‘Die berg huisvuil, hoe kan dat nou?’

We starten op een woensdag in januari.

In een van de straten tussen de maisonnettes in Meijhorst vergeet een groene Dar vuilniswagen het oud papier op te halen. Dit gebeurt juist bij een woonblok waar bewoners zelf de stoep schoonhouden en regelmatig vegen en rommel weghalen. Nu stond er een (mooi verpakt in dozen) berg oud papier en een blauwe papiercontainer op het einde van de dag te wachten. Wat nu?

Adres bekend en toch apart melden

Enkele bewoners hebben toen de dozen die open waren in het trappenhuis gezet zodat een en ander niet weg zou waaien. Goed bedoeld!

Een moeizame melding volgde, de afdeling communicatie van de Dar vroeg eerst via sociaal media het adres en toen dat doorgeven werd kwam het bericht dat men dit toch via de Meld&Herstellijn moest melden van diezelfde Dar! Bewoners hadden verwacht dat het bedrijf de fout snel zou herstellen. Maar in plaatst daarvan werd het behandeld als foutief of te laat buitengezet en duurde het een week voordat een speciaal wagentje het buitengezette papier kwam ophalen. “Daar zal wel weer een aparte en flinke factuur voor komen van de Dar”, zo vertelde een omstander. “Dat heeft een BOA me uitgelegd, van alle extra dingen komt de rekening.” Dit werd bevestigd door een medewerker van de woningcorporatie, “als wij bellen volgt ook een dikke factuur.” Een bewoner vulde aan: “daarom wordt die melding via sociaal media ook niet opgepikt, dan kunnen ze namelijk geen rekening maken.” Vragen die we misschien ook eens aan de Dar en gemeente moeten stellen zodra er een overleg is.

Mijn ‘pakkie an’ niet

Een week later op donderdag. Werkmensen gaan aan het werk in het trappenhuis waar nog die dozen met oud papier blijken te staan. Het is niet van hun en staat in de weg dus besluit men dit buiten te zetten. Terugzetten is natuurlijk niet hun ‘pakkie an’ dus staat het er het opvolgend weekend nog. De uitvoerder nog op de hoogte gebracht en die zou vragen of de betreffende werkmensen het in hun container willen gooien.

Het weekend daarop startte dus met enkele dozen buitengezet oud papier. Elke morgen ontdekken bewoners dat de stapel groeide. En helaas niet met oud papier. Drie weken na het ‘vergeten’ van de Dar was het eindelijk opgehaald. Alleen de blauwe bak stond er nog.

Bij navraag bleek de blauwe papiercontainer van een bewoner te zijn die verhuisd was. Ze hadden nog zo goed uitgekiend. Naast de laatste spullen al het papier in de bak, deze ’s avonds in de kelderbox zetten en daarna de sleutels overdragen. Maarja wat doe je met een volle papierbak in dit geval? Het ‘vergetene’ zou in de hier beschreven tijdlijn diverse malen met kleine moeite opgelost kunnen worden. Helaas blijven de diverse partijen veelal naar elkaar wijzen en vooral ‘de bewoners’ de schuld geven

Ondertussen is het huisvuil probleem bij de gemeenteraad geland en die heeft vragen gesteld. Op vrijdag 23 februari heeft wethouder Jean Paul Broeren het maisonnette gebied bezocht, daar waren geen bewoners bij. Enkele bewoners hebben nu aan de gemeentelijk wijkregisseur gevraagd of hij het initiatief wil nemen om samen, die bewoners, de Dar, woningcorporatie, Toezicht en gemeente in overleg te gaan. De toezegging is er inmiddels dat dit overleg er komt. Dan zal het overigens niet alleen over huisvuil gaan, het grootste onderliggende probleem is de naam die de Meijhorst maisonnettes opgelegd hebben gekregen, ach het is Meijhorst maar… Wordt vervolgd…

Bericht maart 2024

Foto ter illustratie.

menu