Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel de schijnwerper op ZorgSamenbuurt in Weezenhof. Een verhaal over ontmoeten, samen dingen doen, elkaar helpen. Een verhaal over oog voor elkaar

Op het eind van de wekelijkse koffieochtend, na een levendig en enthousiast gesprek, komt een van de bezoeksters met deze hartenkreet. Uit reacties daarop blijkt hoezeer zij raak heeft geschoten. De ‘buurtgroep’ ZorgSamenbuurt is bij elkaar in de huiskamer in het KION-gebouw aan de 81e straat. De ontmoetingsruimte is voor half elf al behoorlijk gevuld. Stoelen worden bijgehaald. Extra koffie wordt gezet. Op tafel een kleine traktatie. Enthousiaste begroetingen over en weer. Er wordt geroepen: ‘Komen die en die ook?’ En, voordat je het weet, raak je met elkaar aan de praat. Aanwezig is ook de werkgroep ZorgSamenbuurt: Anne van der Meulen, Ineke van Gestel, Monica van Santen en Kees Teeken.

Ontmoeten en onderlinge hulp

Oog voor elkaar

Jehzira Huwaë. Foto: Peter Saras

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel komen aan het woord: Guus Bremer van Sterker sociaal werk en Jehzira Huwaë van Mantelzorg Nijmegen, onderdeel van dezelfde organisatie. Alle twee sterk betrokken bij het Mantelzorgcafé in Wijkcentrum Dukenburg.

Sinds enige maanden, tegen zevenen ’s avonds, ontstaat in een beetje afgelegen ruimte in Wijkcentrum Dukenburg bedrijvigheid. Stoelen worden klaargezet, tafels gerangschikt. Ook wordt koffie en thee geregeld. Jehzira Huwaë en Guus Bremer lopen heen en weer om mensen te ontvangen en noodzakelijke spullen uit de keuken te halen.

Welkom bij het Mantelzorgcafé Nijmegen.

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel schijnwerper op de actie 50 kopjes koffie bij de Valkenaerflats in Lankforst. Een ‘buurtbakje doen’ met bewoners uit eigen portiek of flat. Bij elkaar gebracht door Standvast Wonen en vrijwilligers van ‘Oog voor Elkaar’.

Op een mooie zonnige voorjaarsmiddag in april (2018), even na twee uur, rijdt een busje van woningcorporatie Standvast Wonen het parkeerterrein op bij de Valkenaerflats. Snel kijken waar de zon het langst schijnt. Vanuit het busje komen statafels. Kannen koffie en thee met lekkers worden op tafel gezet. Bekertjes vastgezet tegen de wind. En natuurlijk een flipover met stift om wensen te noteren. Het wordt drukker. Van verschillende kanten arriveren vrijwilligers van ‘Oog voor Elkaar’. Als iedereen er is, een korte briefing door Ruben Allen, opbouwwerker en Desiree van Lier, woonconsulent van Standvast Wonen. Vervolgens de flats in (alleen de fotograaf blijft op de spullen passen) om bewoners persoonlijk uit te nodigen. Wat blijkt: er is veel belangstelling voor het ‘buurtbakje doen’. Om half vier staan er 35 à 40 flatbewoners bij de statafels.

Oog voor Elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel komen aan het woord: Guus Bremer van Sterker Sociaal Werk, Ruben Allen, opbouwwerker Dukenburg, en Peter Saras, zeer actief in Dukenburg. Alle drie betrokken bij het toegankelijk maken van informatie voor alle bewoners. In de schijnwerper: Wegwijzer 024.

“Wegwijzer 024 is een website met informatie over diensten en activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De website wordt beheerd door Sterker Sociaal Werk (vroeger Swon en NIM Maatschappelijk werk). Wegwijzer 024 is gerealiseerd in samenwerking met Stips en sociale wijkteams. De wegwijzer bevat ruim 1300 verschillende activiteiten, organisaties en diensten in Nijmegen. Voor Dukenburg zijn er nu 126 items.” Overzichtelijk en up to date.

Wat heb ik als bewoner aan Wegwijzer024?

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel komen bewoners aan het woord: Ans Berkenhagen, Stephanie Franken en Bahreddine Amzour. Alle drie verbinden bewoners met elkaar. Drie voorbeelden van Dukenburgers met passie voor wat ze doen. Samen aan tafel in Winkelcentrum Meijhorst. Ans Berkenhagen is vrijwilliger bij Helpende Handen en mantelzorger, Stephanie Franken is vrijwilliger bij Ouder-KindCafé en Bahredinne Amzour is vrijwilliger.

Stephanie, wat is Ouder-KindCafé?