartenaas stond het welbevinden centraal. Sinds juni 2021 was Hartenaas PBS (positief bekrachtigen) gecertificeerd. Met zijn frisse aanpak en niet aflatend enthousiasme wist hij ieder schooljaar een team supergemotiveerde leerkrachten in het veld te brengen. Hij borduurde met veel verve verder op het open karakter van Hartenaas, waarbij hij zoveel mogelijk de wijk wilde betrekken.

Betrokken en collegiaal

William wordt door zijn collegae verder beschreven als een betrokken en collegiale onderwijsman in hart en nieren. Hij is een enthousiaste realist die weet wat nodig is om goed onderwijs te verzorgen in de 21e eeuw en met een daarbij horende onbekende toekomst.

Vier studenten, Mette, Iris, Daan en Romy hebben op de basisschool de Meiboom in groep acht meegedaan met een Move-project. Onderwerp wijkgeschiedenis. Move koppelt kinderen uit de wijken van Nijmegen aan studenten. Voorafgaand hebben de vier zich verdiept in de geschiedenis van Meijhorst, de wijk van de school. Vervolgens kwamen er samen met de leerlingen vier bedenk- en doe-sessies, een studentenuitstapje en een feestelijke afsluiting.

Wijkverkenning

Op de eerste dag is er kennis gemaakt met de leerlingen en besproken wat ze wisten over de wijk Meijhorst. Ook werd de bedoeling van het project uitgelegd. De groepjes en de taakverdeling werden vastgesteld. Op de tweede dag zijn de studenten met de leerlingen de wijk gaan verkennen. Aan twee bewoners van Meijhorst konden vragen gesteld worden. Deze wijkverkenning was bedoeld om te kijken wat de leerlingen in de wijk graag veranderd willen hebben. Aansluitend zijn in de klas de ideeën opgeschreven.

Voetbalkooi

Als beste idee kwam het plan naar voren om de voetbalkooi tussen de maisonnettes te vernieuwen. Met wijkregisseur Patrick Janssen werd besproken wat de mogelijkhedenzijn, belangrijkste vernieuwpunt zijn nieuwe rekken achter de doeltjes. Met dit idee was ook meteen de locatie voor de feestelijke afsluiting bekend, namelijk de voetbalkooi en het omliggend grasveld. Op maandagmiddag 4 juli was het zover. Er waren drinken en wat lekkers klaargezet. Twee leerlingen vertelden over het project en vervolgens was er een klein voetbaltoernooi. Rondom de kooi werden andere spelletjes gespeeld voor wie niet van voetbal hield.

Uitstapje

 In 2014 werd de Wereldwaterdag gelanceerd. Dinsdagochtend 22 maart 2022 memoreerde Omroep Gelderland deze ‘Dag van...’ met de vraag aan luisteraars om muzikale odes aan te vragen. Bijvoorbeeld Watermensen van de 3J’s uit Volendam. Want als er één waterland in West-Europa is, dan is dat ons landje toch zeker. Bekende dichters bewierookten onze rivieren, het IJsselmeer en de Noordzee en zangers/ zangeressen bleven niet achter. Nu nog drinkwater.

Ook Nijmegen koos bewust voor de actie Drink Water, kráánwater! GGD Gelderland-Zuid, gemeente Nijmegen, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en de Dar organiseerden een eigen actie. Meerdere wijkinstellingen en negen basisscholen werkten mee. De deelnemende adressen kregen raamstickers met logo uitgereikt en voor de deur werd een clean graffiti gespoten. De partijen hopen dat deze aanpak een kettingreactie losmaakt, zodat meer organisaties, instanties en scholen meedoen om water drinken tot de gewoonste zaak van de wereld te maken.

Scholen

In Dukenburg waren de Prins Mauritsschool/ Zwanenveld, de Dukendonk/Tolhuis en de Meiboom/Meijhorst bereid de waterdagen te organiseren.

De Nutsschool in Lankforst, een school in het hart van de wijk.

In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in Dukenburg. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding en (zo mogelijk) een leerkracht. In dit nummer staat De Nutsschool in Lankforst centraal. Een gesprek met directeur Ricky van der Horst. De Nutsschool is ook de school met een kinderparlement. Klik hier voor: "Er wordt echt naar je geluisterd". In dit artikel gaat het over het onderwijs op school.

Als je voor het eerst de school bezoekt kom je aan op een ruime speelplaats met veel licht. Misschien merk je het niet direct als je de weg volgt van buslijn 6 door Lankforst. Maar als je even stil staat bij de twee bochten halverwege zie je de centrale plek van de school in de wijk. De school wil echter méér zijn dan dat. Niet voor niets komt directeur Ricky met de hartenkreet: “Er moet hier altijd een plek zijn voor elk kind dat hier woont.”

Algemeen openbaar onderwijs

Een vraag vooraf: wat is een Nutsschool?

Ricky: “Nutsscholen zijn scholen met een bijzonder neutraal karakter.