Nieuwe energie

Update Portaalrenovatie Meijhorst

Maandag 7 januari 2019 zijn de werkzaamheden hervat met (huizen)blok zes in Meijhorst 29e straat. In dit blok zullen tegelijk de aanpassingen gedaan worden die zijn voortgekomen uit de evaluatie van de eerste serie. Het gaat hier bijvoorbeeld om de maatfout van de voordeur in de eerste vier blokken en de aftimmering bij de buitendeuren. Ook zijn er opmerkingen over de temperatuur in de huizen en de hoeveelheid warm water die men in een keer kan tappen. ’s Avonds voor het naar bed gaan de kachel laag zetten is niet meer nodig. Het huis zal 24 uur per dag een constante temperatuur hebben. Het financieel plaatje voor energie geeft bij enkele bewoners ook vragen. Woningcorporatie Portaal garandeert dat, bij gelijkblijvend gedrag, de woonlasten niet stijgen. Dus het totale bedrag voor huur en energie wordt niet hoger. In januari was de epv (energieprestatievergoeding) bij de woningen die al gerenoveerd waren nog niet berekend en afgeschreven. Hier gaat men soepel mee om. Er volgt geen naheffing.

Dinsdag 23 oktober 2018 bezocht het college van burgemeester en wethouders op de fiets Meijhorst. Doel was het ‘nul-op-de-meter’- project van woningcorporatie Portaal. Het eerste volledig ‘gasloze’ project in Dukenburg. Mensen van de woningcorporatie Portaal en de bouwer Dura-Vermeer legden in een net opgeleverde woning het hele proces uit. Daarna ging het in groepjes langs de huizen.

Op donderdag 25 oktober kwam men met de bus het ‘nul-op-de-meter’-project bezoeken. Deelnemers van het landelijke symposium Bewonersenergie in Nijmegen maakten een tour langs diverse woningenergie- projecten in Nijmegen. Zo ook werd Meijhorst aangedaan waar men uitleg kreeg over de renovatie van de 132 huizen van woningcorporatie Portaal.

Bericht november 2018

Update ‘van het gas af’ Meijhorst

Terwijl de berichtenstroom over een gasloos Dukenburg in een stroomversnelling komt, wordt er in Meijhorst al hard aan gewerkt. Er zijn nu vier huizenblokken klaar in de 29e straat Meijhorst. De gehoopte ‘flow’ zat er even in. Zo kon je op een morgen zien dat er in een huizenrij nog een kopse gevel geplaatst werd aan de zuidkant, terwijl aan de noordkant het dak er al op lag en de zonnepanelen erop kwamen. Toch waren er wel kleine tegenslagen met de maatvoering. Die zijn opgelost, maar dat kostte even wat tijd.

Milieuvriendelijk

Blijft belangrijk te vermelden dat dit een echt milieuvriendelijk project is. Voor de vorm van stadsverwarming die Dukenburg nu te wachten staat, zal nog steeds flink gestookt moeten worden. Ook al is dit afval en geen gas uit Groningse bodem.

Bericht oktober 2018

Dukenburg van het gas af

Plannen voor en uitvoering van de eerste fase

Delen van Meijhorst, Zwanenveld en Lankforst gaan als eerste van het gas af. Dat is het voornemen van gemeente en woningbouwcorporaties. Ook Winkelcentrum Dukenburg doet mee. Op 10 oktober 2018 gaf de gemeente Nijmegen een toelichting op haar plannen voor een aardgasvrije toekomst. Dat gebeurde tijdens de vergadering van het Bewonersplatform Zwanenveld. Er waren niet alleen Zwanenvelders aanwezig, maar ook andere Dukenburgers, met name uit Lankforst. Naast medewerkers van de gemeente waren er ook vertegenwoordigers van de woningcorporaties Talis en Portaal.

Gemeente begint met aardgasvrij Dukenburg

De gemeente gaat snel aan de slag met warmtetransitie in het grootste deel van Dukenburg. Het stadsdeel moet aardgasvrij worden. Dit geldt voorlopig niet voor Weezenhof en Staddijk.

Op 19 juni hebben B en W hun warmtevisie vastgesteld. De gemeente Nijmegen wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Om dat te bereiken moeten bijna 80 duizend woningen en andere gebouwen in dat jaar aardgasvrij zijn. De weg hiernaartoe gaat wijk voor wijk. B en W schrijven: ‘Voor heel Nijmegen hebben we gekeken op welke plek welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is, waarbij de betaalbaarheid voor de eindgebruiker centraal staat.