‘De eerste woningen die aan het warmtenet gaan’

Welke woningen in Zwanenveld en Lankforst-Noord komen het eerste in aanmerking om gasloos te worden? Dat zijn huizen en appartementen van de woningcorporaties. Op deze pagina een inventarisatie.

In oktober 2018 presenteerde de gemeente Nijmegen een plan om in deze wijken woningen van de woningcorporaties en het winkelcentrum aan te sluiten op een nog aan te leggen warmtenet. Een van de eerste bedenkingen die geuit werden, was dat bewoners en bedrijven afhankelijk zouden worden van één, commerciële aanbieder: Vattenfall. Terwijl consumenten nu kunnen kiezen uit verschillende aanbieders met verschillende prijzen voor hun gas.

Besluit gemeenteraad

Op 8 maart jongstleden besloot de gemeenteraad te streven naar een warmtenet waarvan de meerderheid van de aandelen in handen van de overheid is.

 In de vorige Dukenburger schreef de gemeente dat ‘om publieke belangen, zoals betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, zo goed mogelijk te borgen het beste een publiek warmtebedrijf opgericht kan worden en een publiek warmtenet gerealiseerd kan worden.” De raad besloot ook ‘dat de warmtetransitie in Dukenburg het beste met een warmtenet kan worden gerealiseerd.” Hij wil ‘het warmtenet vanaf 2026 gaan realiseren mits er draagvlak is onder de huurders en eigenaren hiervoor kiezen.” En wil “allereerst focussen op 1700 woningen van de woningcorporaties, maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed. Waarbij het warmtenet vervolgens uitgebreid kan worden naar ander vastgoed en andere gebieden in Nijmegen.”

Inventarisatie

Op 20 januari heeft het bedrijf Atriensis in opdracht van Portaal, Woonwaarts en Talis geïnventariseerd welke woningen van deze woningcorporaties in aanmerking komen. Deze inventarisatie is verstrekt aan de gemeenteraad. Helaas kon niet direct gezien worden om welke complexen het gaat. In een tabel werden wel de complexnummers genoemd, maar dat was voor niet-ingewijden niet duidelijk. In onderstaande tabel is het wel duidelijk. Hier zijn de huisnummers en eventuele (bij-)namen van de complexen te vinden. De gegeven jaartallen zijn voornemens. Ze staan nog niet vast. Opvallend is dat één Portaalcomplex ontbreekt: de Wetering, een galerijflat in Zwanenveld 65e straat (achter het voormalige postkantoor bij ingang 2 van de parkeergarage van het winkelcentrum). Dat komt overeen met de informatie die de gemeente in 2018 aan de dat de Wetering niet snel aan de beurt zou zijn. Dat werd toen ook gezegd over de Valckenaer en de Leuvensehof, die nu ineens wél snel aan de beurt lijken te komen. Er zijn meer flats die niet in de inventarisatie staan. Dat komt omdat ze eigendom zijn van de bewoners of van beleggers. Het gaat om de flat boven op het winkelcentrum (Zwanenveld 91e straat), de Grote Zwaan in Zwanenveld 43e straat (naast de spoorlijn) en de twee andere flatgebouwen van de Heeren van Nijmegen.

De gemeente denkt “dat de eerste delen van het warmtenet met warmte van de ARN er vanaf 2026 gaan komen. Momenteel wordt onderzocht of panden hierop vooruitlopend al aangesloten kunnen worden op het warmtenet met tijdelijke bronnen.”

Bericht mei 2023

menu