Nieuwe energie

Nul op de meter in Meijhorst: hoe gaat het nu?

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties et cetera. In Dukenburg geldt dat voor de nul-op-de-meter-pilot in Meijhorst voor 132 woningen. Zwanenveld en Lankforst komen binnenkort aan de beurt. In een serie wil de Dukenburger bewoners, partijen en instanties aan het woord laten die dagelijks te maken hebben met energietransitie. De afgelopen keer stonden de reacties van bewoners uit Meijhorst centraal. Deze keer het woord aan de woningcorporatie. Wat is er aan de hand? Valt het mee of tegen? Wat kan geleerd worden? Een gesprek met Nico van Ginkel van Portaal.

‘Na renovatie willen bewoners niet meer weg’

Heumense windmolens

Opschudding op Nextdoor

Wie Nextdoor - het digitale buurtnetwerk - volgt, zag afgelopen weken veel berichten langskomen over windmolens die gepland zijn vlak achter Vogelzang. Daarbij animaties met schaduwen over Weezenhof die reiken tot in Malvert, Aldenhof en Hatert. Oorzaak: de gemeente Heumen die alleen met eigen bewoners druk doende is energietransitie vorm te geven. Op 4 februari 2019 werd in Malden een informatiebijeenkomst gehouden over de stand van zaken. Niet uitgenodigd trokken Weezenhofbewoners daar naartoe. De plannen van Heumen lijken gevolgen te hebben voor Weezenhof. Is het zo erg als de beelden doen geloven? Of valt het mee?

Wat is het probleem?

Wanneer je richting Duitsland rijdt, zie je regelmatig van verre windmolens die de grens Nederland-Duitsland markeren.

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties et cetera. In Dukenburg geldt dat voor de nul-op-de-meter-pilot in Meijhorst voor 132 woningen. Zwanenveld en Lankforst komen binnenkort aan de beurt. In een serie wil de Dukenburger bewoners, partijen en instanties aan het woord laten, die dagelijks te maken hebben met invoering van nieuwe energie. De ene keer staan reacties van bewoners centraal. De andere keer komen woningbouwcorporaties of andere partijen aan het woord. Deze keer het woord aan bewoners uit Meijhorst. Wat is er aan de hand? Valt het mee of tegen? Wat kan geleerd worden? Een impressie.

‘Iedere keer weer het wiel uitvinden’

Update Portaalrenovatie Meijhorst

Maandag 7 januari 2019 zijn de werkzaamheden hervat met (huizen)blok zes in Meijhorst 29e straat. In dit blok zullen tegelijk de aanpassingen gedaan worden die zijn voortgekomen uit de evaluatie van de eerste serie. Het gaat hier bijvoorbeeld om de maatfout van de voordeur in de eerste vier blokken en de aftimmering bij de buitendeuren. Ook zijn er opmerkingen over de temperatuur in de huizen en de hoeveelheid warm water die men in een keer kan tappen. ’s Avonds voor het naar bed gaan de kachel laag zetten is niet meer nodig. Het huis zal 24 uur per dag een constante temperatuur hebben. Het financieel plaatje voor energie geeft bij enkele bewoners ook vragen. Woningcorporatie Portaal garandeert dat, bij gelijkblijvend gedrag, de woonlasten niet stijgen. Dus het totale bedrag voor huur en energie wordt niet hoger. In januari was de epv (energieprestatievergoeding) bij de woningen die al gerenoveerd waren nog niet berekend en afgeschreven. Hier gaat men soepel mee om. Er volgt geen naheffing.

Dinsdag 23 oktober 2018 bezocht het college van burgemeester en wethouders op de fiets Meijhorst. Doel was het ‘nul-op-de-meter’- project van woningcorporatie Portaal. Het eerste volledig ‘gasloze’ project in Dukenburg. Mensen van de woningcorporatie Portaal en de bouwer Dura-Vermeer legden in een net opgeleverde woning het hele proces uit. Daarna ging het in groepjes langs de huizen.

Op donderdag 25 oktober kwam men met de bus het ‘nul-op-de-meter’-project bezoeken. Deelnemers van het landelijke symposium Bewonersenergie in Nijmegen maakten een tour langs diverse woningenergie- projecten in Nijmegen. Zo ook werd Meijhorst aangedaan waar men uitleg kreeg over de renovatie van de 132 huizen van woningcorporatie Portaal.

Bericht november 2018