‘Verhuizing Stadsnomaden naar Dukenburg’

Tim loopt naar de Yurt, een echte nomadentent, in het midden de overige wooneenheden.

Weggebruikers op de Oversteek kwamen ze al tegen, de transporten van de Stadsnomaden van Nijmegen-Oosterhout naar Dukenburg. Die ritjes met een zwoegende tractor brug op om woonverblijven, materiaal, keukenwagens, enz. enz. naar de Streekweg te brengen.

Aan de Streekweg, ongeveer daar waar vroeger de praktijklokalen van het Maas en Waalcollege stonden, is hun nieuwe kampement. Veel moet er nog aangelegd worden, zo is men nu bezig met het ‘rioolzuiveringsysteem’. Stroom krijgt men via zonnepanelen, alleen water wordt afgetakt van het gemeentelijk waterleidingnet. “Schoner water dan in Nederland is niet” legt Tim uit tijdens een korte rondleiding. “We zijn in Dukenburg gastvrij ontvangen. Mensen benaderen ons hier heel positief en we denken dat er veel dingen samen met bewoners kunnen gebeuren”.

Het zuiveringsysteem zou een mooie start voor een nieuw artikel in de Dukenburger kunnen zijn. De redactie komt zeker terug wanneer de groep klaar is met verhuizen.

Een eerder artikel in de Dukenburger over de Stadsnomaden is klik hier te lezen.

Aanleggen van het zuiveringssysteem op het nieuwe kampement aan de Streekweg.

Bericht augustus 2021

menu