‘De Valckenaer’

Uit de geschiedenis van ruim 55 jaar Dukenburg. Toen Dukenburg de tekentafel ontgroeid was en na Aldenhof de ene na de andere wijk begon te groeien op doorleefde landgoedgrond, waren er voor de flatcomplexen in Weezenhof en Lankforst destijds moderne ‘werk’namen bedacht.

Nou ja, eigenlijk één en dezelfde naam, namelijk Hippe Hoogbouw. Hip, voor de generaties ná de Boomers, betekent hypermodern: koel/ trendig, om het in hip Dunglish uit te leggen. Hippe Hoogbouw Weezenhof is als aanduiding nog steeds lichtelijk in gebruik, maar Hippe Hoogbouw Lankforst vonden de eerste bewoners terecht knap verwarrend, denk ook maar aan de Hippe Kip, een kippenboerderij aan de Van Rosenburgweg 21. De tijd en het tij zaten echter mee, want het Valkenaerplein (zonder -c) werd in 1988 omgedoopt in Steve Bikoplein. Officiële bronnen melden: “Het Steve Bikoplein is een rotonde tussen de Nieuwe Dukenburgse-, de Van Schuylenburgweg en de Van Apelterenweg. Dit verkeersplein had dus eerder de naam Valkenaerplein.”

De gemeente Nijmegen wilde de toeschouwer laten stilstaan (de automobilist om voorrang te verlenen) bij het recht op vrijheid, emancipatie van bevolkingsgroepen en democratie, waarvoor Steve Biko in zijn thuisland Zuid-Afrika zijn nek uitstak.* Besloten werd buitenlandse helden zoals Steve of zorgelijke zustersteden – denk aan Gaziantep – in de Nijmeegse publieke ruimte te vernoemen. Toen dus de naam Valkenaerplein verviel, zag een Gelderse ‘ridder’ uit het bewonerscollectief van het Valckenaercomplex (met -ck) de kans schoon om de voor Dukenburg historische familienaam te veroveren. Uitgerekend voor de plek waar eens het hoofdgebouw van het landgoed heeft gestaan en de Valckenaertjes hun leven leidden.

Deze bewoner van het eerste uur in de vorige eeuw, van wie al een Platz in Berlijns centrumwijk Mitte zijn doopnaam draagt, promootte in de jaren negentig in bijeenkomst en vergadering de naam de Valckenaer zo vasthoudend dat men deze titel omarmde als visitekaartje voor het Lankforster hoogbouwcomplex. Als cadeautje van bouw- en ontwikkelbedrijf Ballast Nedam voor de verbouwingsopdracht aan het Valckenaercomplex, werd de naam in felrode neonletters zwierig aan de gevel van één van de hogere buitenwanden geplaatst. Helaas raakte de verlichting in verval en genoot nog maar weinig bijval, maar de naam prijkt nog steeds dag in dag uit in hoger sferen langs de Van Apelterenweg. Gelukkig hebben we ook de foto nog.

*De gebroken fakkel op het grasveld van de rotonde herinnert aan de vrijheidsstrijder.

Bericht juni 2024

menu