‘De Hofpoort ‘n nieuwe naam in Tolhuis’

Janny Voermans (L) en Hanneke Verweij met bloemen.

Vrijdagmiddag 22 april waren bewoners en genodigden in de 27e straat Tolhuis aanwezig bij het onthullen van de naam op het appartementsgebouw van woningcorporatie Woonwaarts. Het beeldbepalende gebouw met zicht op het Steve Bikoplein is onderdeel van de buurt ‘Hof van Nijmegen’.

 Voor de naam kon men ideeën opsturen en zo kwam ‘Hofpoort’ als winnaar uit de bus. Het was Hette Morriën (foto links) uit Meijhorst die deze naam ingestuurd had en ze mocht hem ook onthullen. Dat ging met een ‘een, twee, drie’ en twee sterke mannen die het grote groene scherm dat voor de naam stond wegdroegen. Hette ontving naast eeuwige roem ook een mooie bos bloemen en cadeaubon. Deze bon gunde ze aan de eerste bewoners van het gebouw het echtpaar Van Sas. De heer en mevrouw Van Sas wonen op de bovenste verdieping met uitzicht op het Steve Bikoplein, altijd wat te zien dus.

Geschiedenis

Het begon deze middag met een openingswoord van directeur-bestuurder Esther Lamers. Kort vertelde ze de geschiedenis van dit terrein met de Gelderse leergangen, later de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Hoe de ontsluiting met de Van Schuylenburgweg na zorgen van omwonenden tot stand kwam en dat het kunstenaarscollectief ‘Art-Crumbles’ hier de laatste jaren als anti-krakers woonde. Na enkele plannen in schets getoond en de crisistijd kreeg Dukenburg toch na lange tijd weer nieuwbouw met de naam ‘Hof van Nijmegen’. Voor tweeënzestig woningen in deze nieuwe buurt in Tolhuis tekende woningcorporatie Woonwaarts. In de zeven verdiepingen tellende woontoren de ‘Hofpoort’ bevinden zich tweeënveertig appartementen.

Beweging in de woningmarkt

  Esther Lamers legde uit dat verhuizen naar de appartementen van de ‘Hofpoort’ en de eengezinswoningen in deze buurt voor wel driehonderd woningen verschuivingen teweegbrengt. Zo komt er ruimte vrij in huizen voor gezinnen en jonge starters. Elf bewoners van Woonwaarts, negen van andere verhuurders en twintig uit een koopwoning hebben zo een grote woning achtergelaten. In de ‘Hof van Nijmegen’ wonen nu niet alleen mensen uit Dukenburg, maar ook uit bijvoorbeeld Maassluis. Zo hoorden we bij de opening.

Alle tweeënveertig appartementen en huizen zijn verhuurd, dertig aan 55-plussers en twaalf aan bewoners tussen 30-55 jaar. Van de twaalf levensloopgeschikte woningen zijn er acht naar bewoners met een indicatie gegaan. Van de acht eengezinswoningen zijn er zes gevuld met jonge gezinnen die zijn doorgestroomd vanaf een etagewoning. Het project omvat verder zesenzestig koopwoningen en achtentwintig vrije-sector huurwoningen.

Ontmoetingsruimte

Een heel belangrijk aspect van ‘Hof van Nijmegen’ is ontmoeten, verbinden. Hiervoor zal de ontmoetingsruimte in de ‘Hofpoort’ een belangrijke schakel zijn. Nadat de buurthuiskamer in Tolhuis noodgedwongen gesloten was kan de nu gecreëerde ruimte in de ‘Hofpoort’ een deel van de activiteiten overnemen. Zo willen de vrijwilligers al snel beginnen met ‘sjoelen’ en zal het ‘mutsen om te vechten tegen kanker’/Fighting cancer project hier voortgezet worden. Op het ideeënbord in de ontmoetingsruimte werden de wensen al verzameld. In de groenzone voor de ontmoetingsruimte komt ook een ‘jeu de boulesbaan’.

Esther Lamers droeg de sleutels van de ontmoetingsruimte over aan ‘Hofpoort’-bewoonster Janny Voermans en vrijwilligster Hanneke Verweij, bekend van de buurthuiskamer in Tolhuis.

AED aan de Hofpoort

Op deze openingsdag kwam ook de toezegging dat bij de ingang van de ‘Hofpoort’ een AED geplaatst wordt, centraal bereikbaar voor deze nieuwe buurt. Deze AED zal voor burgerhulpverleners bereikbaar zijn in de bekende groene pincodekast. Woningcorporatie Woonwaarts zorgt voor aanschaf en plaatsing, de stichting AED Dukenburg neemt deze AED dan over en gaat hem beheren en onderhouden. Vanaf 1 juli is deze AED 24/7 beschikbaar voor burgerhulpverleners. Wanneer je aangemeld bent bij ‘HartslagNu’ krijg je de code van de kast via sms of app in je oproep. Bewoners hebben een brief met uitleg gekregen.

Bericht juli 2022

menu