‘De Geologenstrook’

Vlak voordat de februariwinterweek van 2021 met waaiers stuifsneeuw bezit nam van Dukenburg, kwam een redacteur van de Dukenburger twee hondenuitlaters tegen in de Geologenstrook in Zwanenveld (groene natuurstrook tussen de wijk Zwanenveld en de Van Schuylenburgweg). Ter hoogte van de printbrug die er eindelijk komt. In het voorjaarszonnetje mijmerde het drietal over hoe die ‘fietsbrug’ met fietsverbinding(?) er uit gaat zien.

Bruggenherbouw

In Dukenburg vond rond de jaarwisseling 2020/2021 sowieso veel bruggenherbouw plaats. In park Staddijk werden twee overspanningen vervangen die nu een naam dragen: Schapenbrug en Zwanenzichtbrug. In de Geologenstrook kwam naast de geplande printbrug in de zuidelijke zone een nieuwe vervangende brug in het noordelijk parkdeel. Nog voordat deze oeververbinding geplaatst werd, kreeg die eveneens een naam: de Beverbrug. Dat doet de waterratten die hier hun biotoop hebben vast veel deugd. Hun bestaan is erkend. Er is stiekem een derde bruggetje in de Geologenstrook, achter de Breng-bushalte aan de 10e straat Zwanenveld. Is het een idee deze mini-oversteek naar de hier eveneens vertoevende ijsvogel te vernoemen? Dan blijft voor de geprinte (fiets-)brug de naam over: Krokodil. Grapje, hoewel er symbolisch een stortvloed aan krokodillentranen over de brug geplengd is. Niet in het minst door enkele bewoners langs de eco-paden. Zo kreeg de redactie een e-mail van één van hen, die zich enorm betrokken voelt bij de prachtige groenstrook.

Onschatbare waarde, het relaas van een betrokken Dukenburger

 Citaat: “Het onderwerp Geologenstrook zit midden in mijn hart omdat ik mij er al ruim twaalf jaar – niet officieel – mee bemoei. Gemeentemensen en het IVN kennen mij wel. De Geologenstrook is van onschatbare waarde. Dit door zijn natuurlijke toestand en het verleden uit de meandertijd, een boeiende historie. De omgeving is rustgevend en vormt de longen van de wijk Zwanenveld. Het park herbergt prachtige bomen en struiken. Omwonenden willen dit park graag presenteren als visitekaartje. Een verrijking van de wijk en een stijlvolle entree voor Dukenburg. Frisse lucht en de mogelijkheid om te wandelen en te recreëren met je gezin. Dat was ook de oorspronkelijke bedoeling.”

De Zwanenvelder die hier al vijfenveertig jaar woont vervolgt: “Intussen heb ik zo mijn twijfels. Bijvoorbeeld dat we dadelijk opgescheept zitten met bruggen die niet passen in het park. De Geologenstrook heeft meer waardering nodig. Dit stadspark moet net zo behandeld worden als het Kronenburgerpark en de Goffert. Het wordt echter door de gemeente ondergewaardeerd, zodat er nu gewoon sprake is van verloedering. Kijk hoe het erbij ligt… De paden zijn finaal uitgesleten en stukgereden door hooimachines. Er was nooit fatsoenlijk onderhoud buiten het kappen van de bebossing. Een gazon ontbreekt, wel metershoog onkruid dat het gehele park overwoekert en dan tweemaal per jaar genadeloos gemaaid wordt. De verantwoordelijke gemeentebeheerders kunnen ook geen kant op, omdat hen het budget ontbreekt voor fatsoenlijk onderhoud.”

De toekomst

“Ik kan er niet omheen dat straks bij de oplevering van de 3D-brug diverse hotemetoten alle eer voor zich gaan opstrijken Gewichtig het glas heffen om zich daarna niet meer te vertonen. Van mij mogen ze. Desondanks kan de geprinte brug een icoon van de stad worden, gezien de moderne 3D-printtechniek. Daarvan kunnen we profiteren, want er komen mensen op af uit binnen- en buitenland. Het is een reclame- object voor de ontwerpers. Kortom, hier is een kans om dit en de wijk op te waarderen. Dit heeft Dukenburg nodig om te leven!”

Bericht april 2021

De rivieren rond Nijmegen zijn van oudsher Maas, Waal en Rijn, waarvan de Waal een gedeeltelijke voortzetting is. In oeroude ijstijden was het hier uitgestorven. De natuur kon ongeremd haar gang gaan. Later was het achterland van de nederzetting Nijmegen ruig broekland, goeddeels onbewoond. De rivieren met smelt- en regenwater baanden zich een weg als een verwilderd riviersysteem. Op deze bodem verrees 55 jaar geleden het stadsdeel Dukenburg. Al het water hier staat met elkaar in verbinding. Maar de plek waar men de historische riviersporen het beste terugvindt, is in de Geologenstrook.

menu