Aardgasvrij

 

<< Tom Verhoef is gebiedsregisseur en projectleider voor Aardgasvrij Zwanenveld en Lankforst (gedeeltelijk, zie hieronder) vanuit de gemeente. Samen met het projectteam, wat bestaat uit de gemeente, woningcorporaties, netbeheerder Liander, Bindkracht10 en de prins Mauritsschool, werkt hij met bewoners aan een wijkwarmteplan voor Zwanenveld en Lankforst. In het wijkwarmteplan komt te staan hoe Zwanenveld en Lankforst stap voor stap aardgasvrij kan worden maken. De gemeente helpt woningeigenaren waar dat kan. Te beginnen met energieadviezen per woningtype, en andere activiteiten rond energiebesparing.

In januari 2021 is bekend geworden dat winkelcentrum Dukenburg voorlopig niet meer mee doet. Hier gaat het meegenomen worden in de toekomstige nieuwbouw/renovatie plannen van het winkelcentrum.

Zwanenveld;

Tom Verhoef is projectleider (tot eind 2021)

Telefoon: 06-2812 7510 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor de gemeentelijke website aardgasvrij

Klik hier voor de gemeentelijke website aardgasvrij Zwanenveld

Klik hier voor de aanvraag gemeentelijke digitale nieuwsbrief

De eerstvolgende informatie middag is op:

 

Lankforst;

‘Ook Lankforst’

Zwanenveld is een van de eerste Nijmeegse wijken die de gemeente Nijmegen aardgasvrij wil maken, in 2035 zou het zover moeten te zijn. De gemeente, wijkbewoners, woningcorporaties Portaal, Talis, Woonwaarts en WoonGenoot en Liander werken samen aan een plan hiervoor. 

Nu is gebleken dat een deel van Lankforst hierin goed kan meeliften. Dat geldt voor de flats en maisonnettes in Lankforst in de straten 14, 31, 34 t/m 39, 43 t/m 46 en 53 t/m 56. 

Bewoners hebben daar eind 2020 informatie over ontvangen.

Klik hier en lees meer 

De gemeente Nijmegen geeft regelmatig een nieuwsbrief uit Klik hier voor het aanvraagformulier

 

Meijhorst;

Bericht aangepast oktober 2021

 

 

Sinds 2018 werken we met bewoners toe naar een aardgasvrij Zwanenveld en Lankforst-Noord in 2035. Net zoals in Bottendaal en Hengstdal stellen we met bewoners een Wijkwarmteplan (WWP) op.

In dat plan staat welke alternatieven voor aardgas mogelijk zijn. Ook staat erin welke stappen zijn gezet en hoe we vanaf nu verder werken richting een aardgasvrije wijk in de toekomst. Wat vindt u van het plan dat er nu ligt? We horen het graag van u. Waar u het plan kunt vinden en hoe u erop kunt reageren, leest u verderop.

Warmtenet?

Dit jaar is de geplande aanbesteding voor de aanleg van een collectief warmtenet voor Zwanenveld en Lankforst-Noord niet doorgegaan. Dat is besloten omdat dat de betaalbaarheid niet gegarandeerd kon worden en de (toekomstige) wetgeving niet is aangepast zoals we verwachtten. Daarom is het nu niet mogelijk om een warmtenet voor meerdere inwoners tegelijk te laten aanleggen.

Aardgasvrij

Toch gaan we verder. We hebben er vertrouwen in dat we de komende jaren kunnen blijven toewerken naar een betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en regelbaar alternatief voor aardgas. Hoe en welke stappen daarvoor genomen moeten worden, staat op dit moment nog niet vast.

Hoe nu verder?

Het college heeft de raad op 24 juni 2021 met een brief verzocht om de aanbestedingsprocedure voor een warmtenet naar Zwanenveld, Lankforst-Noord en in latere instantie andere delen van Dukenburg nu niet door te zetten.

Geplande aanbestedingsprocedure.

Nijmegen heeft een plan gemaakt om samen met de woningcorporaties in Dukenburg uit te zoeken welk warmtebedrijf tegen welke prijs, wanneer, een betaalbaar en duurzaam warmtenet voor Zwanenveld en noordelijk Lankforst (en in een later stadium voor heel Dukenburg) zou kúnnen aanleggen. Als Nijmegen liepen we met dit plan vooruit op de verwachte nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening). Deels hing dit plan af van de komst van deze nieuwe wet. Het college heeft de inkoopstrategie voor een warmtenet voor Dukenburg aangeboden aan de raad. Woensdag 30 juni 2021 is de gespreksronde hierover gepland. 

VNG steunt de nieuwe warmtewet op punten niet.

Nu werd echter bekend dat de nieuwe Warmtewet op belangrijke punten unaniem niet wordt ondersteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waaronder Nijmegen. De wet moet nog op veel punten aangepast worden om wel steun te krijgen. De verwachting is dat dit leidt tot vertraging van de komst van de nieuwe Warmtewet.

Betaalbaarheid onder druk.

Hier vindt u de uitslag van de peiling onder bewoners van Zwanenveld en Lankforst-Noord.

Zwanenveld en Lankforst-Noord vertegenwoordigen niet heel Dukenburg.

Hoe alle Dukenburgers hierover denken weten we nog niet en zal zeker nog onderzocht moeten worden. De Dukenburger houdt een vinger aan de pols, wordt vervolgd…

Aan de Van Schuylenburgweg ter hoogte van de 22e straat Tolhuis komt het eerste verdeelstation voor stadsverwarming in Dukenburg. Vooruitlopend op de uitrol van stadsverwarming vanaf de ARN in Weurt is hier ook een tijdelijke verwarmingsunit gepland.

De container voor de tijdelijke verwarmingsunit.

Dit tijdelijke is voor de verwarming/warm water in de nieuwbouw in de 27e en 28e straat Tolhuis. Deze tijdelijke unit bestaat uit een zeecontainer waarin zes Cv-installaties voor warm water gaan zorgen. Zo voorkomt men een tijdelijke aanleg van een gasleiding en prijsopdrijvende Cv-installaties in de woningen.

De hoofdtransportleiding vanaf de ARN komt van Lindenholt langs de Van Schuylenburgweg te liggen. Van hier komen de aftakkingen.

Tolhuis staat niet in de lijst als een van de wijken die het eerst van het gas af zouden moeten, maar de nieuwbouw in de 27e en 28e straat schuiven dit project naar voren.