Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties in Dukenburg. Sinds begin oktober 2020 heeft Vincentiusvereniging Nijmegen een vestiging in Dukenburg. De opening van deze vestiging op Meijhorst 14-00 vond plaats in de Week van de Ontmoeting. In november volgt de opening van een tweede vestiging in Lankforst. Een gesprek met Linda van Aken (voorzitter), Paula Klein en Renate Janssen over het werk van deze vereniging.

Van links naar rechts: Linda, Renate en Paula

‘Ieder mens telt’

De plek waar tot voor kort ‘Gratis2dekansje’ zat, heeft dus nieuwe bewoners gekregen: Vincentiusvereniging Nijmegen. Een al ‘oude’ organisatie maar nog springlevend (zie uitleg, onderaan dit artikel). Een week na de opening treffen we in een gezellige ruimte Linda, Paula en Renate, die druk bezig zijn met nieuwe buren in de flat te leren kennen. Het vormt een mooi praktijkvoorbeeld van ‘zijn tussen de bewoners’. Alle vrijwilligers van de Vincentiusvereniging Nijmegen gaan daarvoor. Waarom Vincentiusvereniging?

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In 2017 heeft de Werkgroep Vluchtelingen gesproken met in Dukenburg wonende vluchtelingen, nieuwkomers. We bezoeken deze families en kijken hoe het hun nu vergaat.

Van links naar rechts: Mahmoud, Sidra, vader Moutaz en Zahra

Altijd vol goede ideeën. Het interview vindt plaats met vader Moutaz en dochter Zahra. Het is op een vroege donderdagochtend. Moeder Kholoud is -helaas- naar de dokter en zoon Mahmoud is naar school. De kleine Sidra van tien maanden wordt in de kinderstoel beziggehouden met een peuterprogramma op de tv. Op gezette tijden laat ze duidelijk van zich horen en moet de aandacht even naar haar. Moutaz noemt haar het kostbaarste cadeautje van het afgelopen jaar en glimlacht er breed bij. In tegenstelling tot het interview van drie jaar terug is Moutaz nu volop zelf aan het woord. Op zich is dat helemaal niets nieuws, maar nu is het in het Nederlands. Al gaat het nog met wat horten en stoten. Een enkele keer valt hij nog terug op zijn dochter als hij specifieke woorden zoekt. Maar vaak wacht hij het antwoord niet eens af en gaat gewoon verder.

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In 2017 heeft de Werkgroep Vluchtelingen gesproken met in Dukenburg wonende vluchtelingen, nieuwkomers. We bezoeken deze families en kijken hoe het hun nu vergaat.

Hoe gaat het er mee? Een nogal lastige vraag. Aan het eind van het interview stelt Abdulrhman hem terug aan ons, de interviewers: “Wat is er de afgelopen drie jaar in jullie leven veranderd?” Je bent dan geneigd om in eerste instantie te reageren met ‘niet zoveel’. Pas wanneer je met elkaar in gesprek komt, komen de veranderingen naar boven. Zo heeft Seraj er een broertje bij gekregen: Jad (spreek uit: Dzjaad). (Mede) Door de zwangerschap en de bevalling is Duha meer aan huis gekluisterd geweest. Na Nederlandse les en inburgering is ze er nog niet toegekomen om haar plannen voor een (vervolg)opleiding waar te maken.

Van links naar rechts: Abdulrhman, Seraj, Jad en Duha

Oog voor elkaar

In een serie besteedt De Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens ‘50 jaar Dukenburg’ is ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. Van 3 tot en met 8 oktober 2020 is er de Week van de Ontmoeting. Dukenburgers gaan op expeditie rond thema’s als eten, wandelen, sport of cultuur. Aangestuurd door de projectgroep 'Elkaar Ontmoeten' van de stichting Hart voor Dukenburgers.

Contacten en verbinding leggen met anderen in de 'Week tegen Eenzaamheid'. Harm Jan van der Veen vertelt namens de projectgroep meer hierover. Een gesprek waarin regelmatig zijn grote betrokkenheid en enthousiasme naar voren komt!

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In 2017 heeft de Werkgroep Vluchtelingen gesproken met in Dukenburg wonende vluchtelingen, nieuwkomers. We bezoeken deze families en kijken hoe het hun nu vergaat.

Van links naar rechts: Semere Haile Gebresus, Milena, Misgana (onder), Dahlak Tesfay, Hermela en Milad

De ontvangst in hun keurige woning is even hartelijk als eind 2017. We worden direct voorzien van thee en lekkernijen. We halen gezamenlijk herinneringen op aan ons bezoek van destijds. Bij die gelegenheid hadden we nog geproefd van het zelf gebrouwen ‘bier’, Suwa. Met de bekende Eritrese vriendelijkheid wordt meteen gevraagd of we dat weer willen? Beleefd slaan we af: tien uur in de ochtend is toch wat al te vroeg.

Hoe is het met het gezin vergaan de afgelopen jaren?