Nieuwe energie

 

 Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt voortdurend uit gesprekken met bewoners, politiek en instanties. Zwanenveld staat gepland - na een deel van Meijhorst - als de volgende wijk die van het gas afgaat. Er wordt onderzocht of Zwanenveld wordt aangesloten op het warmtenet. Energietransitie wordt ook voor Dukenburg belangrijk. Maar hoe pakt het uit in de praktijk? Een gesprek hierover met Jean-Paul Broeren, die naast zijn werk in de gemeenteraad de Stadspartij Nijmegen als technicus/meewerkend voorman dagelijks te maken heeft met energiebesparing en nieuwe energie.

Zonder handjes gaat het niet

15 juni 2018, eerste huis 'ingepakt'.

Vanaf het voorjaar 2018 tot de zomer van 2019 zijn de 132 woningen van woningcorporatie Portaal (25e tot en met de 29e straat Meijhorst) gerenoveerd. Deze woningen zijn nu compleet ‘van het gas af’. Met nieuwe gevels voor de bestaande en een extra dak vol met zonnepanelen kregen ze een heel hoge isolatiewaarde. Een warmtepomp regelt ‘het klimaat’ in de woningen. Hierdoor moesten bewoners wel hun levensstijl aanpassen. Dat laatste is nog steeds gaande. Zo bleken slaapkamerramen de hele dag open staan op een frisse herfstdag. Ondanks alle voorlichting dat dit niet de juiste manier van luchten is.

Behaaglijk

De redactie heeft steekproefsgewijs in elke straat mensen benaderd. Bij sommigen mochten we zelfs binnen komen.

De gemeenteraad van Den Helder heeft (30 juni 2020) de stekker getrokken uit plannen voor een warmtenet in Den Helder. Wat de raad betreft stappen huishoudens op termijn over van aardgas op waterstof.

De gemeente Den Helder gaat het onderzoek naar stadsverwarming beëindigen. De gemeenteraad heeft deze week laten weten geen vertrouwen te hebben in het op deze manier van verwarmen van woningen. Een overstap van aardgas naar waterstof is een eenvoudiger stap. De infrastructuur om waterstof naar woningen te pompen ligt al -in de vorm van een aardgasleiding- onder de grond.

Door het raadsbesluit komt er een einde aan het onderzoek naar een warmtenet. Hierbij wordt op een centrale plaats in de gemeente warmte opgewekt en via een goed geïsoleerd buizenstelsel naar woningen en bedrijven getransporteerd. Voor een warmtenet moet Den Helder een compleet nieuwe en kostbare infrastructuur aanleggen.

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties, etc. De Dukenburger volgt onder het kopje ‘Nieuwe energie’ dit proces nauwlettend in Dukenburg. Welke keuzes er worden gemaakt, wat het betekend voor de bewoners en onder anderen ook of het betaalbaar blijft.

Aldenhof-maisonnettes

Na de gevelrenovatie van 2016 wil woningcorporatie WoonGenoot de volgende stap maken in het verduurzamen van de Aldenhof maisonnettes. Het complex met negen maisonnettes was ooit gebouwd voor stadsverwarming, dat werd geen succes. In de besneeuwde winters kon men goed zien hoe moeder aarde verwarmd werd. Met andere woorden niet efficiënt, veel te veel verlies. Ieder huis kreeg een eigen verwarmingsketel de gasprijs was laag en we hadden er genoeg van in de bel van Slochteren. Tijden veranderen, we willen van het Nederlandse gas af en in de toekomst helemaal gasloos onze woningen verwarmen.

Die verduurzaming gaat veelal in stappen. Zo’n stap kan nu in Aldenhof gemaakt worden.

Naar aanleiding van de discussie rond de windturbines langs de A73 worden op deze pagina enkele zaken verduidelijkt. Allereerst de theorie, daarna de praktijk.

Grotere turbines, meer stroomopbrengst. De theorie.