Nieuwe energie

Update ‘van het gas af’ Meijhorst

Terwijl de berichtenstroom over een gasloos Dukenburg in een stroomversnelling komt, wordt er in Meijhorst al hard aan gewerkt. Er zijn nu vier huizenblokken klaar in de 29e straat Meijhorst. De gehoopte ‘flow’ zat er even in. Zo kon je op een morgen zien dat er in een huizenrij nog een kopse gevel geplaatst werd aan de zuidkant, terwijl aan de noordkant het dak er al op lag en de zonnepanelen erop kwamen. Toch waren er wel kleine tegenslagen met de maatvoering. Die zijn opgelost, maar dat kostte even wat tijd.

Milieuvriendelijk

Blijft belangrijk te vermelden dat dit een echt milieuvriendelijk project is. Voor de vorm van stadsverwarming die Dukenburg nu te wachten staat, zal nog steeds flink gestookt moeten worden. Ook al is dit afval en geen gas uit Groningse bodem.

Bericht oktober 2018

Dukenburg van het gas af

Plannen voor en uitvoering van de eerste fase

Delen van Meijhorst, Zwanenveld en Lankforst gaan als eerste van het gas af. Dat is het voornemen van gemeente en woningbouwcorporaties. Ook Winkelcentrum Dukenburg doet mee. Op 10 oktober 2018 gaf de gemeente Nijmegen een toelichting op haar plannen voor een aardgasvrije toekomst. Dat gebeurde tijdens de vergadering van het Bewonersplatform Zwanenveld. Er waren niet alleen Zwanenvelders aanwezig, maar ook andere Dukenburgers, met name uit Lankforst. Naast medewerkers van de gemeente waren er ook vertegenwoordigers van de woningcorporaties Talis en Portaal.

Gemeente begint met aardgasvrij Dukenburg

De gemeente gaat snel aan de slag met warmtetransitie in het grootste deel van Dukenburg. Het stadsdeel moet aardgasvrij worden. Dit geldt voorlopig niet voor Weezenhof en Staddijk.

Op 19 juni hebben B en W hun warmtevisie vastgesteld. De gemeente Nijmegen wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Om dat te bereiken moeten bijna 80 duizend woningen en andere gebouwen in dat jaar aardgasvrij zijn. De weg hiernaartoe gaat wijk voor wijk. B en W schrijven: ‘Voor heel Nijmegen hebben we gekeken op welke plek welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is, waarbij de betaalbaarheid voor de eindgebruiker centraal staat.

‘Het viel toch wel tegen…’

De eerste reactie van een van de bewoners in de 29e straat Meijhorst waarvan het huis voor de zomervakantie al is aangepakt. Ze zijn van het gas af, Nul-Op-de-Meter, hun huis ingepakt in een thermofles. Hoe goed de voorlichting en voorbereiding ook was, die paar weken leven in een bouwput viel toch tegen.

‘Het heeft langer geduurd dan gepland’ kon je ook horen maar tegelijk ‘dat wisten we eigenlijk wel, we waren de eerste.’ De nieuwsbrief van Portaal vertelt daarover: ‘Ze hebben namelijk het “geluk” dat zij als eerste aan de beurt zijn, maar ook de pech dat dat zo is’ en ‘onvoorziene omstandigheden of kinderziekten ontdekten we terwijl we bij hen aan de beurt waren.’

Het begin is er...  De eerste gasloze huizen in Dukenburg

Er waren veel vragen op de informatiebijeenkomsten, er waren serieuze bedenkingen en zelfs bewoners die actie wilden ondernemen. Maar woningcorporatie Portaal en bouwbedrijf Dura Vermeer pakten het op. Zij gingen in overleg met de huurders en kwamen vooral met uitleg.

Inmiddels heeft ieder gezin ook bezoek aan huis gehad voor een draagvlakgesprek en is het tij gekeerd. Er is nu een ruime meerderheid om te starten met de renovatie van de 132 huizen aan de 25e tot en met de 29e straat in Meijhorst.