‘Dit jaar bewoond’

We verwelkomen 2022 met nieuwe foto’s van de bouw in de 27e en 28e straat Tolhuis, ‘hof van Nijmegen’. Linksboven op de eerste foto is het Steve Bikoplein te zien en rechts daarnaast met de lichte gevels het appartementengebouw. Op de foto’s is goed te zien dat de bouwers van Klok-groep goed op schema liggen.

De huizen die al een pannendak hebben zijn de huurhuizen van woningcorporatie Woonwaarts. De groene nog, pannenloze daken en de huizen waar alleen het skelet nog van staat zijn merendeels de koophuizen.

Op de derde foto is rechtsboven het zicht, over de daken van de huizen in de 24e straat Tolhuis, op de flat Boetbergen in Meijhorst met nog een streepje Grand Canal.

Bericht januari 2022

menu