Nieuwe energie

In gesprek met Geert-Jan van den Brand van gemeente Nijmegen: ‘Ik wil met de bewoners concreet aan de slag zijn’

Zwanenveld is de eerste Dukenburgse wijk waarvoor een plan komt om in 2035 van het aardgas af te gaan. Geert-Jan van den Brand is de gebiedsregisseur. Hij maakt de komende twee jaar samen met partners en inwoners een wijkwarmteplan. Geert-Jan heeft jarenlang voor de gemeente Oss gewerkt. Sinds half maart is hij in dienst van de gemeente Nijmegen. Hij is speciaal aangetrokken voor het project Nijmegen aardgasvrij. “Heel Nederland moet aardgasvrij zijn in 2050,” vertelt Geert-Jan. “Nijmegen heeft acht wijken aangewezen om al in 2035 van het aardgas te gaan. In Dukenburg zijn dat - naast Zwanenveld-Lankforst en Meijhorst. We zijn nu in drie wijken bezig: Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld. In de loop van volgend jaar komen er nog wijken bij. Welke dat worden is nog niet vastgesteld.” In oktober 2018 presenteerde de projectmanager Nijmegen aardgasvrij, Paul Matthieu, in Zwanenveld een plan om in deze wijk en Lankforst complexen van de woningcorporaties en het winkelcentrum aan te sluiten op een nog aan te leggen warmtenet. Daarna bleef het voor de inwoners een tijd stil. Geert-Jan: “De gemeente heeft ondertussen de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Dit is een invulling van de van het Rijk ontvangen (proeftuin-)subsidie. We starten nu om een plan te maken met daarin alle alternatieven. De resultaten van het warmtenet-onderzoek worden daarin meegenomen.

Hoofdstromen

”Er zijn drie hoofdstromen om van het aardgas af te gaan”, vervolgt Geert-Jan.

In gesprek met Ammar Selman

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, politici, bestuurders van gemeenten, woningcorporaties et cetera. Zwanenveld wordt, na een deel van Meijhorst, de volgende wijk die van het gas afgaat. De kans is groot dat de wijk wordt aangesloten op het warmtenet, net als Nijmegen-Noord. Een informatieavond in oktober trok veel bewoners. Het onderwerp blijkt enorm te leven. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal hits op nieuwsberichten bij de nieuwe website van de Dukenburger. De Dukenburger laat daarom bewoners, politieke partijen en instanties, die te maken hebben met energietransitie, aan het woord. Op deze pagina Ammar Selman, initiatiefnemer van een petitie in juni jongstleden om het ‘warmtenetcontract’ met Vattenfall (voorheen Nuon) te veranderen. Een contract met een dure tegenvaller voor bewoners. Ammar is in de gemeenteraad fractievoorzitter van de PvdA.

Waarom moeten we ons – net zoals in Nijmegen-Noord – over dat Vattenfall-contract druk (blijven) maken?

Op bezoek in woongebouw De Zwaan, Zwanenveld 56e straat, liep men een jaar geleden nog door een beetje oubollige binnenstraatjes met grijs metselwerk en slechte verlichting naar de inpandige voordeuren.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de woongebouwen De Zwaan en Bloemberg in Zwanenveld. De buitenwacht zag steigers en bouwkranen en mopperde over door werkzaamheden ingenomen parkeerplaatsen. Maar als je nu op bezoek gaat in De Zwaan loop je door fris heldere binnenstraten met goede verlichting die oplicht wanneer je er langsloopt. In de appartementen zijn waar nodig douche en toilet vernieuwd, maar wat het meest opvalt zijn de nieuwe kozijnen met driedubbel glas. Met zware kunststof deuren en ramen zorgen die voor een hoge isolatiewaarde. De buitenkant is gehuld in nieuwe isolatie en beplating die met een zacht gele kleur een moderne uitstraling geven. Gebouw Bloemberg, Zwanenveld 54e straat, is anders van opbouw, geen binnenstraatjes maar galerijwoningen met een eigen verwarmingsketel.

Overlast

Nul op de meter in Meijhorst: Hoe gaat het nu?

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties et cetera. In Dukenburg geldt dat voor het nul-op-de-meter-pilot in Meijhorst voor 132 woningen. Zwanenveld en Lankforst komen binnenkort aan de beurt. In een serie wil de Dukenburger bewoners, partijen en instanties aan het woord laten, die dagelijks te maken hebben met energietransitie. We spreken mensen uit de pas gerenoveerde Portaalhuizen in Meijhorst.

Een tussenstand

Wat heeft de warmte van deze zomer voor uitwerking? Het was niet warm deze zomer, het was heet! Toen het begin augustus wat dragelijker werd, was het tijd eens navraag te doen.

Zonneparken in omgeving van Dukenburg

Er is veel te doen over mogelijke bouw van windmolens langs de A73. Minder gedoe is er over zonneparken die daar ook gepland zijn.

De gemeente Heumen is met eigen bewoners bezig energietransitie, met onder andere windmolens en zonneparken, vorm te geven. Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten geweest over de ontwerpnota Ruimtelijke visie duurzame energie van de gemeente Heumen. Dat ontwerp heeft tot en met 4 juni ter inzage gelegen. Nadat de gemeenteraad van Heumen de ruimtelijke visienota definitief heeft vastgesteld, komt de fase van bestemmingsplannen in beeld. Dan worden zaken concreet. Het gaat hier niet over plannen voor zonneparken nabij Bijsterhuizen langs de A73. Daar krijgt vooral Lindenholt mee te maken. In de ontwerp-visienota van de gemeente Heumen staat veel tekst over een zonnepark in de nabije omgeving van Dukenburg. Daarom aan tafel met Theo Hopman van de Diervoort.