Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel komen bewoners aan het woord: Ans Berkenhagen, Stephanie Franken en Bahreddine Amzour. Alle drie verbinden bewoners met elkaar. Drie voorbeelden van Dukenburgers met passie voor wat ze doen. Samen aan tafel in Winkelcentrum Meijhorst. Ans Berkenhagen is vrijwilliger bij Helpende Handen en mantelzorger, Stephanie Franken is vrijwilliger bij Ouder-KindCafé en Bahredinne Amzour is vrijwilliger.

Stephanie, wat is Ouder-KindCafé?

Mensen tot hun recht zien komen en gezondheid voor iedereen toegankelijk maken’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. Allereerst een gesprek met twee enthousiaste gangmakers binnen dit netwerk: Ruben Allen, opbouwwerker in Dukenburg, en Mounia El Mouden, gezondheidsmakelaar. Ruben Allen werkt bij Tandem en is sinds twee en een half jaar opbouwwerker voor Dukenburg. Mounia El Mouden werkt bij de GGD en is sinds een jaar gezondheidsmakelaar voor Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord.

Wat doet een opbouwwerker?