‘De Vijverhorst 2023’

Wat speelt er in de Vijverhorst/Meijhorst? Wat zijn de gebruiksproblemen? Is er meer aan de hand?

Rond de jaarwisseling kwamen er uit dit woningencomplex opnieuw negatieve berichten. Enkele bewoners waren naar de pers gestapt: het zou in hun woningen te koud zijn.

Tijd voor nader onderzoek.

Navraag

Bij navraag door de redactie van dit blad gaven bewoners aan de verwarming uit te zetten wanneer men wegging en voor de nacht. “Ik stook niet voor de mussen”, was een reactie en “het tocht, het is niet goed geïsoleerd.” Hoewel de uitleg over de verwarming door de corporatie direct na de renovatie goed was, zorgt intussen ook de angst voor een hoge energierekening ervoor dat de verwarming niet gebruikt wordt zoals voorgeschreven. (Onder het ‘nieuwe verwarmen’ leggen we een en ander uit. klik hier )  Opvallend is verder dat er ook bewoners zijn die er warmpjes bij zitten en dat zelfs zonder hun verwarming te gebruiken. Dit gebeurt op wisselende locaties en verschillende verdiepingen in het complex.

Portaal

“Juist omdat we gemerkt hebben dat het vertrouwen in ons als corporatie niet groot is, is de hulp ingeroepen van de ‘HBV* de Klink’ om de belangen van de huurders te waarborgen. Voor nu willen we alle bewoners oproepen om meldingen te blijven doen, ook al is de wachttijd soms wat hoog. Als wij geen meldingen krijgen, kunnen we problemen niet oplossen.” Aldus de woordvoerder van woningcorporatie Portaal.

Half maart 2023 zijn er 21 klachten gemeld. Waarvan enkele over de warmwatervoorziening die los staat van de verwarming in het complex. Andere klachten gaan over bouwkundige zaken en eerdere niet opgeloste dingen. Blijven een paar klachten over de verwarming en tocht. Volgens een bouwkundige is dit meestal geen tocht: “Geen huis is 100% dicht, maar goed ook. Elk huis heeft hier en daar wel scheurtjes en deze scheurtje kunnen nooit een temperatuurval naar 15 graden veroorzaken.” De monteurs van Portaal gaan eerst alle klachten aanpakken zo is afgesproken met de huurders belangen vereniging. Er is nu goed overleg volgens die huurders vereniging. In de Dukenburger nummer 4 van 2023 hopen we de uitslagen te melden. Hieronder de antwoorden van woningcorporatie Portaal tot nu toe.

  Vraag/antwoord Portaal: Is het te verklaren dat er bewoners zijn waar het warm in huis is zonder de verwarming aan?

“Nee, geen verklaring vanuit de techniek. Behalve dat door de verbeterde buitenisolatie iemand wonend midden in het gebouw, omgeven door zijn buren met de verwarming aan, warmte ervaart.”

Vertrouwen woningcorporatie

De signalen uit het complex stroken niet helemaal met het gebruik van een laagtemperatuur verwarmingssysteem. Is hier iets misgegaan met de voorlichting of speelt hier meer? In ieder geval is het wel mis met het vertrouwen in de woningcorporatie. Een krantenartikel geeft eigenlijk alleen maar verliezers. Terwijl voor de corporatie dit verwarmingsprobleem het bespreekpunt is, zien de bewoners het veel groter. Ook al is er nu een compleet nieuwe verwarmingsinstallatie met zeven nieuwe verwarmingsketels en zijn er drie nieuwe 500 liter warmwaterboilers geplaatst, de problemen van voor de renovatie komen in de gesprekken steeds terug. Een deel van de bewoners geeft aan dat er in hun ogen met klachten weinig of niets gedaan wordt. Terwijl anderen juist wel vinden dat er goed gereageerd wordt. Net als bij andere corporaties zegt men de klachten wel te melden maar worden deze misschien niet goed gemeld of geregistreerd.

Vraag/antwoord Portaal: Er is weinig vertrouwen in de corporatie, klopt het dat jullie niet reageerden op klachten maar toen de energie-fixers bij jullie aangaven dat er iets mis was jullie wel reageerden? Diverse bewoners hebben het over een brief hierover.

“Behalve twee meldingen over koude, tocht en wateroverlast zijn er bij Portaal eind 2022 geen andere meldingen geregistreerd over de Vijverhorst. Anders dan de problemen die inmiddels verholpen zijn door de onderhoudsbedrijven. Omdat er ‘geluiden’ bij ons binnenkwamen, hebben wij in december uitvraag gedaan door middel van de brief, waarop uiteindelijk vier meldingen zijn binnengekomen. Voor ons voldoende aanleiding om nogmaals de ‘flat in te gaan’ om klachten op te halen. Als het ‘lage vertrouwen’ in Portaal de reden is dat bewoners niet meer melden, dan moeten we daaraan werken. Dat is de reden dat wij de ‘HBV’* hebben gevraagd een rol te spelen in het herstellen van dit vertrouwen, zodat wij kunnen laten zien dat het ons menens is.”

