Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel aan het woord: Rita Kersten en Marga de Wildt, vrijwilligers bij Buurthuiskamer Tolhuis en Margriet van de Vugt, werkzaam bij Bindkracht10. Een gesprek over handen uit de mouwen steken. En hoe belangrijk een ontmoetingsruimte in Tolhuis is.

‘Eindelijk gelukt: een ontmoetingsruimte in Tolhuis’

Het begint meteen goed. Drie vrolijke dames op vrijdagmiddag op weg naar de nieuwe buurthuiskamer

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Oog voor elkaar vertelt over wat er gebeurt om dit mogelijk te maken. Concrete activiteiten die bewoners bij elkaar brengen en verbinden met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn. In dit artikel aan het woord: Judith Schreurs en Richma Basropansingh. Zij werken bij Bindkracht10, Judith bij de Formulierenbrigade en Richma als financieel expert in de wijk en schuldhulpverleenster. De Formulierenbrigade is misschien niet zo bekend bij bewoners in Dukenburg, maar enorm belangrijk voor mensen die - door wat voor oorzaken dan ook - greep op hun financiën zijn kwijtgeraakt. Een gesprek dat raakt in het hart.

Richma Basropansingh en Judith Schreurs

‘De logica van de wet is niet altijd de logica van de portemonnee’

‘36 meter’. Zo lang was tien jaar geleden de formulierenstroom die gemiddeld door de Formulierenbrigade behandeld werd. Het is daarna steeds erger geworden.

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Oog voor elkaar vertelt over wat er gebeurt om dit mogelijk te maken. Concrete activiteiten die bewoners bij elkaar brengen en verbinden met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn. In dit artikel de schijnwerper op het Sociaal Wijkteam Dukenburg. Een gesprek met Marcel Vosters, Ashley Schaap, Miek Robben en Erni Venhovens (teamleider 2e van rechts, heeft begin 2019 Dukenburg verlaten voor een nieuwe uitdaging).

Lopend door het Atrium in Wijkcentrum Dukenburg, op weg naar het gesprek met het sociaal wijkteam, kom je op een gegeven moment een grote lichte kamer in. Daar zit het centrale kantoor van het Dukenburgs wijkteam. Een drukke ochtend daar. Na een hartelijke ontvangst gaan we daarom naar een vergaderruimte om niet teveel te storen. Vrolijke opmerkingen over de schots en scheef staande opstelling van de vergadertafels. Dan meteen terzake. Een boeiend gesprek over alle taken van het sociaal wijkteam.

Wat is sociaal wijkteam (SWT)?

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Oog voor elkaar vertelt over wat er gebeurt om dit mogelijk te maken. Concrete activiteiten die bewoners bij elkaar brengen en verbinden met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn. In dit artikel de schijnwerper op Huis van Weezenhof, een ruimte waar alle bewoners uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Een initiatief van wijkbewoners zelf. Een gesprek met Cobi, Lianne, Marc, Evi, Tineke, Peter en Carel, zeven betrokken en enthousiaste initiatiefnemers.

Huis van Weezenhof

“Er gaat een huis voor de wijk gebouwd worden; een ruimte in Weezenhof waar wijkbewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Oog voor elkaar vertelt over wat er gebeurt om dit mogelijk te maken. Concrete activiteiten die bewoners bij elkaar brengen en verbinden met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn. In dit artikel de schijnwerper op Taalcafé in Bibliotheek Zwanenveld. Dus op maandagmorgen naar de bibliotheek bij het Winkelcentrum Dukenburg voor een gesprek met bezoekers, vrijwilligers en coördinator.

Het lijkt op maandagmorgen tegen tienen stil bij de Bibliotheek Zwanenveld. Schijn bedriegt.