Oog voor elkaar

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In 2017 heeft de Werkgroep Vluchtelingen gesproken met in Dukenburg wonende vluchtelingen, nieuwkomers. We bezoeken deze families en kijken hoe het hun nu vergaat.

Van links naar rechts: Semere Haile Gebresus, Milena, Misgana (onder), Dahlak Tesfay, Hermela en Milad

De ontvangst in hun keurige woning is even hartelijk als eind 2017. We worden direct voorzien van thee en lekkernijen. We halen gezamenlijk herinneringen op aan ons bezoek van destijds. Bij die gelegenheid hadden we nog geproefd van het zelf gebrouwen ‘bier’, Suwa. Met de bekende Eritrese vriendelijkheid wordt meteen gevraagd of we dat weer willen? Beleefd slaan we af: tien uur in de ochtend is toch wat al te vroeg.

Hoe is het met het gezin vergaan de afgelopen jaren?

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg.

Hoe de zorgcentra in Dukenburg je oude dag leefbaar maken in coronatijd.

Clowns achter glas bij de Horizon

In de vorige Dukenburger was er al te lezen hoe de buitenwacht met onder andere muzikale optredens de bewoners af en toe opfleurden. Bezoek binnen in huis mocht niet en sommigen hadden het daar toch wel moeilijk mee.

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. Sinds maart leven door de coronacrisis veel mensen geïsoleerd. Ook kinderen en jongeren. Een gesprek met Iris van Veen, kinderwerker, en Luis Garcia Martinez, kinder- en jongerenwerker. Beiden werkzaam bij Bindkracht10.

Diepe zucht?

 Het onlinegesprek met Iris en Luis vindt plaats tijdens een week waarin veel plannen gemaakt moeten worden om alles weer op te starten. Onder andere programma’s voor activiteitenpleinen bij vier brede scholen in Dukenburg (Prins Mauritsschool, de Dukendonck, de Meiboom en de Aldenhove). Dat opstarten valt niet mee. “Er moet met verschillende regels van allerlei instanties rekening worden gehouden. Je hebt regels van het RIVM, de gemeente en de scholen. En dat is echt gepuzzel.”

Oog voor elkaar

In een serie besteedt De Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van “50 jaar Dukenburg” is “Oog voor Elkaar” ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties in Dukenburg. Er lijkt een verwarrende nieuwe tijd aangebroken te zijn. Door het coronavirus leven mensen geïsoleerd. Anderhalve meter is de norm. Wat kan ik doen? Waar kan ik nu terecht? Dicht bij huis vinden veel boeiende, leuke en hartverwarmende activiteiten plaats. Hierbij een kleine hulpgids.

Dukenburgse bewoners en organisaties in actie. We kunnen trots zijn op Dukenburg. Er is binnen korte tijd een enorme stroom nieuwe activiteiten op gang gekomen. Om elkaar te helpen, op te vangen en op te beuren. Activiteiten op een manier waaraan we maanden geleden nooit gedacht zouden hebben. Heel veel digitaal. Dat kan niet anders. Maar ook 'life' zijn er nieuwe verschijnselen, zoals bijvoorbeeld intercom gesprekken en balkongym. De redactie van De Dukenburger wil iedereen graag helpen op dit alles meer zicht te krijgen.

Anderhalve meter gesprek

Het 'anderhalve meter leven' is inmiddels tot iedereen doorgedrongen. Maar wat is nou 1,5 meter?

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord bewoners en wijkbeheerder Sermand Raoof van woningcorporatie Talis. Een gesprek met mede Dukenburgers die meeleven met buurtgenoten. Een gesprek over Oog voor Elkaar. Over hoe bewoners op straat onze woonomgeving controleren door fysiek in de avond- en nachturen te patrouilleren. Voor een rustige en veilige woonomgeving dus.

Echt oog voor elkaar

Buurtpreventieteam Meijhorst is in 2004-2005 gestart bij de flats Boetbergen-Schuijlenburch, later uitgebreid met het gebied binnen de rondweg in Meijhorst. Na een turbulente tijd ontpopte Meijhorst zich de afgelopen jaren als een heel rustige wijk waarin naar verhouding zo weinig gebeurde dat het gegeven Buurtpreventie wat naar de achtergrond schoof.