Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor Elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. Hierbij een verslag van een conferentie over eenzaamheid, bijgewoond door vrijwilligers en professionals, betrokken bij Dukenburg.

“Naar om te horen, dat 16 procent van de Dukenburgers eenzaam is” zegt Grete Visser, namens D66 wethouder van Onderwijs, Welzijn en Zorg - in een videoboodschap aan het begin van de conferentie. “Het verbaast me ook weer niet. Ik zag het toen ik manager op de Orangerie was. Het was zelfs een reden om de politiek in te gaan. Ik ben dan ook blij dat Hart voor Dukenburgers deze conferentie organiseert.” Ze is benieuwd naar de uitkomsten en wil daar over in gesprek met Hart voor Dukenburgers. De zorg over dat hoge percentage eenzame mensen bracht op 13 februari 2020 ruim vijftig personen op de been naar Wijkcentrum Dukenburg.

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor Elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. Aan het woord: Pieter Pelser. Sinds enige maanden, in dienst van Bindkracht10, werkzaam als opbouwwerker voor Dukenburg. Opvolger van Ruben Allen, die hier jarenlang actief was (maar voor Zwanenveld werkzaamheden blijft verrichten). Kort geleden kwam een uitnodiging binnen van Pieter voor een bijeenkomst van het netwerk Oog voor Elkaar. Een goede reden voor een gesprek met hem. Over zijn ervaringen. Over opbouwwerk.

‘Zo dicht mogelijk bij de praktijk in de wijk’

Ondersteunen en verbinden

Pieter, wat doe je als opbouwwerker? Kunnen we acties verwachten? Op de barricade om iets voor elkaar te krijgen? “Nee”, aldus Pieter. “Dat deed een opbouwwerker dertig tot veertig jaar geleden.

Oog voor Elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor Elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord: Carolien, Nuray, Nehstman, Soofia, Malika, Bianca, Frans en Germa, vrijwilligers en beroepskrachten (Germa, coördinator) bij Stip. Een gesprek over informatie geven, ontmoeten en verbinden. Een gesprek met harde werkers, zeer betrokken met wat ze doen. Een gesprek over Oog voor Elkaar. Met een dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers.

‘Stip: een opluchting voor veel mensen’

(Even?) Geen Oog voor elkaar

Gerty, Wouter en Henk

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord: coördinator Buurtbemiddeling Petra Verschoor, werkzaam bij Sterker Sociaal Werk, samen met vrijwilligers Gerty, Wouter en Henk. Een gesprek over mede-Dukenburgers, die het niet meer zien zitten met buren. Over (even?) geen oog voor elkaar. Over hoe het weer beter kan gaan. Over buurtbemiddeling dus.

‘Zonder moeilijk gedoe elkaar weer weten te vinden’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord: vrijwilliger Rein van Helmond, coördinator vrijwilligers Jolanda van Dam en case-manager Greetje Doedens, alle drie verbonden aan de Vlechting in Zwanenveld. Een gesprek over iets betekenen voor mensen. Het geven van ondersteuning. Over mede-Dukenburgers die net zoals u en ik naar buiten willen bij goed weer, maar dat zonder hulp niet kunnen. Over Oog voor elkaar.

"Geweldig om mensen te zien genieten als ze buiten zijn"