Nieuwe energie

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties, etc. De Dukenburger volgt onder het kopje ‘Nieuwe energie’ dit proces nauwlettend in Dukenburg. Welke keuzes er worden gemaakt, wat het betekend voor de bewoners en onder anderen ook of het betaalbaar blijft.

Aldenhof-maisonnettes

Na de gevelrenovatie van 2016 wil woningcorporatie WoonGenoot de volgende stap maken in het verduurzamen van de Aldenhof maisonnettes. Het complex met negen maisonnettes was ooit gebouwd voor stadsverwarming, dat werd geen succes. In de besneeuwde winters kon men goed zien hoe moeder aarde verwarmd werd. Met andere woorden niet efficiënt, veel te veel verlies. Ieder huis kreeg een eigen verwarmingsketel de gasprijs was laag en we hadden er genoeg van in de bel van Slochteren. Tijden veranderen, we willen van het Nederlandse gas af en in de toekomst helemaal gasloos onze woningen verwarmen.

Die verduurzaming gaat veelal in stappen. Zo’n stap kan nu in Aldenhof gemaakt worden.

Naar aanleiding van de discussie rond de windturbines langs de A73 worden op deze pagina enkele zaken verduidelijkt. Allereerst de theorie, daarna de praktijk.

Grotere turbines, meer stroomopbrengst. De theorie.

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, politici, bestuurders van gemeenten, woningcorporaties et cetera. Zwanenveld wordt, na een deel van Meijhorst, de volgende wijk die van het gas afgaat. Er wordt onderzocht of Zwanenveld wordt aangesloten op het warmtenet, net zoals in Nijmegen-Noord. Energietransitie wordt voor Dukenburg steeds belangrijker. De Dukenburger laat daarom bewoners, politici, politieke partijen en instanties die met energietransitie te maken hebben aan het woord. Op deze pagina een gesprek met Sietse Jager (projectmanager) met aanvulling van Pim Thoonen (beleidsadviseur du urzaamheid) van woningcorporatie Talis. Deze corporatie heeft veel woningen in Dukenburg.

 Sietse    Belangrijk thema

Verduurzaming bij Talis: liever (nog) niet, maar het moet? Sietse Jager: “Integendeel. Verduurzaming gaat niet alleen over onze verantwoordelijkheid voor de toekomst maar ook over betaalbaarheid. Dat is natuurlijk een belangrijk thema bij Talis. We zijn met hart en ziel erbij betrokken. Vanuit ervaring en overtuiging van medewerkers zelf. Bij de woningen van Talis, onder andere in Zwanenveld, Meijhorst en Weezenhof, zijn we al jaren bezig. De planning van onderhoud, zoals bijvoorbeeld schilderen, is vaak aanleiding om te isoleren en/of zonnepanelen te plaatsen. We zijn trots dat, sneller dan landelijk is afgesproken, gemiddeld bij al onze woningen energie B-label reeds bereikt is. (Energielabel A++ is het meest duurzaam energielabel, red.) Het is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Aan de ene kant de noodzaak om vanwege de kosten alles grootschalig aan te pakken. Aan de andere kant huurders die verschillend wonen en eigen wensen hebben. Verduurzaming is daarom al doende gestart.”

 

In gesprek met Geert-Jan van den Brand van gemeente Nijmegen: ‘Ik wil met de bewoners concreet aan de slag zijn’

Zwanenveld is de eerste Dukenburgse wijk waarvoor een plan komt om in 2035 van het aardgas af te gaan. Geert-Jan van den Brand is de gebiedsregisseur. Hij maakt de komende twee jaar samen met partners en inwoners een wijkwarmteplan. Geert-Jan heeft jarenlang voor de gemeente Oss gewerkt. Sinds half maart is hij in dienst van de gemeente Nijmegen. Hij is speciaal aangetrokken voor het project Nijmegen aardgasvrij. “Heel Nederland moet aardgasvrij zijn in 2050,” vertelt Geert-Jan. “Nijmegen heeft acht wijken aangewezen om al in 2035 van het aardgas te gaan. In Dukenburg zijn dat - naast Zwanenveld-Lankforst en Meijhorst. We zijn nu in drie wijken bezig: Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld. In de loop van volgend jaar komen er nog wijken bij. Welke dat worden is nog niet vastgesteld.” In oktober 2018 presenteerde de projectmanager Nijmegen aardgasvrij, Paul Matthieu, in Zwanenveld een plan om in deze wijk en Lankforst complexen van de woningcorporaties en het winkelcentrum aan te sluiten op een nog aan te leggen warmtenet. Daarna bleef het voor de inwoners een tijd stil. Geert-Jan: “De gemeente heeft ondertussen de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Dit is een invulling van de van het Rijk ontvangen (proeftuin-)subsidie. We starten nu om een plan te maken met daarin alle alternatieven. De resultaten van het warmtenet-onderzoek worden daarin meegenomen.

Hoofdstromen

”Er zijn drie hoofdstromen om van het aardgas af te gaan”, vervolgt Geert-Jan.

In gesprek met Ammar Selman

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, politici, bestuurders van gemeenten, woningcorporaties et cetera. Zwanenveld wordt, na een deel van Meijhorst, de volgende wijk die van het gas afgaat. De kans is groot dat de wijk wordt aangesloten op het warmtenet, net als Nijmegen-Noord. Een informatieavond in oktober trok veel bewoners. Het onderwerp blijkt enorm te leven. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal hits op nieuwsberichten bij de nieuwe website van de Dukenburger. De Dukenburger laat daarom bewoners, politieke partijen en instanties, die te maken hebben met energietransitie, aan het woord. Op deze pagina Ammar Selman, initiatiefnemer van een petitie in juni jongstleden om het ‘warmtenetcontract’ met Vattenfall (voorheen Nuon) te veranderen. Een contract met een dure tegenvaller voor bewoners. Ammar is in de gemeenteraad fractievoorzitter van de PvdA.

Waarom moeten we ons – net zoals in Nijmegen-Noord – over dat Vattenfall-contract druk (blijven) maken?