‘Deel de Dag Dukenburg’

Deel de Dag is voor Nijmeegse senioren die zelfstandig wonen en behoefte hebben aan structuur in de dag en gezelligheid. Professionele begeleiders en vrijwilligers zorgen samen voor een prettige invulling van de dag.

De Deel de Dag vestigingen in de Grootstal, Villandry en Dukenburg hebben, naast de reguliere groepen, ook groepen voor mensen met lichte dementie. Voor deze mensen zijn er extra ondersteunende activiteiten voor de mantelzorger(s). Dit stond helaas niet goed in de papieren Dukenburger nummer 2-2021, blz. 33.

Klik hier voor het artikel in de Dukenburger van april 2020.

Deel de Dag is gevestigd in wijkcentrum Dukenburg. Meijhorst 70-39.

Bericht maart 2021

menu