Condens en tochtgevoel

Door het uitzetten van de verwarming zakt in koudere periodes de temperatuur tot wel 16 graden. “De volgende morgen moeten dan alle radiatoren in het appartement vol opengedraaid worden om het enigszins warm te krijgen”, meldden bewoners. En: “de afzuiging die constant werkt, zuigt de hele nacht de nog aanwezige warme lucht ook weer weg.” De temperatuurval en koude plekken zorgen ervoor dat er luchtstromen in huis ontstaan die als tocht ervaren worden en anderen hebben last van condens. “We wonen hier al heel lang maar we hebben nog nooit condens gehad. Nu zijn de ramen ’s morgens drijfnat.” De stap naar schimmelvormig is dan nabij.

Vraag/antwoord Portaal: Maken de bewoners de fout door de verwarming te laag of uit te zetten? (Laagtemperatuur verwarmingssysteem moet altijd aan staan.) Veel bewoners geven toe de verwarming uit te zetten als ze naar bed gaan of weggaan.

“Door de gestegen energiekosten zetten sommige mensen de verwarming ‘s avonds lager, maar het lukt ze dan niet om overdag deze weer goed op warmte te krijgen. Hierin wordt duidelijk dat wij onze communicatie moeten verbeteren wanneer er zoveel nieuwe technieken worden toegepast bij een renovatie. Wij moeten betere uitleg geven en ook vaker, over in dit geval het nieuwe verwarmingssysteem. Wij begrijpen dat het wennen is aan het nieuwe laagtemperatuur verwarmingssysteem. Deze moet je bijvoorbeeld niet ’s avonds op 15 graden zetten, zoals bij het oude systeem. Dan krijg je het namelijk niet op tijd comfortabel de volgende dag. Het kost veel minder energie om een appartement met een laagtemperatuur verwarmingssysteem op temperatuur te houden dan bij een normaal systeem. Daarnaast hebben we alle woningen geïsoleerd en is er minder warmteverlies bij transport en zijn de transportleidingen ook geïsoleerd. De volledige warmteopwekking is vernieuwd waarbij we de laagrendement ketels vervangen hebben voor een modern hoogrendement cascadesysteem. Recentelijk is er ook een prijsplafondregeling voor complexen met blokverwarming van kracht dus dat zou wat angst moeten wegnemen.”

Energiekosten

Het hoofdprobleem lijkt de zorg om hoge energiekosten te zijn. De grote onzekerheid over de hoogte hiervan en het bericht van de forse verhoging van het voorschotbedrag doen de mensen verkeerde beslissingen nemen. Misschien zal er een manier gevonden moeten worden om de bewoners duidelijk te maken wat de kosten zijn bij normaal gebruik en wanneer men enkele dagdelen de verwarming uitzet. Woningcorporatie Portaal is met een deel van de bewoners in gesprek gegaan. “Dat we onze communicatie met bewoners kunnen verbeteren, weten we en dat was ook de insteek van het eerste gesprek. Hoe blijven we beter in contact met elkaar?”, zo luidde de eerste reactie van de corporatie. Bij dat gesprek met twee bewoners waren ook de ‘HBV’ en de technische man van de corporatie aanwezig. Er kwamen positieve berichten na dit gesprek met afspraken om de individuele klachten te gaan inventariseren. Aanvankelijk wilde een groep bewoners toch op 8 februari een petitie aanbieden op het kantoor van woningcorporatie Portaal in Kerkenbos. Voor zover we nu weten is dat niet gebeurd. “Met algemene opmerkingen als ‘klachten over tocht en vocht’ kunnen we namelijk de problemen niet aanpakken. Het verhelpen moet individueel bekeken worden, omdat het bij iedereen een andere oorzaak kan hebben. Dat hoeft overigens niet in de techniek te zitten maar kan ook door gebruik komen”, geeft Portaal aan.

Vraag/antwoord Portaal: Er is angst voor een hoge energierekening. Is die angst hier reëel?

“Erg moeilijk om te kwantificeren en afhankelijk van huurdersgedrag. Hoe de warmtetoevoer na de renovatie geregeld is, staat vermeld onder de bloktitel ‘Condens en tochtgevoel’. Aanvullend op deze uitleg: de volledige warmteopwekking zelf is vernieuwd waarbij we de laagrendement ketels vervangen hebben door een modern hoogrendement cascadesysteem.

*(Huurders Belangen Vereniging ‘de Klink’)

Bericht maart 2023

menu