‘December in coronatijd: op de bank TV Dukenburg kijken en nog veel meer’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt De Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties in Dukenburg.

Buurtbingo in Zwanenveld april 2020

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar kwamen veel Dukenburgse bewoners en instanties in actie. “Activiteiten op een manier waaraan we een paar maanden daarvoor nooit gedacht zouden hebben”, schreven wij. De zomer kwam en hielp met contacten in de voortuin, aan de voordeur en zomaar ‘op straat’. Is diezelfde daadkracht en originaliteit tijdens de huidige tweede coronagolf nu ook weer te zien?

Het was een heel gepuzzel voor vrijwilligers en professionals om voor de komende maanden en bijbehorende feestdagen activiteiten te organiseren. In dit geval activiteiten, die Dukenburgers met elkaar verbinden én voldoen aan coronaregels. Burgemeester Bruls gaf medio november voor jongeren al aan: “Organiseer met oud en nieuw jongerenbijeenkomsten om stoom af te blazen. Maar dan moet vanuit de regering wel uitsluitsel komen of het mogelijk is. Dan kan op een goed begeleide manier ruimte gegeven worden voor dit soort bijeenkomsten.” Inmiddels is duidelijk geworden dat welzijnswerkers een ontheffing krijgen om met méér mensen bij elkaar te zijn.

  Eén bijzonder initiatief, waarvoor je thuis op de bank kan blijven zitten, is ieder geval al gerealiseerd: TV Dukenburg. “Een perfecte manier om Dukenburgers met elkaar te verbinden,” zo valt regelmatig te horen. In de Dukenburger nummer 8-2020 was de komst van TV Dukenburg al aangekondigd. Op donderdagavonden – vanaf half acht tot acht uur – worden op de Facebooksite van Nijmegen Dukenburg, vijf weken lang tv- programma’s over Dukenburg en Dukenburgse mensen uitgezonden.

Scene uit de eerste aflevering van TV Dukenburg op 19 november 2020

Lotje Kerckhaert van TV Dukenburg vertelt: “Er is een interview met de schaapsherder, die met de kudde regelmatig in Dukenburg te zien is. De Klaasmarkt kan niet doorgaan maar wat betekent dat? Een gesprek met Rada, die vanuit Aleppo in Meijhorst is komen wonen. Zij is erg populair op Instagram met een vlog over het klaarmaken van hapjes. Die dan in de ‘Huiskamer’ in Tolhuis worden uitgeprobeerd. Een reportage met het G-team – ofwel `the specials` – van Oranje Blauw over een training met jongeren die een beperking hebben. Een gesprek met een familie hier in Dukenburg, die meedoet aan een programma van SBS6 waarbij huis en tuin een complete ‘groene make-over’ krijgen. En nog veel meer”, besluit Lotje. In het volgende nummer een uitgebreid gesprek met haar.

Pieter Pelser: “Oog voor elkaar hebben juist nu ook belangrijk.”

Opbouwwerker Pieter Pelser ziet – na een aanvankelijke aarzeling als gevolg van onduidelijkheid over regels – nu allerlei acties ontstaan voor de decembermaand en de feestdagen. “Eén paar zaken zijn anders. Het mooie weer hielp in het voorjaar mee. Nu pakt dat door de korte dagen anders uit. We komen meer mensen tegen, die een eigen weg lijken te hebben gevonden. Toch merken we ook dat – mede als gevolg van alle maatregelen en onzekerheid – het isolement en eenzaam voelen onder alle leeftijdsgroepen onverminderd groot blijft. Waarschijnlijk zelfs gegroeid is! Het `oog voor elkaar` hebben blijft daarom belangrijk. Ondanks de ontheffing blijven we tegen regels aanlopen, die er in het voorjaar niet waren. Toen konden we bijvoorbeeld gemakkelijker met een grotere groep de wijken intrekken om intercomgesprekken te voeren. Maar ondanks alle beperkingen is ieder van ons bewust van het belang van ontmoeting en gezelschap in deze december periode. Daarom wil iedereen daaraan ook speciale aandacht geven.”

Pieter vervolgt: “We zijn bezig met de voorbereidingen voor de decembermaand en de feestdagen. Centraal staat: wat kunnen we wèl?” Er komen speciale decemberacties vanuit de gemeente, die op de gemeentepagina’s in de Dukenburger beschreven staan. Onder andere koffiebonnen, wenskaarten en cadeaus ruilen. Andere organisaties timmeren ook aan de weg. Medewerkers van Bindkracht10 gaan de laatste twee weken voor Kerst weer de wijken in om met mensen in gesprek te komen en op kleine schaal ontmoetingen mogelijk te maken. Denk daarbij aan het uitdelen van speciale ‘hulpkaarten’ die mensen kunnen gebruiken om hulp van iemand uit de buurt te vragen of hulp aan iemand aan te bieden. Of het uitdelen van bloembollen, die symbool staan voor de veerkracht van de mens en de gemeenschap van Dukenburg. En het uitdelen van kerstkaarten en kerstwensen.

 Jongerenwerker Mohamed Ired ziet, vergeleken met het voorjaar, eveneens activiteiten anders verlopen: “Groepsactiviteiten van 18+ jongeren kunnen (nog) niet. Voor sport en bewegen wordt veel online contact onderhouden en gepost via sociale media. Ook op andere gebieden blijven de kontakten met jongeren volop gaande. We merken voortdurend dat de behoefte om naar activiteiten te komen groot is. We bereiden voor de kerstvakantie een Online FIFA 21 Toernooi voor als alternatief voor de Bindkracht-cup die dit jaar niet door kan gaan. Exacte datums zijn nog niet bekend. De Jongeren inloop voor jongeren tot 18 gaat in de vakantie door.”

Bericht november 2020

menu