Nieuwe energie

Natuurbeschermingsorganisaties over de plannen van Heumen

Er is veel te doen over mogelijke bouw van windmolens langs de A73. De gemeente Heumen is met eigen bewoners bezig energietransitie vorm te geven. Plannen voor windmolen- en zonneparken zijn onderdeel daarvan. Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten geweest over de ontwerpnota Ruimtelijke visie Duurzame energie van de gemeente Heumen. Dat ontwerp ligt tot en met 4 juni ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. In de fase van bestemmingsplannen worden zaken concreet. Na vaststelling van die zienswijze ligt er wel een kader. De discussie gaat over windmolens. Maar er is ook veel tekst over zonneparken (ook in de nabije omgeving van Dukenburg). Natuurbeschermingsorganisaties laten van zich horen. Aan tafel met mensen die zich inzetten voor het vennengebied en omgeving. Die op veel manieren actief zijn: als lid van een organisatie of werkgroep of als bewoner van het vennengebied. Een gesprek met Machteld Meij, Geerten de Jong en Jacqueline Veltmeijer in Wijkcentrum Dukenburg.

‘Natuur lijkt de prijs van nieuwe energie te gaan betalen’

Windmolens bij A73 hoe erg is dat?

De afgelopen tijd zijn veel berichten langsgekomen over het bouwen van windmolens langs de A73. De dichtstbijzijnde molen zou ruim 1100 meter van de rand van Weezenhof komen te staan. Er is een website actief waarop animaties staan met slagschaduwen over Weezenhof. Wat is er aan de hand? De gemeente Heumen is met eigen bewoners druk doende energietransitie vorm te geven. Daar zijn ook windmolens bij betrokken. Op 4 februari 2019 werd in Malden een informatiebijeenkomst gehouden. Niet uitgenodigd trokken wijkbewoners daar naar toe. Vervolgens zijn twee drukbezochte bewonersbijeenkomsten belegd in Weezenhof (25 februari en 25 maart). De plannen van Heumen lijken gevolgen te hebben voor de wijk. Is het echt zo erg? Of valt het mee?

Somber beeld in media.

Nul op de meter in Meijhorst: hoe gaat het nu?

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties et cetera. In Dukenburg geldt dat voor de nul-op-de-meter-pilot in Meijhorst voor 132 woningen. Zwanenveld en Lankforst komen binnenkort aan de beurt. In een serie wil de Dukenburger bewoners, partijen en instanties aan het woord laten die dagelijks te maken hebben met energietransitie. De afgelopen keer stonden de reacties van bewoners uit Meijhorst centraal. Deze keer het woord aan de woningcorporatie. Wat is er aan de hand? Valt het mee of tegen? Wat kan geleerd worden? Een gesprek met Nico van Ginkel van Portaal.

‘Na renovatie willen bewoners niet meer weg’

Heumense windmolens

Opschudding op Nextdoor

Wie Nextdoor - het digitale buurtnetwerk - volgt, zag afgelopen weken veel berichten langskomen over windmolens die gepland zijn vlak achter Vogelzang. Daarbij animaties met schaduwen over Weezenhof die reiken tot in Malvert, Aldenhof en Hatert. Oorzaak: de gemeente Heumen die alleen met eigen bewoners druk doende is energietransitie vorm te geven. Op 4 februari 2019 werd in Malden een informatiebijeenkomst gehouden over de stand van zaken. Niet uitgenodigd trokken Weezenhofbewoners daar naartoe. De plannen van Heumen lijken gevolgen te hebben voor Weezenhof. Is het zo erg als de beelden doen geloven? Of valt het mee?

Wat is het probleem?

Wanneer je richting Duitsland rijdt, zie je regelmatig van verre windmolens die de grens Nederland-Duitsland markeren.

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties et cetera. In Dukenburg geldt dat voor de nul-op-de-meter-pilot in Meijhorst voor 132 woningen. Zwanenveld en Lankforst komen binnenkort aan de beurt. In een serie wil de Dukenburger bewoners, partijen en instanties aan het woord laten, die dagelijks te maken hebben met invoering van nieuwe energie. De ene keer staan reacties van bewoners centraal. De andere keer komen woningbouwcorporaties of andere partijen aan het woord. Deze keer het woord aan bewoners uit Meijhorst. Wat is er aan de hand? Valt het mee of tegen? Wat kan geleerd worden? Een impressie.

‘Iedere keer weer het wiel uitvinden’