Nieuwe energie

Zonneparken in omgeving van Dukenburg

Er is veel te doen over mogelijke bouw van windmolens langs de A73. Minder gedoe is er over zonneparken die daar ook gepland zijn.

De gemeente Heumen is met eigen bewoners bezig energietransitie, met onder andere windmolens en zonneparken, vorm te geven. Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten geweest over de ontwerpnota Ruimtelijke visie duurzame energie van de gemeente Heumen. Dat ontwerp heeft tot en met 4 juni ter inzage gelegen. Nadat de gemeenteraad van Heumen de ruimtelijke visienota definitief heeft vastgesteld, komt de fase van bestemmingsplannen in beeld. Dan worden zaken concreet. Het gaat hier niet over plannen voor zonneparken nabij Bijsterhuizen langs de A73. Daar krijgt vooral Lindenholt mee te maken. In de ontwerp-visienota van de gemeente Heumen staat veel tekst over een zonnepark in de nabije omgeving van Dukenburg. Daarom aan tafel met Theo Hopman van de Diervoort.

Nul op de meter in Meijhorst: de warmtepomp

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties et cetera. In Dukenburg geldt dat voor de nul-op-de-meter-pilot in Meijhorst voor 132 woningen. Zwanenveld en Lankforst komen binnenkort aan de beurt. In een serie wil de Dukenburger bewoners, partijen en instanties aan het woord laten die dagelijks te maken hebben met energietransitie. In dit artikel aandacht voor de warmtepomp.

Andere leefwijze voor steeds meer mensen Leven in een huis waar een warmtepomp voor het klimaat in huis zorgt, is niet meer nieuw of voor een enkeling weggelegd.

De plannen voor windmolens langs de A73 zijn pas enige maanden geleden voor

Weezenhof goed duidelijk geworden. Sinds die tijd is het onderwerp een ‘trending topic’: niet meer weg te denken uit het dagelijkse gesprek in de wijk. Zie bijvoorbeeld Nextdoor en de regionale pers. Een overzicht en impressie van de bewonersbijeenkomst op 15 april.

Bijzonder

Het gebeurt niet zo vaak dat een wethouder op bezoek komt bij bewonersoverleg in Weezenhof. Laat staan twee. En helemaal bijzonder als dat wethouders zijn van een andere gemeente. In dit geval van de gemeente Heumen: René Waas en Leo Blokland, vergezeld door een tweetal ambtenaren. We praten over het platformoverleg in de Prins Clausschool op 15 april. Blue Bear Energy was daar ook. Op dit moment zijn zij de enige organisatie met concrete uitvoeringsvoorstellen. De bijeenkomst kwam tot stand dankzij een succesvolle lobby van bewoners en het bestuur van het Bewonersplatform Weezenhof. Wethouders van de gemeente Nijmegen waren er niet bij. Zoals op een vorige bewonersbijeenkomst door een Nijmeegse ambtenaar werd gezegd: ga vooral vast van start als je bezwaren hebt.

Natuurbeschermingsorganisaties over de plannen van Heumen

Er is veel te doen over mogelijke bouw van windmolens langs de A73. De gemeente Heumen is met eigen bewoners bezig energietransitie vorm te geven. Plannen voor windmolen- en zonneparken zijn onderdeel daarvan. Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten geweest over de ontwerpnota Ruimtelijke visie Duurzame energie van de gemeente Heumen. Dat ontwerp ligt tot en met 4 juni ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. In de fase van bestemmingsplannen worden zaken concreet. Na vaststelling van die zienswijze ligt er wel een kader. De discussie gaat over windmolens. Maar er is ook veel tekst over zonneparken (ook in de nabije omgeving van Dukenburg). Natuurbeschermingsorganisaties laten van zich horen. Aan tafel met mensen die zich inzetten voor het vennengebied en omgeving. Die op veel manieren actief zijn: als lid van een organisatie of werkgroep of als bewoner van het vennengebied. Een gesprek met Machteld Meij, Geerten de Jong en Jacqueline Veltmeijer in Wijkcentrum Dukenburg.

‘Natuur lijkt de prijs van nieuwe energie te gaan betalen’

 

Windmolens bij A73 hoe erg is dat?

De afgelopen tijd zijn veel berichten langsgekomen over het bouwen van windmolens langs de A73. De dichtstbijzijnde molen zou ruim 1100 meter van de rand van Weezenhof komen te staan. Er is een website actief waarop animaties staan met slagschaduwen over Weezenhof. Wat is er aan de hand? De gemeente Heumen is met eigen bewoners druk doende energietransitie vorm te geven. Daar zijn ook windmolens bij betrokken. Op 4 februari 2019 werd in Malden een informatiebijeenkomst gehouden. Niet uitgenodigd trokken wijkbewoners daar naar toe. Vervolgens zijn twee drukbezochte bewonersbijeenkomsten belegd in Weezenhof (25 februari en 25 maart). De plannen van Heumen lijken gevolgen te hebben voor de wijk. Is het echt zo erg? Of valt het mee?

Somber beeld in media.