‘De tijd staat stil in Talisland’

Althans dat was de eerste indruk van de redactie bij het lezen van de schriftelijke reactie van woningcorporatie Talis op het artikel Kabel en glasvezel in Dukenburg (de Dukenburger nummer 8-2023 pagina 8). Diverse keren komen we in de antwoorden de uitdrukking CAI tegen, of wel Centrale Antenne Inrichting. Een term uit de vorige eeuw. De CAI is al minstens dertig jaar verleden tijd.

De redactie van de Dukenburger kreeg door het gebruik van dit soort terminologie sterk het gevoel door Talis niet serieus genomen te worden. Hoe komt het toch dat we vanaf het begin van de aanleg van glasvezel in Dukenburg bij deze woningcorporatie tegen een muur aanlopen?

Feiten

In ons vorige artikel (dD 8 dus) onderzochten wij hoe de aanleg van glasvezel in Dukenburg verlopen is. Daaruit kwam naar voren dat op sommige plekken de aanleg flink stagneerde. En dat de hulp bij het tóch realiseren met name bij Talis ontbrak. Dit in tegenstelling tot andere corporaties in Dukenburg. We spreken de projectleiders van KPN en KPN-Netwerk in 2020 en 2021, dhr. MS en mevr. HB, beiden niet meer werkzaam in die functie maar gelukkig nog wel telefonisch te bereiken. Ze herinneren zich één en ander nog heel goed en vooral dat ze nagenoeg geen medewerking kregen in de wijk. “Wanneer er iemand van de woningcorporatie bij de maisonnettes met ons meeging en bij een leegstaand huis de deuren opende, dan kreeg de monteur maar vijftien tot twintig minuten. Onmogelijk om dan werkzaamheden te verrichten. Voor bewoonde woningen was de medewerking helemaal nul.”

Reactie

In hun reactie reageert Talis nu met betrekking tot de Meijhorst maisonnettes met: “Talis staat positief tegenover de projectmatige aanleg van glasvezel. We nemen daarbij niet het initiatief tot aanleg. Wel stemmen we de planning en communicatie zoveel als mogelijk af met de glasvezelexploitant. De keuze om wel of niet aan te sluiten op glasvezel is aan de zittende huurder.”

“Talis zet zich in om de toegang tot aanliggende woning(en) te organiseren wanneer een huurder aangesloten wil worden.”

Toegang

Nog in 2021 meldde Talis ons dat het niet aan de woningcorporatie was zich uberhaupt met de toegangverlening te bemoeien. Dat was aan de commerciële aanbieder. Nu is men dus van mening veranderd. Verder maakt men nog steeds niet het verschil tussen aanleg van glasvezel of kabel, en een abonnement op de diensten die geleverd kunnen worden via die signaaldragers. De aanleg moet je als eigenaar gewoon 100 procent regelen en faciliteren. Een abonnement op de diensten is aan de huurder.

Renovatie

In de zomer van 2023 werden enkele bewoners benaderd om toegang te verlenen voor de (her)aanleg van kabelsystemen, in dit geval van Ziggo. Deze bewoners gaven toen aan Talis aan dat dit dan maar tegelijk met de lopende renovatie moest gebeuren. Tot verbazing van de redactie is nu een aantal maisonnettes gerenoveerd en nóg is de glas-vezel, en zelfs soms ook de Ziggo-kabel, niet in alle huizen doorgetrokken. Er zijn dus nog steeds bewoners die internet via hun kopertelefoondraad moeten binnenhalen.

“In een woning van Talis laten we geen glasvezel aanleggen. De kabel die aanwezig is (Ziggo red.) zorgt ervoor dat de bewoner gebruik kan maken van snel internet. Een nieuwe bewoner kan natuurlijk wel glasvezel aanvragen bij de leverancier.” Maar wat nu als door toegangsproblemen de monteurs er niet bij kunnen? Links de ‘Ziggo’ kabel buitenom langs de balkos.

Gebakken peren

Nu zitten bewoners met de gebakken peren. Zij kunnen niet beschikken over een provider naar eigen keuze en zijn dan wellicht ook duurder uit of moeten veel te lang op aansluiting wachten. De woningcorporatie, als eigenaar van de woningen, lijkt ons de aangewezen instantie om hier een toepasbare oplossing voor te vinden.

Al met al is de hele slepende gang van zaken niet echt Talis-waardig, daar kennen we ze niet in terug. In afwachting van de juiste oplossingen blijven we dit volgen.

Bericht december 2023

menu