Aardgasvrij

Hier vindt u de uitslag van de peiling onder bewoners van Zwanenveld en Lankforst-Noord.

Zwanenveld en Lankforst-Noord vertegenwoordigen niet heel Dukenburg.

Hoe alle Dukenburgers hierover denken weten we nog niet en zal zeker nog onderzocht moeten worden. De Dukenburger houdt een vinger aan de pols, wordt vervolgd…

Aan de Van Schuylenburgweg ter hoogte van de 22e straat Tolhuis komt het eerste verdeelstation voor stadsverwarming in Dukenburg. Vooruitlopend op de uitrol van stadsverwarming vanaf de ARN in Weurt is hier ook een tijdelijke verwarmingsunit gepland.

De container voor de tijdelijke verwarmingsunit.

Dit tijdelijke is voor de verwarming/warm water in de nieuwbouw in de 27e en 28e straat Tolhuis. Deze tijdelijke unit bestaat uit een zeecontainer waarin zes Cv-installaties voor warm water gaan zorgen. Zo voorkomt men een tijdelijke aanleg van een gasleiding en prijsopdrijvende Cv-installaties in de woningen.

De hoofdtransportleiding vanaf de ARN komt van Lindenholt langs de Van Schuylenburgweg te liggen. Van hier komen de aftakkingen.

Tolhuis staat niet in de lijst als een van de wijken die het eerst van het gas af zouden moeten, maar de nieuwbouw in de 27e en 28e straat schuiven dit project naar voren.

 Tom Verhoef begint: “Het is een zoektocht hoe we er allemaal beter van worden.

Zwanenveld en het noorden van Lankforst worden aardgasvrij. Dat is de bedoeling van de gemeente Nijmegen. Samen met wijkbewoners, woningcorporaties Portaal, Talis, Woonwaarts en WoonGenoot en Liander werkt ze aan een plan hiervoor.”

Het winkelcentrum Dukenburg zou ook toch meedoen?

Tom: “Winkelcentrum Dukenburg gaat mee in een groter verhaal over de toekomst van het winkelcentrum en de nieuwbouw die daar komt.”

Het meeste wordt verwacht van een warmtenet. Restwarmte van de ARN in Weurt wordt via een transportleiding naar Dukenburg geleid. Het idee was eerst om de leiding onder de Westkanaaldijk te leggen. Inmiddels heeft de gemeente een voorkeur voor de route via de IJpenbroekweg in Lindenholt en de Van Schuylenburgweg in Dukenburg.  ( klik hier )  Een ander alternatief voor aardgas zijn waterpompen. Het project werd getrokken door gebiedsregisseur Geert-Jan van den Brand, inmiddels heeft Tom Verhoef het stokje overgenomen.

Wat trof je aan?

Aardgasvrij Zwanenveld, voorbeelden middels energierapporten.

Om het voor de bewoners duidelijker te maken heeft de gemeente Nijmegen enkele voorbeelden van ‘energierapporten’ online gezet (onder dit bericht te zien).

“In een energiezuinig huis woont u prettiger én houdt u aan het einde van de maand meer geld over.” Zo begint elk schrijven, maar verder in het rapport fronst de redacteur toch bedenkelijk. Met een terugverdienmodel van gemiddeld 25,8 jaar zal dit zeker zonder overheidssteun niet haalbaar zijn. (aardgasvrij, pakket 2: zeer energiezuinig) Ook door de crisis en economische gevolgen zal menigeen hier niet de centen voor kunnen vrijmaken. De toekomst moet leren of de overheidsmaatregelen de bewoners zo kunnen ondersteunen dat men over de brug getrokken kan worden. Dreigen met, 'straks is er geen gas meer', zoals in het internet overleg naar voren kwam zal minder werken...

Isolatie op achterstand

In de jaren dat de meeste huizen in Zwanenveld werden gebouwd waren er nog geen eisen voor de energiezuinigheid.

Arthur, Niels, John en Henk wonen in Zwanenveld. Arthur is bij mensen langs gegaan met een warmte camera. Daarmee kun je zien waar je woning warmte lekt. Niels, John en Henk hebben in het begin van dit jaar op uitnodiging van Geert-Jan van den Brand meegedaan aan enkele bijeenkomsten voor particuliere woningeigenaren. In dit artikel laten we hen aan het woord over energie besparen en aardgasvrij worden. Wat vinden zij ervan?

Is het haalbaar?

Niels Vening woont, samen met echtgenote Sanja, nu 10 jaar in Zwanenveld. Een prima plek, vindt hij. Inmiddels liggen er zonnepanelen op het dak en is het huis aan de binnenkant geïsoleerd. Niet aan de buitenkant, want dat was vanwege ontbrekende spouwmuren niet mogelijk. Dankzij de warmtescan van buurtgenoot Arthur van Oosterhout kwam het echtpaar erachter dat een verstopt ventilatierooster boven de deur de oorzaak was van vocht in huis.

Lastig te isoleren